Kristianstad
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kristianstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 23 800
5 %
ikon: sweden 19 900
8 %
ikon: foreign 3 900
42 %
Topp 3:
Tyskland
1 200
36 %
Danmark
770
28 %
Förenta Staterna
260
53 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 600
4 %
ikon: sweden 11 600
12 %
ikon: foreign 2 000
26 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,6 milj. SEK
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
528,00 SEK
33,30 SEK
Rum
1 070,50 SEK
69,70 SEK
RevPAR
558,90 SEK
165,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
0 %
ikon: room 760
14 %
ikon: bed 1 700
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,7 °C
ikon: nederbörd 47 mm
39 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

23 800 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 23 800 bäddnätter i Kristianstad (-5,3 %), av vilka 19 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 200 nights).

6 700 rooms (-10,5 %) bokades av fritidsresenärer och 5 000 rooms (+3,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 261 000 bäddnätter (+5,2 %) för inhemska besökare och 60 600 (-2,1 %) för utlänningar i Kristianstad, sammanlagt 321 000 (+3,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kristianstad av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

13 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,2 procent inhemska och 14,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kristianstad i genomsnitt 1,7 nätter (-0,06) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,53).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 12,6 miljoner SEK (-1,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 125,0 miljoner SEK och den ökade med 25,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -6,1 % 1 200 SEK 15,1 % 
Revpar (Registrerade) 560 SEK -22,8 %  620 SEK 6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 530 SEK -5,9 % 390 SEK 20,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+0)
760 rum (+94)
1 700 bäddar (+5)

Rumsbeläggning 52,2 % (-11)
Osålda rum 360
Bädd beläggning 47,9 % (-3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kristianstad + nyckelord"

Google söker efter "kristianstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,71/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa