Kumla
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kumla: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Maj)
ikon: star 1 700
ikon: sweden 1 500
ikon: foreign 161
Topp 3:
Kina
37
Nederländerna
26
Storbritannien
26
Besökare ikon
Besökare (Maj)
ikon: star 1 000
ikon: sweden 950
ikon: foreign 93
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Maj)
ikon: star 482 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
286,80 SEK
Rum
679,20 SEK
RevPAR
317,00 SEK

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 700 registrerade bäddnätter (Maj)

Under Maj 2019 registrerades 1 700 bäddnätter i Kumla, av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 161 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (37 nights).

164 rooms bokades av fritidsresenärer och 540 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

1 000 turister som ankommit till inkvartering (Maj)

Av alla ankomster var 91,1 procent inhemska och 8,9 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kumla i genomsnitt 1,6 nätter och utländska besökare 1,7 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 482 000 SEK (Maj)

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 482 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2019
Antal
Förändring jan-Maj 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 680 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 320 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

1,0 inkvarteringsanläggningar (-2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kumla + nyckelord"

Google söker efter "kumla" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa