Kuopio
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Kuopio: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 88 800
11 %
ikon: finland 87 500
20 %
ikon: foreign 1 300
81 %
Topp 3:
Tyskland
250
87 %
Estland
168
27 %
Norge
135
4 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 55 700
16 %
ikon: finland 55 100
25 %
ikon: foreign 590
85 %
Topp 3:
Tyskland
83
94 %
Norge
57
24 %
Estland
51
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 3,6 milj.
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
40,80 €
5,30 €
Rum
109,00 €
6,10 €
RevPAR
77,20 €
0,90 €
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 20 %
Ryssland
20 %
Japan
6 %
Kina
91 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,7 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 37 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent (juli)

Under juli 2020 registrerades 88 800 bäddnätter i Kuopio (+11,4 %), av vilka 87 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med 81 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (250 nights).

80 800 nights (+13,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 100 nights (-3,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 232 000 bed nights (-23,9 %) för inhemska besökare och 17 700 (-56,5 %) för utlänningar i Kuopio, sammanlagt 249 000 (-27,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,5 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuopio av det totala antalet bäddnätter var 3,5 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,6 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

55 700 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,9 procent inhemska och 1,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuopio i genomsnitt 1,6 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,49).

2 100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med sex procent från föregående år.

Sammanlagt 35 kongresser anordnades (+2,0) under 2019.

1 800 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 800 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 76 procent.

Av lokala passagerare anlände 2,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 97,8 %.

Dessutom registrerades 2 100 passagerare som avreste från flygplatsen (-74,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 3 900 (-74,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

24 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 24 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 000 (-93,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-95,3 %)
  • Imatra: 2 900 (-95,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-80,8 %)
  • Vartius: 1 700 (-81,8 %)
  • Kuusamo: 61 (-89,1 %)
  • Salla: 88 (-96,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-99,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 29 procent (februari)

Det gjordes totalt 51 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 83,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 146 € 24,6 %  154 € 24,2 % 
Revpar (Icke-Registrerade) 94 € 23,5 %  93 € 28,5 % 

Taxfree-försäljning +19,8 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 20 procent från föregående år.

(Ryssar +19,9 %, Kineser -90,7 %, Japaner -6,3 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och HomeAway

400 inkvarteringsanläggningar (+39)
370 lägenheter (+43)
770 rum (+81)

Lägenhetsbeläggning 64,7 % (-0,55)
Osålda lägenheter 130

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,38/10 (+0,07).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Research

Navigera

föregående