Krokom
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Krokom: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
14 %
ikon: sweden 3 300
15 %
ikon: foreign 860
10 %
Topp 3:
Norge
450
4 %
Tyskland
240
31 %
Danmark
42
75 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
12 %
ikon: sweden 1 200
15 %
ikon: foreign 400
1 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
59 %
Genomsnittliga priser:
Natt
259,20 SEK
119,20 SEK
Rum
1 189,10 SEK
60,90 SEK
RevPAR
389,50 SEK
80,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 113
41 %
ikon: bed 290
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 100 bäddnätter i Krokom (-14,1 %), av vilka 3 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 860 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (450 nights).

500 rooms (+54,6 %) bokades av fritidsresenärer och 410 rooms (+46,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 53 900 bäddnätter (+16,5 %) för inhemska besökare och 21 200 (+60,9 %) för utlänningar i Krokom, sammanlagt 75 100 (+26,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Krokom av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 75,7 procent inhemska och 24,3 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Krokom i genomsnitt 2,6 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,1 miljoner SEK (+399 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 14,7 miljoner SEK och den ökade med 9,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 5,4 % 1 800 SEK 62,2 % 
Revpar (Registrerade) 390 SEK 26,0 %  520 SEK 69,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK 85,2 %  196 SEK 129,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
113 rum (+33)
290 bäddar (-8)

Rumsbeläggning 32,8 % (+5,4)
Osålda rum 76
Bädd beläggning 55,5 % (-1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "krokom + nyckelord"

Google söker efter "krokom" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa