Kramfors
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kramfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 800
34 %
ikon: sweden 8 200
33 %
ikon: foreign 1 600
36 %
Topp 3:
Finland
320
39 %
Tyskland
210
12 %
Polen
129
26 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 100
24 %
ikon: sweden 3 500
20 %
ikon: foreign 580
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,6 milj.
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
466,40 SEK
16,90 SEK
Rum
1 064,10 SEK
149,60 SEK
RevPAR
530,70 SEK
97,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
12 %
ikon: room 290
7 %
ikon: bed 620
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 79 mm
60 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 34 procent

Under september 2019 registrerades 9 800 bäddnätter i Kramfors (+33,6 %), av vilka 8 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 33 procent och utländska bäddnätter ökade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 34 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (320 nights).

1 600 rooms (+25,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 700 rooms (+4,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 97 600 bäddnätter (+17,0 %) för inhemska besökare och 18 100 (+18,0 %) för utlänningar i Kramfors, sammanlagt 116 000 (+17,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kramfors av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,9 procent inhemska och 14,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kramfors i genomsnitt 2,3 nätter (+0,22) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,35).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,6 miljoner SEK (+1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 37,6 miljoner SEK och den ökade med 15,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 16,4 %  1 100 SEK 24,9 % 
Revpar (Registrerade) 530 SEK 22,6 %  490 SEK 45,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -3,5 % 330 SEK 43,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-3)
290 rum (+18)
620 bäddar (-96)

Rumsbeläggning 49,9 % (+2,5)
Osålda rum 146
Bädd beläggning 53,1 % (+19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa