Kristinehamn
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kristinehamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 500
44 %
ikon: sweden 2 100
47 %
ikon: foreign 390
16 %
Topp 3:
Norge
117
13 %
Danmark
42
500 %
Kina
35
46 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
24 %
ikon: sweden 1 100
26 %
ikon: foreign 184
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
81 %
Genomsnittliga priser:
Natt
450,00 SEK
310,10 SEK
Rum
848,20 SEK
102,70 SEK
RevPAR
287,80 SEK
106,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 143
17 %
ikon: bed 500
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,8 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 81 mm
34 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 500 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 500 bäddnätter i Kristinehamn (-43,8 %), av vilka 2 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 390 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 47 procent och utländska bäddnätter minskade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 44 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (117 nights).

470 rooms (+67,7 %) bokades av fritidsresenärer och 870 rooms (+128,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 62 200 bäddnätter (-6,5 %) för inhemska besökare och 34 100 (-0,5 %) för utlänningar i Kristinehamn, sammanlagt 96 300 (-4,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kristinehamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,2 procent inhemska och 14,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kristinehamn i genomsnitt 2,0 nätter (-0,8) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,1 miljoner SEK (+507 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 29,5 miljoner SEK och den ökade med 10,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK -10,8 % 1 200 SEK 28,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 221,6 % 310 SEK 60,2 %
Revpar (Registrerade) 290 SEK 58,5 % 560 SEK 17,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
143 rum (+21)
500 bäddar (-13)

Rumsbeläggning 33,9 % (+15)
Osålda rum 94
Bädd beläggning 17,8 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kristinehamn + nyckelord"

Google söker efter "kristinehamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 6,83/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa