Kuopio
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Kuopio: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 21 300
47 %
ikon: finland 20 900
33 %
ikon: foreign 390
96 %
Topp 3:
Ryssland
69
99 %
Polen
48
25 %
Schweiz
45
200 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 12 100
47 %
ikon: finland 12 000
40 %
ikon: foreign 120
95 %
Topp 3:
Sverige
24
70 %
Tyskland
16
87 %
Estland
13
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 1,2 milj. €
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,70 €
4,00 €
Rum
103,00 €
4,70 €
RevPAR
27,80 €
23,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 1 400
0 %
ikon: bed 3 800
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,27
44 %
ikon: bed 0,19
43 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -11,7 °C
9,4 °C
ikon: nederbörd 51 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

21 300 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 21 300 bäddnätter i Kuopio (-46,8 %), av vilka 20 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 390 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 33 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 47 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (69 nights).

14 500 nights (-42,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 800 nights (-54,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,1 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuopio av det totala antalet bäddnätter var 3,1 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,3 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

12 100 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 47 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuopio i genomsnitt 1,7 nätter (+0,19) och utländska besökare 3,3 nätter (-0,11).

540 flygresenärer (januari)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 540 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 93 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,9 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,1 %.

Dessutom registrerades 630 passagerare som avreste från flygplatsen (-92,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 200 (-92,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

23 500 Ryska resenärer via den östra gränsen (januari)

Totalt 23 500 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-92,0 %)
  • Nuijamaa: 6 100 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 300 (-94,1 %)
  • Niirala: 4 700 (-81,6 %)
  • Vartius: 1 600 (-82,4 %)
  • Kuusamo: 88 (-87,7 %)
  • Salla: 82 (-98,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 31 (-99,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent (januari)

Det gjordes totalt 420 visumansökningar till Finland av ryssar. 51,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro (januari)

Total försäljning av inkvartering under januari var 1,7 miljoner euro (-1,4 miljoner). Andelen från Airbnb och Vrbo var 27,8 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (-1,2 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 466 000 euro (-139 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 149 € -2,6 %
Adr (Registrerade) 103 € -4,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 70 € -15,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € -6,6 %
Revpar (Registrerade) 28 € -46,1 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 400 rum (-6)
3 800 bäddar (-70)

Rumsbeläggning 27,0 % (-21)
Osålda rum 1 100
Bädd beläggning 19,2 % (-15)

Airbnb och Vrbo

320 inkvarteringsanläggningar (-19)
290 lägenheter (-22)
620 rum (-24)

Lägenhetsbeläggning 47,1 % (-7,1)
Osålda lägenheter 152

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kuopio + nyckelord"

Google söker efter "kuopio" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,28/10 (-0,38).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående