Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Kotka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 400
14 %
ikon: finland 7 600
8 %
ikon: foreign 1 800
32 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 500
7 %
ikon: finland 4 500
2 %
ikon: foreign 1 000
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 675 000 €
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,50 €
10,00 €
Rum
107,10 €
3,50 €
RevPAR
48,40 €
4,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 430
4 %
ikon: bed 980
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,0 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 49 mm
76 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 400 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 9 400 bäddnätter i Kotka (-14,1 %), av vilka 7 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 32 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets september.

4 500 nights (-10,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 900 nights (-17,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 73 200 bäddnätter (+4,9 %) för inhemska besökare och 22 400 (-11,6 %) för utlänningar i Kotka, sammanlagt 95 600 (+0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+5,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,3 miljoner nätter (+3,0 %) nyttjades av nationella besökare och 516 000 nätter (+11,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

5 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 81,5 procent inhemska och 18,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,7 nätter (-0,11) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med sex procent

Totalt 251 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,4 procent.

  • Vaalimaa: 69 900 (+1,0 %)
  • Nuijamaa: 102 000 (+7,5 %)
  • Imatra: 44 100 (+9,7 %)
  • Vainikkala (tåg): 13 200 (+17,4 %)
  • Niirala: 20 600 (+6,0 %)
  • Vartius: 8 000 (+1,0 %)
  • Kuusamo: 430 (+51,9 %)
  • Salla: 2 400 (+13,2 %)
  • Raja-Jooseppi: 2 400 (+12,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 82 procent

Det gjordes totalt 69 800 visumansökningar till Finland av ryssar. 87,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 772 000 euro

Total försäljning av inkvartering under september var 772 000 euro (-163 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 7,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 675 000 euro (-221 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 61 300 euro (+41 600).

Totalt Försäljningen för januari-september var 6,7 miljoner euro och den ökade med 409 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 138 € 118,3 % 107 € 42,4 %
Adr (Registrerade) 107 € 3,4 % 104 € 4,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 71 € -12,3 % 60 € -3,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 69 € 136,1 % 54 € 65,5 %
Revpar (Registrerade) 48 € -8,3 % 45 € -1,3 %

Taxfree-försäljning +48,6 %

Taxfree-försäljning ökade med 49 procent från föregående år.

(Ryssar +47,9 %, Kineser -100,0 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (-17)
980 bäddar (+7)

Rumsbeläggning 45,2 % (-5,8)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 26,7 % (-4,7)

Airbnb och Vrbo

67 inkvarteringsanläggningar (+13)
54 lägenheter (+16)
117 rum (+34)

Lägenhetsbeläggning 50,1 % (+3,8)
Osålda lägenheter 27

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord"

Google söker efter "kotka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,65/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa