Kristinehamn
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kristinehamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 700
10 %
ikon: sweden 3 600
7 %
ikon: foreign 1 000
19 %
Topp 3:
Norge
410
12 %
Tyskland
158
27 %
Kina
102
827 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 700
5 %
ikon: sweden 2 100
6 %
ikon: foreign 640
4 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,4 milj. SEK
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
523,00 SEK
142,50 SEK
Rum
1 187,80 SEK
195,80 SEK
RevPAR
552,80 SEK
15,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 154
32 %
ikon: bed 520
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,9 °C
ikon: nederbörd 98 mm
12 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 700 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 700 bäddnätter i Kristinehamn (-10,3 %), av vilka 3 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (410 nights).

890 rooms (+15,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-4,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 54 000 bäddnätter (-4,7 %) för inhemska besökare och 32 500 (-0,1 %) för utlänningar i Kristinehamn, sammanlagt 86 500 (-3,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kristinehamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 76,3 procent inhemska och 23,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kristinehamn i genomsnitt 1,8 nätter (-0,03) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,4 miljoner SEK (+463 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 24,7 miljoner SEK och den ökade med 9,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 19,7 %  1 400 SEK 38,2 % 
Revpar (Registrerade) 550 SEK -2,6 % 620 SEK 18,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK 37,5 %  290 SEK 63,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
154 rum (+37)
520 bäddar (+11)

Rumsbeläggning 46,5 % (-11)
Osålda rum 82
Bädd beläggning 30,5 % (-4,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kristinehamn + nyckelord"

Google söker efter "kristinehamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,17/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa