Kronobergs Län
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kronobergs Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 52 800
56 %
ikon: sweden 40 500
31 %
ikon: foreign 12 300
80 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,5 milj. SEK
62 %
Genomsnittliga priser:
Natt
237,70 SEK
35,50 SEK
Rum
812,00 SEK
86,00 SEK
RevPAR
209,20 SEK
218,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 74
6 %
ikon: room 1 800
8 %
ikon: bed 4 500
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 26 %
46 %
ikon: bed 18 %
51 %

52 800 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 52 800 registrerade bäddnätter i Kronobergs Län (-55,8 %), av vilka 40 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 300 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 31 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 56 procent jämfört med förra årets juni.

Mellan januari och juni upptecknades 173 000 registrerade bäddnätter (-34,9 %) för inhemska besökare och 35 800 (-71,0 %) för utlänningar i Kronobergs Län, sammanlagt 209 000 (-46,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade bäddnätter (-48,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (-32,3 %) nyttjades av nationella besökare och 257 000 nätter (-87,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kronobergs Län av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,4 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 4,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 12,5 miljoner SEK (-20,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 97,2 miljoner SEK och den minskade med 76,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK -9,6 % 910 SEK -1,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK -13,0 % 470 SEK 4,3 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -51,1 % 270 SEK -38,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

74 inkvarteringsanläggningar (+4)
1 800 rum (-154)
4 500 bäddar (-192)

Rumsbeläggning 25,8 % (-22)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 18,0 % (-19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kronoberg county + nyckelord"

Google söker efter "kronoberg county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa