Kouvola
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Kouvola: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 4 900
45 %
ikon: finland 4 500
44 %
ikon: foreign 430
57 %
Topp 3:
Estland
95
0 %
Spanien
67
1 575 %
Storbritannien
37
85 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 3 200
49 %
ikon: finland 3 000
48 %
ikon: foreign 198
61 %
Topp 3:
Estland
30
52 %
Storbritannien
9,0
40 %
Spanien
7,0
250 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 375 000 €
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
76,20 €
3,60 €
Rum
98,80 €
1,00 €
RevPAR
28,20 €
14,50 €
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: foreign 479 000 €
61 %
Dagbesökare
344 000 €
Övernattande Besökare
135 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,6 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 58 mm
25 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 900 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 4 900 bäddnätter i Kouvola (-45,4 %), av vilka 4 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 430 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 44 procent och utländska bäddnätter minskade med 57 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (95 nights).

1 700 nights (-54,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 200 nights (-39,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 81 400 bäddnätter (-36,0 %) för inhemska besökare och 7 200 (-59,5 %) för utlänningar i Kouvola, sammanlagt 88 600 (-38,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kouvola av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

3 200 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kouvola i genomsnitt 1,5 nätter (+0,1) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

25 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 25 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 400 (-92,3 %)
  • Nuijamaa: 6 800 (-94,5 %)
  • Imatra: 3 500 (-94,3 %)
  • Niirala: 5 300 (-79,2 %)
  • Vartius: 1 900 (-81,5 %)
  • Kuusamo: 111 (-85,0 %)
  • Salla: 54 (-98,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 35 (-98,9 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 670 visumansökningar till Finland av ryssar. 48,7 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (november)

Antalet utländska besökare i november var 3 500 (-61,2 %). Av dem var 2 700 på en dagstur och 810 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och november var 41 900 (-65,7 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kouvola i november var 479 000 euro (138 per visitor). Övernattande besökare spenderade 135 000 euro och dagbesökare 344 000 euro. Mellan januari och november var konsumtion 5,8 miljoner euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 129 € 54,5 % 99 € 11,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 43 € 11,1 % 37 € -14,7 %

Taxfree-försäljning -4,4 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med fyra procent från föregående år.

(Ryssar -6,2 %, Kineser +49,3 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

77 inkvarteringsanläggningar (-10)
65 lägenheter (-8)
140 rum (-23)

Lägenhetsbeläggning 33,2 % (-13)
Osålda lägenheter 43

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kouvola + nyckelord"

Google söker efter "kouvola" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 8,0/10 (+0,67).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

kouvola logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående