Kramfors
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kramfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 700
27 %
ikon: sweden 1 600
24 %
ikon: foreign 105
53 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
16 %
ikon: sweden 1 200
17 %
ikon: foreign 80
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
634,60 SEK
5,80 SEK
Rum
865,20 SEK
112,80 SEK
RevPAR
159,00 SEK
84,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 230
8 %
ikon: bed 420
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 103 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Kramfors (-27,1 %), av vilka 1 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 105 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 24 procent och utländska bäddnätter minskade med 53 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 27 procent jämfört med förra årets december.

610 rooms (-0,8 %) bokades av fritidsresenärer och 670 rooms (-29,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 104 000 bäddnätter (+13,4 %) för inhemska besökare och 18 600 (+14,7 %) för utlänningar i Kramfors, sammanlagt 123 000 (+13,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kramfors av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,9 procent inhemska och 6,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kramfors i genomsnitt 1,3 nätter (-0,13) och utländska besökare 1,3 nätter (-1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,1 miljoner SEK (-424 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 42,3 miljoner SEK och den ökade med 13,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK -11,5 %  1 100 SEK 19,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK -0,9 % 340 SEK 29,9 % 
Revpar (Registrerade) 159 SEK -34,8 %  430 SEK 28,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
230 rum (+16)
420 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 18,4 % (-6,6)
Osålda rum 184
Bädd beläggning 13,5 % (-5,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kramfors + nyckelord"

Google söker efter "kramfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa