Kramfors
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Kramfors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 200
74 %
ikon: sweden 1 800
57 %
ikon: foreign 440
227 %
Topp 3:
Polen
192
2 033 %
Österrike
92
7 %
Tyskland
76
850 %
ikon: star 1 100
40 %
ikon: sweden 1 000
37 %
ikon: foreign 90
100 %
Genomsnittliga priser:
Natt
536,90 SEK
158,10 SEK
Rum
914,40 SEK
22,50 SEK
RevPAR
164,40 SEK
21,90 SEK
ikon: establishment 10
43 %
ikon: room 240
14 %
ikon: bed 460
12 %
ikon: room 18 %
12 %
ikon: bed 14 %
38 %
ikon: nederbörd 42 mm
82 mm

Registrerade gästnätter ökade med 74 procent

Under januari 2022 upptecknades 2 200 registrerade gästnätter i Kramfors (+74,3 %), var av 1 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 440 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 57 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 230 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 74 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Polen (192 nights).

400 rum (+0,5 %) bokades av fritidsresenärer och 920 rum (+51,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kramfors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 40 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,8 procent inhemska och 8,2 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kramfors i genomsnitt 1,8 nätter (+0,23) och utländska besökare 4,9 nätter (+1,9).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 1,2 miljoner SEK (+311 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK 2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK -22,8 %
Revpar (Registrerade) 164 SEK 15,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+3)
240 rum (+28)
460 bäddar (+50)

Rumsbeläggning 18,0 % (+2,0)
Osålda rum 193
Bädd beläggning 14,3 % (+3,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa