Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2018

Kotka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 700
3 %
ikon: finland 15 900
9 %
ikon: foreign 3 800
43 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 200
6 %
ikon: finland 9 400
11 %
ikon: foreign 1 800
41 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 918 000 €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,60 €
0,40 €
Rum
106,00 €
3,30 €
RevPAR
57,30 €
12,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 460
21 %
ikon: bed 1 000
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 20,6 °C
5,0 °C
ikon: nederbörd 25 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

19 700 registrerade bäddnätter

Under juli 2018 registrerades 19 700 bäddnätter i Kotka (-2,5 %), av vilka 15 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med nio procent och utländska bäddnätter ökade med 43 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets juli.

16 200 nights (-3,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 600 nights (+0,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 48 100 bäddnätter (-14,7 %) för inhemska besökare och 18 900 (+31,1 %) för utlänningar i Kotka, sammanlagt 67 000 (-5,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,1 miljoner bäddnätter (-1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,3 miljoner nätter (-1,0 %) nyttjades av nationella besökare och 800 000 nätter (-1,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

11 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,0 procent inhemska och 16,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,7 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

288 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 288 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 90,3 procent.

  • Vaalimaa: 86 500 (-5,7 %)
  • Nuijamaa: 105 000 (-3,4 %)
  • Imatra: 55 100 (-2,3 %)
  • Vainikkala (tåg): 13 500 (-8,0 %)
  • Niirala: 26 500 (-2,7 %)
  • Vartius: 8 900 (-1,8 %)
  • Kuusamo: 390 (-3,0 %)
  • Salla: 2 800 (-9,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 2 000 (-18,2 %)

Ryska visumansökningar minskade med 20 procent

Det gjordes totalt 73 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 80,8 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under juli var 1,0 miljoner euro (+730). Andelen från Airbnb och Vrbo var 8,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 918 000 euro (-15 100) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 88 700 euro (+15 800).

Totalt Försäljningen för januari-juli var 4,1 miljoner euro och den ökade med 139 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2018
Antal
Förändring jan-juli 2018
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 123 € -1,9 % 106 € -3,4 %
Adr (Registrerade) 106 € -3,0 % 97 € -0,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 67 € -0,7 % 47 € 9,1 %
Revpar (Registrerade) 57 € -18,4 %  41 € -14,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 47 € 0,9 % 56 € 5,5 %

Taxfree-försäljning -36,9 %

Taxfree-försäljning minskade med 37 procent från föregående år.

(Ryssar -36,3 %, Kineser +36,3 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (+81)
1 000 bäddar (+100)

Rumsbeläggning 54,1 % (-10)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 44,8 % (-2,5)

Airbnb och Vrbo

79 inkvarteringsanläggningar (+26)
60 lägenheter (+18)
129 rum (+34)

Lägenhetsbeläggning 54,8 % (+0,69)
Osålda lägenheter 27

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord"

Google söker efter "kotka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa