Kungälv
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kungälv: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 600
10 %
ikon: sweden 6 700
16 %
ikon: foreign 880
78 %
Topp 3:
Norge
240
125 %
Danmark
88
91 %
Storbritannien
62
35 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 900
11 %
ikon: sweden 4 500
15 %
ikon: foreign 460
49 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,3 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
571,10 SEK
35,90 SEK
Rum
973,50 SEK
70,40 SEK
RevPAR
350,50 SEK
9,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 520
3 %
ikon: bed 1 000
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 7 600 bäddnätter i Kungälv (-10,0 %), av vilka 6 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 880 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 16 procent och utländska bäddnätter ökade med 78 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (240 nights).

3 800 rooms (-2,6 %) bokades av fritidsresenärer och 640 rooms (-40,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 141 000 bäddnätter (-1,2 %) för inhemska besökare och 35 500 (+14,4 %) för utlänningar i Kungälv, sammanlagt 176 000 (+1,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kungälv av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,7 procent inhemska och 9,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kungälv i genomsnitt 1,5 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 4,3 miljoner SEK (-179 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 99,2 miljoner SEK och den ökade med 19,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK 7,8 % 1 100 SEK 13,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 6,7 % 560 SEK 22,8 %
Revpar (Registrerade) 350 SEK -2,6 % 580 SEK 11,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
520 rum (+15)
1 000 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 36,0 % (-3,8)
Osålda rum 330
Bädd beläggning 29,2 % (-3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kungälv + nyckelord"

Google söker efter "kungälv" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,9/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa