Kouvola
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

26 700 registrerade gästnätter (juli)

Under juli 2022 upptecknades 26 700 registrerade gästnätter i Kouvola (-16,3 %), var av 25 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 17 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med nio procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 16 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (300 nights).

22 100 nights (-17,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 600 nights (-10,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 74 300 registrerade gästnätter (+4,2 %) för inhemska besökare och 5 400 (+35,2 %) för utländska besökare i Kouvola, de vill säga sammanlagt 79 600 (+5,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (juli)

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (-3,4 %) registrerades i hela landet, var av 2,7 miljoner nätter (-15,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 567 000 nätter (+205,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kouvola av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,2 %.

16 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 23 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,0 procent inhemska och 4,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kouvola i genomsnitt 1,6 nätter (+0,12) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,04).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 250 procent

Totalt 129 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 59 700 (+405,7 %)
  • Nuijamaa: 36 900 (+210,0 %)
  • Imatra: 18 400 (+518,8 %)
  • Niirala: 9 900 (+36,3 %)
  • Vartius: 3 100 (+47,2 %)
  • Kuusamo: 68 (+36,0 %)
  • Salla: 720 (+234,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 740 (+1 054,7 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (juli)

Antalet utländska besökare i juli var 3 200 (+11,1 %). Av dem var 1 100 på en dagstur och 2 100 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och juli var 13 400 (+59,2 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kouvola i juli var 572 000 euro (179 per visitor). Övernattande besökare spenderade 504 000 euro och dagbesökare 67 800 euro. Mellan januari och juli var konsumtion 2,3 miljoner euro.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 138 € -8,5 % 156 € -5,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 94 € 4,2 % 79 € -10,6 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

124 inkvarteringsanläggningar (+8)
108 lägenheter (+5)
240 rum (+9)

Lägenhetsbeläggning 67,9 % (+8,3)
Osålda lägenheter 35

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 7 100 användarsessioner ägde rum på Kouvola marknadsföringswebbplats under augusti. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 11,8 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner minskade med 70 procent från förra årets augusti.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,77/10 (0,0).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Google Analytics, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

kouvola logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående