Kotka
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Kotka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 300
7 %
ikon: finland 5 600
10 %
ikon: foreign 1 800
3 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 500
14 %
ikon: finland 3 600
16 %
ikon: foreign 900
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 535 000 €
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
72,90 €
8,20 €
Rum
102,80 €
2,30 €
RevPAR
38,60 €
3,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 430
1 %
ikon: bed 990
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,38
7 %
ikon: bed 0,23
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,1 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 99 mm
44 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under Oktober 2019 registrerades 7 300 bäddnätter i Kotka (+6,8 %), av vilka 5 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets Oktober.

2 900 nights (-2,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 500 nights (+14,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 78 800 bäddnätter (+5,3 %) för inhemska besökare och 24 100 (-11,0 %) för utlänningar i Kotka, sammanlagt 103 000 (+0,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kotka av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

4 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,1 procent inhemska och 19,9 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kotka i genomsnitt 1,5 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,23).

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 14 procent

Totalt 275 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,4 procent.

  • Vaalimaa: 73 900 (+9,3 %)
  • Nuijamaa: 116 000 (+20,2 %)
  • Imatra: 46 200 (+12,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 14 700 (+24,7 %)
  • Niirala: 22 700 (+13,2 %)
  • Vartius: 8 900 (+2,0 %)
  • Kuusamo: 460 (+32,6 %)
  • Salla: 2 700 (+6,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 2 600 (+18,0 %)

Ryska visumansökningar ökade med 41 procent

Det gjordes totalt 64 800 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,6 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 617 000 euro

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 617 000 euro (+9 200). Andelen från Airbnb och Vrbo var 13,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 535 000 euro (-22 400) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 82 100 euro (+31 500).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 7,3 miljoner euro och den ökade med 393 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 143 € 33,8 % 163 € 56,2 %
Adr (Registrerade) 103 € 2,3 % 104 € 4,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 73 € -10,1 % 61 € -3,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 70 € 9,8 % 88 € 77,5 %
Revpar (Registrerade) 39 € 9,0 % 44 € -0,4 %

Taxfree-försäljning -14,5 %

Taxfree-försäljning minskade med 14 procent från föregående år.

(Ryssar -15,0 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (-6)
990 bäddar (+32)

Rumsbeläggning 37,6 % (+2,3)
Osålda rum 270
Bädd beläggning 23,3 % (+2,0)

Airbnb och Vrbo

89 inkvarteringsanläggningar (+15)
76 lägenheter (+18)
176 rum (+51)

Lägenhetsbeläggning 48,9 % (-11)
Osålda lägenheter 39

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kotka + nyckelord"

Google söker efter "kotka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,55/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Cursor Oy
Kyminlinnantie 6, 48600 Kotka
040 190 2500 , info@cursor.fi , cursor.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa