Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

September 2018

Kotka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 000
7 %
ikon: finland 8 300
13 %
ikon: foreign 2 700
14 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 900
1 %
ikon: finland 4 600
5 %
ikon: foreign 1 300
28 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 896 000 €
58 %
Genomsnittliga priser:
Natt
81,50 €
33,70 €
Rum
103,60 €
5,80 €
RevPAR
52,80 €
1,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 450
29 %
ikon: bed 970
19 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,51
8 %
ikon: bed 0,31
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,7 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 125 mm
50 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

11 000 registrerade bäddnätter

Under september 2018 registrerades 11 000 bäddnätter i Kotka (-7,3 %), av vilka 8 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sju procent jämfört med förra årets september.

5 100 nights (-25,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 900 nights (+17,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 69 700 bäddnätter (-12,5 %) för inhemska besökare och 25 300 (+28,8 %) för utlänningar i Kotka, sammanlagt 95 100 (-4,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-1,5 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,3 miljoner nätter (-0,1 %) nyttjades av nationella besökare och 464 000 nätter (-5,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

5 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 77,9 procent inhemska och 22,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,8 nätter (-0,16) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

237 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 237 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 90,8 procent.

  • Vaalimaa: 69 200 (-2,1 %)
  • Nuijamaa: 95 000 (+3,0 %)
  • Imatra: 40 200 (-9,9 %)
  • Vainikkala (tåg): 11 200 (-3,3 %)
  • Niirala: 19 500 (-1,4 %)
  • Vartius: 7 900 (-4,7 %)
  • Kuusamo: 280 (-2,4 %)
  • Salla: 2 200 (-11,3 %)
  • Raja-Jooseppi: 2 200 (-13,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 26 procent

Det gjordes totalt 38 400 visumansökningar till Finland av ryssar. 82,8 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 930 000 euro

Total försäljning av inkvartering under september var 930 000 euro (+333 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 3,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 896 000 euro (+329 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 34 000 euro (+4 000).

Totalt Försäljningen för januari-september var 6,3 miljoner euro och den ökade med 991 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2018
Antal
Förändring jan-september 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 104 € 6,0 % 99 € 1,5 %
Adr (Icke-Registrerade) 89 € -10,9 % 104 € -2,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 81 € 70,4 % 62 € 21,6 %
Revpar (Registrerade) 53 € -3,0 % 45 € -10,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 41 € -1,6 % 48 € 5,8 %

Taxfree-försäljning -37,9 %

Taxfree-försäljning minskade med 38 procent från föregående år.

(Ryssar -38,4 %, Kineser +459,0 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (+102)
970 bäddar (+155)

Rumsbeläggning 51,0 % (-4,7)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 31,4 % (-3,3)

Airbnb och Vrbo

61 inkvarteringsanläggningar (+14)
45 lägenheter (+5)
101 rum (+20)

Lägenhetsbeläggning 46,5 % (+4,4)
Osålda lägenheter 24

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord"

Google söker efter "kotka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa