Kungälv
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kungälv: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 600
1 %
ikon: sweden 11 100
7 %
ikon: foreign 2 500
45 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 000
3 %
ikon: sweden 6 600
5 %
ikon: foreign 1 400
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 9,6 milj.
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
710,00 SEK
167,80 SEK
Rum
1 179,20 SEK
230,40 SEK
RevPAR
666,10 SEK
142,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
8 %
ikon: room 550
1 %
ikon: bed 1 100
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 600 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 13 600 bäddnätter i Kungälv (-0,8 %), av vilka 11 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

6 300 rooms (+7,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rooms (-5,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 119 000 bäddnätter (+1,1 %) för inhemska besökare och 33 000 (+16,4 %) för utlänningar i Kungälv, sammanlagt 152 000 (+4,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kungälv av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

8 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,2 procent inhemska och 17,8 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kungälv i genomsnitt 1,7 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 9,6 miljoner SEK (+2,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 83,8 miljoner SEK och den ökade med 20,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 24,3 %  1 200 SEK 13,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 710 SEK 30,9 %  550 SEK 26,1 % 
Revpar (Registrerade) 670 SEK 27,2 %  630 SEK 12,6 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-1)
550 rum (+5)
1 100 bäddar (-20)

Rumsbeläggning 56,5 % (+1,3)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 46,2 % (-0,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,9/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa