Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2019

Kotka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 20 900
6 %
ikon: finland 17 200
8 %
ikon: foreign 3 700
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 800
15 %
ikon: finland 10 900
16 %
ikon: foreign 1 900
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 947 000 €
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,30 €
1,30 €
Rum
112,50 €
6,50 €
RevPAR
64,70 €
7,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 460
0 %
ikon: bed 1 000
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,8 °C
3,8 °C
ikon: nederbörd 49 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under juli 2019 registrerades 20 900 bäddnätter i Kotka (+6,1 %), av vilka 17 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets juli.

18 000 nights (+11,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 900 nights (-18,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 52 100 bäddnätter (+8,2 %) för inhemska besökare och 17 500 (-7,6 %) för utlänningar i Kotka, sammanlagt 69 600 (+3,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner bäddnätter (+5,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,5 miljoner nätter (+7,9 %) nyttjades av nationella besökare och 794 000 nätter (-0,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

12 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 15 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 84,9 procent inhemska och 15,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,6 nätter (-0,12) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 13 procent

Totalt 325 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,5 procent.

  • Vaalimaa: 94 500 (+9,2 %)
  • Nuijamaa: 133 000 (+26,3 %)
  • Imatra: 52 900 (-4,0 %)
  • Vainikkala (tåg): 17 100 (+26,5 %)
  • Niirala: 28 500 (+7,7 %)
  • Vartius: 9 100 (+2,6 %)
  • Kuusamo: 510 (+30,3 %)
  • Salla: 2 800 (-0,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 2 600 (+32,0 %)

Ryska visumansökningar ökade med 26 procent

Det gjordes totalt 93 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,0 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under juli var 1,1 miljoner euro (+52 200). Andelen från Airbnb och Vrbo var 10,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 947 000 euro (+28 600) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 110 000 euro (+21 000).

Totalt Försäljningen för januari-juli var 4,9 miljoner euro och den ökade med 796 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2019
Antal
Förändring jan-juli 2019
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 125 € 2,1 % 168 € 58,5 % 
Adr (Registrerade) 112 € 6,1 % 103 € 5,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 72 € 7,7 % 89 € 91,5 % 
Revpar (Registrerade) 65 € 12,8 %  41 € 0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 45 € -2,8 % 59 € 5,4 %

Taxfree-försäljning +11,1 %

Taxfree-försäljning ökade med 11 procent från föregående år.

(Ryssar +11,4 %, Kineser -46,6 %, Japaner +58,9 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
460 rum (-2)
1 000 bäddar (-8)

Rumsbeläggning 57,5 % (+3,4)
Osålda rum 195
Bädd beläggning 47,3 % (+2,5)

Airbnb och Vrbo

82 inkvarteringsanläggningar (+3)
69 lägenheter (+9)
167 rum (+38)

Lägenhetsbeläggning 57,8 % (+3,0)
Osålda lägenheter 29

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord"

Google söker efter "kotka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i juli var 8,08/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa