Kristinehamn
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kristinehamn: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 200
32 %
ikon: sweden 2 000
29 %
ikon: foreign 161
60 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
39 %
ikon: sweden 1 000
35 %
ikon: foreign 63
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
511,30 SEK
0,10 SEK
Rum
1 126,50 SEK
141,20 SEK
RevPAR
273,50 SEK
113,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 151
7 %
ikon: bed 510
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
38 %
ikon: bed 0,19
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,2 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 26 mm
47 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 200 bäddnätter i Kristinehamn (-32,5 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 161 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 29 procent och utländska bäddnätter minskade med 60 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets mars.

330 rooms (-47,2 %) bokades av fritidsresenärer och 650 rooms (-37,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 8 000 bäddnätter (-37,7 %) för inhemska besökare och 610 (-42,7 %) för utlänningar i Kristinehamn, sammanlagt 8 600 (-38,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kristinehamn av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,3 procent inhemska och 5,7 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kristinehamn i genomsnitt 1,9 nätter (+0,18) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,63).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-532 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,9 miljoner SEK och den minskade med 541 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 14,3 % 1 100 SEK 1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 510 SEK -0,0 % 460 SEK 42,0 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -29,3 % 340 SEK -11,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
151 rum (+10)
510 bäddar (+20)

Rumsbeläggning 24,3 % (-15)
Osålda rum 114
Bädd beläggning 19,4 % (-2,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kristinehamn + nyckelord"

Google söker efter "kristinehamn" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (november 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 6,83/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa