Kristianstad
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kristianstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 100
31 %
ikon: sweden 9 500
29 %
ikon: foreign 1 500
40 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 900
40 %
ikon: sweden 4 200
40 %
ikon: foreign 650
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,3 milj. SEK
35 %
Genomsnittliga priser:
Natt
479,20 SEK
26,40 SEK
Rum
979,10 SEK
15,60 SEK
RevPAR
231,70 SEK
135,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
4 %
ikon: room 720
3 %
ikon: bed 1 600
3 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
38 %
ikon: bed 0,22
34 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,5 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 22 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

11 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 11 100 bäddnätter i Kristianstad (-31,1 %), av vilka 9 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 29 procent och utländska bäddnätter minskade med 40 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 31 procent jämfört med förra årets mars.

2 900 rooms (-31,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 500 rooms (-40,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 31 000 bäddnätter (-9,1 %) för inhemska besökare och 5 000 (-22,3 %) för utlänningar i Kristianstad, sammanlagt 36 100 (-11,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kristianstad av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

4 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 40 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,6 procent inhemska och 13,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kristianstad i genomsnitt 2,3 nätter (+0,33) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,16).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 5,3 miljoner SEK (-2,8 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 17,8 miljoner SEK och den minskade med 3,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK 1,6 % 940 SEK -2,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK -5,2 % 490 SEK -4,4 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -37,0 % 270 SEK -18,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (-1)
720 rum (-26)
1 600 bäddar (-48)

Rumsbeläggning 23,7 % (-14)
Osålda rum 550
Bädd beläggning 21,7 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kristianstad + nyckelord"

Google söker efter "kristianstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (december 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 7,92/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa