Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2018

Kotka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 000
2 %
ikon: finland 13 400
3 %
ikon: foreign 3 700
29 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 400
13 %
ikon: finland 7 700
9 %
ikon: foreign 1 700
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,2 milj. €
69 %
Genomsnittliga priser:
Natt
72,70 €
28,70 €
Rum
103,50 €
5,50 €
RevPAR
63,20 €
2,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 470
24 %
ikon: bed 1 000
12 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 18,6 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 58 mm
30 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under augusti 2018 registrerades 17 000 bäddnätter i Kotka (+2,3 %), av vilka 13 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets augusti.

9 800 nights (-17,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 200 nights (+53,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 61 500 bäddnätter (-12,5 %) för inhemska besökare och 22 600 (+30,8 %) för utlänningar i Kotka, sammanlagt 84 100 (-3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,3 miljoner bäddnätter (+0,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+2,5 %) nyttjades av nationella besökare och 755 000 nätter (-2,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

9 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,7 procent inhemska och 18,3 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,7 nätter (-0,22) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

308 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 308 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,4 procent.

  • Vaalimaa: 95 600 (-1,8 %)
  • Nuijamaa: 114 000 (+4,2 %)
  • Imatra: 57 200 (-2,9 %)
  • Vainikkala (tåg): 15 200 (+2,7 %)
  • Niirala: 25 900 (-1,0 %)
  • Vartius: 9 000 (-7,8 %)
  • Kuusamo: 490 (+4,2 %)
  • Salla: 2 800 (-9,7 %)
  • Raja-Jooseppi: 2 400 (-5,5 %)

Ryska visumansökningar ökade med fyra procent

Det gjordes totalt 62 500 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,3 miljoner euro (+520 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 3,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (+506 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 41 600 euro (+7 100).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 5,4 miljoner euro och den ökade med 658 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2018
Antal
Förändring jan-augusti 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 104 € 5,6 % 99 € 0,8 %
Adr (Icke-Registrerade) 82 € -4,2 % 77 € -19,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 73 € 65,3 % 59 € 15,6 %
Revpar (Registrerade) 63 € 3,5 % 44 € -11,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 47 € -4,4 % 33 € -14,3 %

Taxfree-försäljning -32,3 %

Taxfree-försäljning minskade med 32 procent från föregående år.

(Ryssar -31,8 %, Kineser -22,1 %, Japaner -100,0 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
470 rum (+91)
1 000 bäddar (+112)

Rumsbeläggning 61,0 % (-1,2)
Osålda rum 183
Bädd beläggning 43,2 % (-2,1)

Airbnb och Vrbo

72 inkvarteringsanläggningar (+26)
47 lägenheter (+8)
109 rum (+31)

Lägenhetsbeläggning 57,1 % (-0,06)
Osålda lägenheter 20

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord"

Google söker efter "kotka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa