Krokom
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Krokom: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
33 %
ikon: sweden 1 800
38 %
ikon: foreign 182
109 %
Topp 3:
Norge
60
46 %
Storbritannien
26
225 %
Tyskland
23
475 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 600
14 %
ikon: sweden 540
19 %
ikon: foreign 61
135 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 933 000 SEK
117 %
Genomsnittliga priser:
Natt
469,20 SEK
324,60 SEK
Rum
1 633,40 SEK
382,30 SEK
RevPAR
352,50 SEK
43,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 113
41 %
ikon: bed 290
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Krokom (-33,2 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 182 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter ökade med 109 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (60 nights).

320 rooms (+10,8 %) bokades av fritidsresenärer och 260 rooms (+328,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 60 300 bäddnätter (+9,0 %) för inhemska besökare och 22 000 (+62,8 %) för utlänningar i Krokom, sammanlagt 82 300 (+19,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Krokom av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,9 procent inhemska och 10,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Krokom i genomsnitt 3,3 nätter (-0,97) och utländska besökare 3,0 nätter (-0,36).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 933 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 933 000 SEK (+502 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 17,3 miljoner SEK och den ökade med 10,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK 30,6 %  1 700 SEK 61,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 224,6 %  210 SEK 119,8 % 
Revpar (Registrerade) 350 SEK 14,2 %  470 SEK 53,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
113 rum (+33)
290 bäddar (-8)

Rumsbeläggning 21,6 % (-3,1)
Osålda rum 89
Bädd beläggning 26,9 % (-17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "krokom + nyckelord"

Google söker efter "krokom" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa