Kristianstad
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kristianstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 200
13 %
ikon: sweden 9 800
21 %
ikon: foreign 1 500
20 %
Topp 3:
Danmark
400
25 %
Förenta Staterna
240
9 %
Tyskland
164
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 200
4 %
ikon: sweden 4 600
7 %
ikon: foreign 620
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,6 milj. SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
494,40 SEK
1,60 SEK
Rum
1 004,20 SEK
45,80 SEK
RevPAR
268,00 SEK
47,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 27
4 %
ikon: room 740
24 %
ikon: bed 1 700
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,1 °C
ikon: nederbörd 46 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under december 2019 registrerades 11 200 bäddnätter i Kristianstad (+13,4 %), av vilka 9 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (400 nights).

2 700 rooms (-7,2 %) bokades av fritidsresenärer och 2 800 rooms (+30,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 300 000 bäddnätter (+5,9 %) för inhemska besökare och 67 700 (-6,7 %) för utlänningar i Kristianstad, sammanlagt 368 000 (+3,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kristianstad av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

5 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,2 procent inhemska och 11,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kristianstad i genomsnitt 2,1 nätter (+0,24) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,18).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 5,6 miljoner SEK (+674 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 150,9 miljoner SEK och den ökade med 25,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 4,8 % 1 200 SEK 12,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK 0,3 % 410 SEK 16,4 % 
Revpar (Registrerade) 270 SEK -15,0 %  560 SEK 1,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (+1)
740 rum (+142)
1 700 bäddar (+105)

Rumsbeläggning 26,7 % (-6,2)
Osålda rum 550
Bädd beläggning 24,1 % (-0,39)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kristianstad + nyckelord"

Google söker efter "kristianstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 7,92/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa