Kungälv
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kungälv: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 900
57 %
ikon: sweden 3 700
57 %
ikon: foreign 240
61 %
Topp 3:
Norge
125
22 %
Tyskland
35
34 %
Danmark
16
90 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 800
50 %
ikon: sweden 2 600
49 %
ikon: foreign 167
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
68 %
Genomsnittliga priser:
Natt
474,60 SEK
159,20 SEK
Rum
668,40 SEK
239,80 SEK
RevPAR
151,20 SEK
291,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 500
5 %
ikon: bed 950
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
54 %
ikon: bed 0,16
55 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 900 bäddnätter i Kungälv (-57,1 %), av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 57 procent och utländska bäddnätter minskade med 61 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 57 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (125 nights).

1 900 rooms (-60,8 %) bokades av fritidsresenärer och 920 rooms (-43,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 14 500 bäddnätter (-36,1 %) för inhemska besökare och 1 200 (-23,6 %) för utlänningar i Kungälv, sammanlagt 15 700 (-35,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kungälv av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,9 procent inhemska och 6,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kungälv i genomsnitt 1,4 nätter (-0,24) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,9 miljoner SEK (-3,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,2 miljoner SEK och den minskade med 6,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 670 SEK -26,4 % 750 SEK -10,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -25,1 % 520 SEK -11,5 %
Revpar (Registrerade) 151 SEK -65,8 % 230 SEK -37,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
500 rum (+23)
950 bäddar (+48)

Rumsbeläggning 22,6 % (-26)
Osålda rum 390
Bädd beläggning 16,0 % (-20)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kungälv + nyckelord"

Google söker efter "kungälv" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,9/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa