Kramfors
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kramfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 900
24 %
ikon: sweden 2 300
30 %
ikon: foreign 530
37 %
Topp 3:
Förenta Staterna
83
Slovenien
73
Ryssland
60
757 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
41 %
ikon: sweden 1 000
45 %
ikon: foreign 138
33 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
470,00 SEK
46,40 SEK
Rum
690,40 SEK
26,20 SEK
RevPAR
195,80 SEK
82,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
29 %
ikon: room 230
4 %
ikon: bed 460
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
27 %
ikon: bed 0,21
27 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 34 mm
43 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 900 bäddnätter i Kramfors (-23,5 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 530 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 30 procent och utländska bäddnätter ökade med 37 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 24 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (83 nights).

1 100 rooms (-18,0 %) bokades av fritidsresenärer och 870 rooms (-37,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 6 700 bäddnätter (-3,0 %) för inhemska besökare och 990 (-16,9 %) för utlänningar i Kramfors, sammanlagt 7 700 (-5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kramfors av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 41 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,0 procent inhemska och 12,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kramfors i genomsnitt 2,3 nätter (+0,48) och utländska besökare 3,8 nätter (+0,12).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,4 miljoner SEK (-589 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,4 miljoner SEK och den minskade med 438 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 690 SEK -3,7 % 820 SEK 4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -9,0 % 570 SEK -4,3 %
Revpar (Registrerade) 196 SEK -29,6 % 210 SEK -11,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
230 rum (+8)
460 bäddar (+38)

Rumsbeläggning 28,4 % (-10)
Osålda rum 168
Bädd beläggning 21,2 % (-7,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kramfors + nyckelord"

Google söker efter "kramfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa