Kronobergs Län
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kronobergs Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 39 900
7 %
ikon: sweden 30 000
4 %
ikon: foreign 9 900
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 21,8 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
546,60 SEK
13,50 SEK
Rum
934,00 SEK
20,00 SEK
RevPAR
370,40 SEK
30,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 65
7 %
ikon: room 1 800
2 %
ikon: bed 4 200
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under december 2019 registrerades 39 900 bäddnätter i Kronobergs Län (+7,0 %), av vilka 30 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets december.

Mellan januari och december registrerades 583 000 bäddnätter (-1,0 %) för inhemska besökare och 442 000 (+6,4 %) för utlänningar i Kronobergs Län, sammanlagt 1,0 miljoner (+2,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kronobergs Län av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 21,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 21,8 miljoner SEK (+1,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 376,8 miljoner SEK och den ökade med 13,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK 2,2 % 910 SEK 2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK 2,5 % 370 SEK 1,5 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK 8,9 % 460 SEK 0,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

65 inkvarteringsanläggningar (+4)
1 800 rum (+27)
4 200 bäddar (+220)

Rumsbeläggning 39,7 % (+2,5)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 25,4 % (-0,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kronoberg county + nyckelord"

Google söker efter "kronoberg county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa