Kronobergs Län
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kronobergs Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 26 700
41 %
ikon: sweden 22 800
42 %
ikon: foreign 3 800
39 %
Topp 3:
Tyskland
860
22 %
Polen
740
128 %
Förenta Staterna
390
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 18,5 milj. SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
694,00 SEK
84,40 SEK
Rum
1 028,00 SEK
105,00 SEK
RevPAR
299,20 SEK
150,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 67
10 %
ikon: room 1 900
0 %
ikon: bed 4 500
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
40 %
ikon: bed 0,17
42 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

26 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 26 700 bäddnätter i Kronobergs Län (-41,5 %), av vilka 22 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 42 procent och utländska bäddnätter minskade med 39 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 41 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (860 nights).

Mellan januari och mars registrerades 91 300 bäddnätter (-15,8 %) för inhemska besökare och 16 400 (-15,4 %) för utlänningar i Kronobergs Län, sammanlagt 108 000 (-15,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kronobergs Län av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 18,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 18,5 miljoner SEK (-9,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 68,1 miljoner SEK och den minskade med 8,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 11,4 % 960 SEK 4,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 690 SEK 13,8 % 630 SEK 5,1 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK -33,4 % 380 SEK -12,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

67 inkvarteringsanläggningar (+6)
1 900 rum (-4)
4 500 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 29,1 % (-20)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 17,2 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kronoberg county + nyckelord"

Google söker efter "kronoberg county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa