Krokom
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Krokom: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
49 %
ikon: sweden 2 800
48 %
ikon: foreign 230
51 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
41 %
ikon: sweden 960
39 %
ikon: foreign 70
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
46 %
Genomsnittliga priser:
Natt
372,10 SEK
19,60 SEK
Rum
1 523,60 SEK
27,70 SEK
RevPAR
411,40 SEK
190,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
11 %
ikon: room 105
17 %
ikon: bed 260
20 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
30 %
ikon: bed 0,42
35 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 100 bäddnätter i Krokom (-48,6 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 48 procent och utländska bäddnätter minskade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 49 procent jämfört med förra årets mars.

530 rooms (-31,3 %) bokades av fritidsresenärer och 220 rooms (-62,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 7 700 bäddnätter (-49,1 %) för inhemska besökare och 810 (-51,2 %) för utlänningar i Krokom, sammanlagt 8 500 (-49,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Krokom av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 41 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,2 procent inhemska och 6,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Krokom i genomsnitt 2,9 nätter (-0,53) och utländska besökare 3,3 nätter (+0,65).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-961 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,6 miljoner SEK och den minskade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -1,8 % 1 600 SEK -8,4 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK -31,7 % 430 SEK -20,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK 5,6 % 420 SEK 29,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-2)
105 rum (-22)
260 bäddar (-65)

Rumsbeläggning 27,0 % (-12)
Osålda rum 77
Bädd beläggning 42,3 % (-23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "krokom + nyckelord"

Google söker efter "krokom" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa