Kuopio
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Kuopio: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 32 200
34 %
ikon: finland 31 700
42 %
ikon: foreign 570
67 %
Topp 3:
Lettland
136
224 %
Polen
79
888 %
Sverige
70
8 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 15 500
16 %
ikon: finland 15 300
22 %
ikon: foreign 151
80 %
Topp 3:
Sverige
30
35 %
Tyskland
22
87 %
Estland
12
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 1,8 milj. €
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,60 €
7,60 €
Rum
109,70 €
7,20 €
RevPAR
37,40 €
1,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 22
10 %
ikon: room 1 500
1 %
ikon: bed 3 900
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,34
11 %
ikon: bed 0,27
24 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 39 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 34 procent (mars)

Under mars 2021 registrerades 32 200 bäddnätter i Kuopio (+33,8 %), av vilka 31 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 570 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 42 procent och utländska bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 34 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Lettland (136 nights).

23 100 nights (+49,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 100 nights (+5,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 84 400 bäddnätter (-16,5 %) för inhemska besökare och 1 400 (-90,4 %) för utlänningar i Kuopio, sammanlagt 85 900 (-26,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,7 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuopio av det totala antalet bäddnätter var 3,7 % (+1,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,9 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

15 500 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuopio i genomsnitt 2,1 nätter (+0,29) och utländska besökare 3,8 nätter (+1,5).

460 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 460 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 1 300 procent.

Av lokala passagerare anlände 3,3 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 96,7 %.

Dessutom registrerades 480 passagerare som avreste från flygplatsen (+925,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 940 (+1 064,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

26 800 Ryska resenärer via den östra gränsen (mars)

Totalt 26 800 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-80,4 %)
  • Nuijamaa: 7 900 (-86,5 %)
  • Imatra: 3 600 (-87,1 %)
  • Niirala: 5 200 (-64,3 %)
  • Vartius: 1 800 (-64,3 %)
  • Kuusamo: 101 (-80,9 %)
  • Salla: 62 (-95,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-97,4 %)

Ryska visumansökningar minskade med 88 procent

Det gjordes totalt 1 100 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 2,5 miljoner euro (+191 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 27,7 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,8 miljoner euro (+279 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 699 000 euro (-88 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 6,6 miljoner euro och den minskade med 2,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 149 € -7,7 % 149 € -1,0 %
Adr (Registrerade) 110 € -6,1 % 106 € -5,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 95 € 5,2 % 86 € -1,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € -11,8 % 56 € -6,3 %
Revpar (Registrerade) 37 € 4,6 % 35 € -31,6 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 500 rum (+15)
3 900 bäddar (+43)

Rumsbeläggning 34,1 % (+3,5)
Osålda rum 980
Bädd beläggning 27,0 % (+5,2)

Airbnb och Vrbo

340 inkvarteringsanläggningar (-51)
310 lägenheter (-49)
640 rum (-94)

Lägenhetsbeläggning 63,7 % (+7,8)
Osålda lägenheter 112

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kuopio + nyckelord"

Google söker efter "kuopio" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,46/10 (-0,09).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående