Kuopio
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Kuopio: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 32 400
14 %
ikon: finland 31 700
11 %
ikon: foreign 620
67 %
Topp 3:
Polen
197
149 %
Tyskland
79
61 %
Slovak
62
377 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 100
25 %
ikon: finland 18 000
23 %
ikon: foreign 144
84 %
Topp 3:
Sverige
26
86 %
Tyskland
24
67 %
Polen
17
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. €
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,00 €
11,50 €
Rum
97,60 €
8,50 €
RevPAR
39,00 €
14,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
5 %
ikon: room 1 500
0 %
ikon: bed 3 900
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,7 °C
4,0 °C
ikon: nederbörd 81 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

32 400 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 registrerades 32 400 bäddnätter i Kuopio (-13,5 %), av vilka 31 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 620 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (197 nights).

19 100 nights (-11,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 13 300 nights (-16,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 346 000 bäddnätter (-18,1 %) för inhemska besökare och 20 500 (-61,3 %) för utlänningar i Kuopio, sammanlagt 366 000 (-22,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuopio av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,0 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

18 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 25 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuopio i genomsnitt 1,8 nätter (+0,25) och utländska besökare 4,3 nätter (+2,2).

2 100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med sex procent från föregående år.

Sammanlagt 36 kongresser anordnades (+3,0) under 2019.

940 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 940 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 92 procent.

Av lokala passagerare anlände 4,3 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 95,7 %.

Dessutom registrerades 880 passagerare som avreste från flygplatsen (-92,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 800 (-92,7 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

25 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 25 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 200 (-90,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 500 (-92,5 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-76,8 %)
  • Vartius: 2 000 (-77,9 %)
  • Kuusamo: 59 (-87,1 %)
  • Salla: 43 (-98,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 36 (-98,6 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 900 visumansökningar till Finland av ryssar. 51,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 2,4 miljoner euro (-511 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 28,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,7 miljoner euro (-704 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 701 000 euro (+193 000).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 26,3 miljoner euro och den minskade med 5,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 160 € 13,8 %  155 € 22,8 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 100 € 28,3 %  94 € 26,2 % 
Adr (Registrerade) 98 € -8,0 % 108 € -0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -17,6 %  52 € -9,1 %
Revpar (Registrerade) 39 € -27,4 %  46 € -27,0 % 

Taxfree-försäljning +19,8 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 20 procent från föregående år.

(Ryssar +19,9 %, Kineser -90,7 %, Japaner -6,3 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 500 rum (+7)
3 900 bäddar (-29)

Rumsbeläggning 40,0 % (-11)
Osålda rum 890

Airbnb och Vrbo

360 inkvarteringsanläggningar (+20)
330 lägenheter (+18)
700 rum (+24)

Lägenhetsbeläggning 62,8 % (+7,1)
Osålda lägenheter 123

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kuopio + nyckelord"

Google söker efter "kuopio" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,36/10 (-0,06).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående