Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2018

Kotka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 900
29 %
ikon: finland 5 100
35 %
ikon: foreign 1 800
3 %
Topp 3:
Ryssland
450
1 %
Tyskland
200
10 %
Storbritannien
197
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 000
21 %
ikon: finland 3 100
26 %
ikon: foreign 820
2 %
Topp 3:
Ryssland
240
0 %
Storbritannien
84
33 %
Sverige
79
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 558 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
81,00 €
22,30 €
Rum
100,50 €
4,30 €
RevPAR
35,50 €
15,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 440
23 %
ikon: bed 960
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,8 °C
1,9 °C
ikon: nederbörd 56 mm
77 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 900 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2018 registrerades 6 900 bäddnätter i Kotka (-28,5 %), av vilka 5 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 29 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (450 nights).

3 000 nights (-29,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 900 nights (-28,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 74 800 bäddnätter (-14,5 %) för inhemska besökare och 27 100 (+26,0 %) för utlänningar i Kotka, sammanlagt 102 000 (-6,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+2,5 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+1,6 %) nyttjades av nationella besökare och 387 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

4 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,2 procent inhemska och 20,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,6 nätter (-0,22) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

241 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 241 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 90,3 procent.

  • Vaalimaa: 67 700 (-8,0 %)
  • Nuijamaa: 96 800 (+6,4 %)
  • Imatra: 41 000 (-2,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 11 800 (+3,3 %)
  • Niirala: 20 100 (-6,9 %)
  • Vartius: 8 800 (+4,9 %)
  • Kuusamo: 340 (+11,7 %)
  • Salla: 2 600 (-9,8 %)
  • Raja-Jooseppi: 2 200 (-11,6 %)

Ryska visumansökningar minskade med 18 procent

Det gjordes totalt 46 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 80,1 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 612 000 euro

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 612 000 euro (+17 500). Andelen från Airbnb och Vrbo var 4,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 558 000 euro (-7 900) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 30 300 euro (+17 500).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 6,9 miljoner euro och den ökade med 1,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2018
Antal
Förändring jan-Oktober 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 4,4 % 99 € 1,7 %
Adr (Icke-Registrerade) 84 € 46,0 % 76 € -12,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 81 € 38,0 % 63 € 22,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 49 € 72,8 % 34 € -4,1 %
Revpar (Registrerade) 35 € -30,1 % 44 € -12,6 %

Taxfree-försäljning -26,2 %

Taxfree-försäljning minskade med 26 procent från föregående år.

(Ryssar -26,2 %, Kineser -100,0 %, Japaner -100,0 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
440 rum (+82)
960 bäddar (+123)

Rumsbeläggning 35,3 % (-17)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 21,3 % (-10)

Airbnb och Vrbo

59 inkvarteringsanläggningar (+20)
43 lägenheter (+11)
91 rum (+30)

Lägenhetsbeläggning 58,3 % (+9,0)
Osålda lägenheter 18

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord"

Google söker efter "kotka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa