Kungsbacka
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kungsbacka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 800
32 %
ikon: sweden 3 700
30 %
ikon: foreign 146
60 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 300
35 %
ikon: sweden 2 200
34 %
ikon: foreign 94
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
662,40 SEK
17,60 SEK
Rum
1 111,50 SEK
57,00 SEK
RevPAR
261,10 SEK
117,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 310
0 %
ikon: bed 740
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,23
28 %
ikon: bed 0,17
30 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 800 bäddnätter i Kungsbacka (-31,6 %), av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 146 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 30 procent och utländska bäddnätter minskade med 60 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets mars.

1 300 rooms (-32,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (-26,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 13 100 bäddnätter (-6,7 %) för inhemska besökare och 680 (-33,7 %) för utlänningar i Kungsbacka, sammanlagt 13 800 (-8,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kungsbacka av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kungsbacka i genomsnitt 1,7 nätter (+0,1) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,5 miljoner SEK (-1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 9,7 miljoner SEK och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -4,9 % 1 200 SEK 0,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK -2,6 % 700 SEK -3,8 %
Revpar (Registrerade) 260 SEK -31,1 % 360 SEK -8,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
310 rum (+0)
740 bäddar (+17)

Rumsbeläggning 23,5 % (-8,9)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 17,1 % (-7,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kungsbacka + nyckelord"

Google söker efter "kungsbacka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa