Kungsbacka
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kungsbacka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 800
2 %
ikon: sweden 4 500
0 %
ikon: foreign 320
41 %
Topp 3:
Danmark
76
27 %
Norge
27
56 %
Tyskland
23
229 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 300
16 %
ikon: sweden 3 100
15 %
ikon: foreign 144
29 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 milj. SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
670,90 SEK
22,20 SEK
Rum
1 164,60 SEK
37,00 SEK
RevPAR
382,60 SEK
28,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 310
10 %
ikon: bed 720
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under december 2019 registrerades 4 800 bäddnätter i Kungsbacka (+2,2 %), av vilka 4 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 41 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (76 nights).

1 800 rooms (+16,4 %) bokades av fritidsresenärer och 930 rooms (-2,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 170 000 bäddnätter (+2,6 %) för inhemska besökare och 22 300 (-2,2 %) för utlänningar i Kungsbacka, sammanlagt 193 000 (+2,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kungsbacka av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,6 procent inhemska och 4,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kungsbacka i genomsnitt 1,4 nätter (-0,21) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,2 miljoner SEK (+174 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 77,1 miljoner SEK och den ökade med 13,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -3,1 % 1 400 SEK 7,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK 3,4 % 400 SEK 17,9 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK -7,0 % 660 SEK 10,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
310 rum (+28)
720 bäddar (-13)

Rumsbeläggning 32,8 % (-1,4)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 24,3 % (+0,35)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kungsbacka + nyckelord"

Google söker efter "kungsbacka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa