Kungsbacka
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kungsbacka: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 800
4 %
ikon: sweden 7 900
2 %
ikon: foreign 940
26 %
Topp 3:
Tyskland
360
67 %
Norge
103
26 %
Danmark
90
18 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 700
11 %
ikon: sweden 5 100
9 %
ikon: foreign 580
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,5 milj. SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
733,90 SEK
80,10 SEK
Rum
1 260,20 SEK
67,80 SEK
RevPAR
656,60 SEK
0,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
0 %
ikon: room 340
19 %
ikon: bed 790
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under september 2019 registrerades 8 800 bäddnätter i Kungsbacka (+4,3 %), av vilka 7 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 940 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (360 nights).

2 900 rooms (+64,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (-6,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 152 000 bäddnätter (+2,3 %) för inhemska besökare och 20 800 (-3,4 %) för utlänningar i Kungsbacka, sammanlagt 173 000 (+1,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kungsbacka av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,9 procent inhemska och 10,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kungsbacka i genomsnitt 1,5 nätter (-0,11) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 6,5 miljoner SEK (+944 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 62,5 miljoner SEK och den ökade med 12,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -5,1 % 1 500 SEK 11,3 % 
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK 12,2 %  360 SEK 22,0 % 
Revpar (Registrerade) 660 SEK -0,0 % 700 SEK 14,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+0)
340 rum (+53)
790 bäddar (-13)

Rumsbeläggning 52,1 % (+2,6)
Osålda rum 162
Bädd beläggning 38,6 % (+1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kungsbacka + nyckelord"

Google söker efter "kungsbacka" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa