Kouvola
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Kouvola: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 5 000
18 %
ikon: finland 4 500
16 %
ikon: foreign 480
31 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 2 900
33 %
ikon: finland 2 600
33 %
ikon: foreign 250
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 348 000 €
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
69,90 €
2,00 €
Rum
92,80 €
5,50 €
RevPAR
27,60 €
9,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 12
8 %
ikon: room 460
11 %
ikon: bed 1 100
19 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (februari)
ikon: foreign 513 000 €
38 %
Dagbesökare
370 000 €
Övernattande Besökare
143 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,1 °C
2,9 °C
ikon: nederbörd 27 mm
21 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 000 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 5 000 bäddnätter i Kouvola (-17,9 %), av vilka 4 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 480 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 16 procent och utländska bäddnätter minskade med 31 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets februari.

1 800 nights (-35,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 200 nights (-3,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 7 800 bäddnätter (-25,1 %) för inhemska besökare och 900 (-57,7 %) för utlänningar i Kouvola, sammanlagt 8 700 (-30,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kouvola av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

2 900 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 33 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,2 procent inhemska och 8,8 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kouvola i genomsnitt 1,7 nätter (+0,34) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

22 700 Ryska resenärer via den östra gränsen (februari)

Totalt 22 700 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 5 900 (-90,3 %)
  • Nuijamaa: 6 500 (-94,0 %)
  • Imatra: 3 100 (-93,7 %)
  • Niirala: 4 400 (-79,3 %)
  • Vartius: 1 600 (-79,8 %)
  • Kuusamo: 103 (-83,1 %)
  • Salla: 33 (-98,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 17 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 97 procent

Det gjordes totalt 940 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,0 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (februari)

Antalet utländska besökare i februari var 3 700 (-37,8 %). Av dem var 2 900 på en dagstur och 860 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och februari var 4 900 (-73,1 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kouvola i februari var 513 000 euro (138 per visitor). Övernattande besökare spenderade 143 000 euro och dagbesökare 370 000 euro. Mellan januari och februari var konsumtion 675 000 euro.

Försäljning av inkvartering 466 000 euro (februari)

Total försäljning av inkvartering under februari var 466 000 euro (-13 900). Andelen från Airbnb och Vrbo var 25,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 348 000 euro (-63 700) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 118 000 euro (+49 800).

Totalt Försäljningen för januari-februari var 859 000 euro och den minskade med 158 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 188 € 52,5 % 198 € 49,9 %
Adr (Registrerade) 93 € -5,6 % 97 € -1,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 85 € 80,2 % 79 € 47,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 70 € 3,0 % 75 € 11,5 %
Revpar (Registrerade) 28 € -24,8 % 25 € -32,9 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (februari)

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-1)
460 rum (+47)
1 100 bäddar (+171)

Rumsbeläggning 29,8 % (-7,6)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 17,0 % (-7,0)

Airbnb och Vrbo

96 inkvarteringsanläggningar (-1)
87 lägenheter (+1)
200 rum (+22)

Lägenhetsbeläggning 45,4 % (+7,0)
Osålda lägenheter 48

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 11 600 användarsessioner ägde rum på Kouvola marknadsföringswebbplats under mars. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 33,2 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner ökade med åtta procent från förra årets mars.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kouvola + nyckelord"

Google söker efter "kouvola" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,62/10 (-0,78).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Google Analytics, Statistik Finland, Tak Gränsforskning, Tak Research

kouvola logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående