Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Kotka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 500
3 %
ikon: finland 13 500
1 %
ikon: foreign 3 000
17 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 600
2 %
ikon: finland 8 000
4 %
ikon: foreign 1 600
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 938 000 €
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,70 €
16,00 €
Rum
104,90 €
1,40 €
RevPAR
63,70 €
0,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 450
4 %
ikon: bed 1 000
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,61
0 %
ikon: bed 0,4
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,0 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 50 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

16 500 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 16 500 bäddnätter i Kotka (-2,8 %), av vilka 13 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

10 200 nights (+3,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 400 nights (-11,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 65 600 bäddnätter (+6,7 %) för inhemska besökare och 20 500 (-9,1 %) för utlänningar i Kotka, sammanlagt 86 100 (+2,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

9 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,9 procent inhemska och 17,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,7 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 13 procent

Totalt 348 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 104 000 (+9,0 %)
  • Nuijamaa: 139 000 (+22,2 %)
  • Imatra: 60 400 (+5,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 18 000 (+18,5 %)
  • Niirala: 27 600 (+6,7 %)
  • Vartius: 9 600 (+7,0 %)
  • Kuusamo: 560 (+14,1 %)
  • Salla: 2 800 (+0,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 100 (+32,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 45 procent

Det gjordes totalt 90 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,1 miljoner euro (-227 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 12,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 938 000 euro (-299 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 137 000 euro (+72 200).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 5,9 miljoner euro och den ökade med 545 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 153 € 45,2 % 166 € 56,2 %
Adr (Registrerade) 105 € 1,4 % 104 € 5,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 95 € 51,7 % 90 € 84,1 %
Revpar (Registrerade) 64 € 0,9 % 44 € -0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € -22,0 % 59 € -1,4 %

Taxfree-försäljning +19,0 %

Taxfree-försäljning ökade med 19 procent från föregående år.

(Ryssar +17,4 %, Kineser +111,3 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
450 rum (-17)
1 000 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 60,7 % (-0,3)
Osålda rum 178
Bädd beläggning 40,5 % (-2,7)

Airbnb och Vrbo

87 inkvarteringsanläggningar (+6)
74 lägenheter (+18)
175 rum (+45)

Lägenhetsbeläggning 62,4 % (+2,7)
Osålda lägenheter 28

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord"

Google söker efter "kotka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,31/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa