Kronoberg Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Kronoberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 169 000
3 %
ikon: sweden 67 000
5 %
ikon: foreign 102 000
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 37,4 milj.
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
221,00 SEK
15,90 SEK
Rum
844,00 SEK
8,00 SEK
RevPAR
452,20 SEK
40,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 72
1 %
ikon: room 2 000
2 %
ikon: bed 4 900
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

169 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 169 000 bäddnätter i Region Kronoberg (-2,8 %), av vilka 67 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 102 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 416 000 bed nights (-0,0 %) för inhemska besökare och 377 000 (+6,7 %) för utlänningar i Region Kronoberg, sammanlagt 793 000 (+3,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Kronoberg av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 3,7 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 37,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 37,4 miljoner SEK (-3,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 250,9 miljoner SEK och den ökade med 9,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -0,9 % 900 SEK 3,7 %
Revpar (Registrerade) 450 SEK -8,2 % 450 SEK -0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 220 SEK -6,7 % 320 SEK 0,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

72 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 000 rum (+35)
4 900 bäddar (+174)

Rumsbeläggning 53,6 % (-4,2)
Osålda rum 910
Bädd beläggning 43,0 % (-2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa