Kuusamo
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Kuusamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 43 800
32 %
ikon: finland 42 500
35 %
ikon: foreign 1 400
96 %
Topp 3:
Storbritannien
240
97 %
Japan
210
226 %
Vitryssland
160
65 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 10 500
34 %
ikon: finland 10 300
11 %
ikon: foreign 160
98 %
Topp 3:
Storbritannien
33
97 %
Vitryssland
22
41 %
Japan
14
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 1,4 milj. €
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
32,80 €
7,30 €
Rum
91,20 €
22,30 €
RevPAR
30,60 €
27,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 39
3 %
ikon: room 1 500
4 %
ikon: bed 5 400
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,34
34 %
ikon: bed 0,26
36 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -14,7 °C
7,5 °C
ikon: nederbörd 13 mm
25 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

43 800 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 43 800 bäddnätter i Kuusamo (-31,8 %), av vilka 42 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 32 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (240 nights).

41 000 nights (-29,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 800 nights (-52,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 6,4 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuusamo av det totala antalet bäddnätter var 6,4 % (+2,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 6,8 % och utländska bäddnätter 2,6 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

10 500 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 34 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuusamo i genomsnitt 4,1 nätter (+0,73) och utländska besökare 8,6 nätter (+3,5).

2 300 flygresenärer (januari)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 73 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 3 000 passagerare som avreste från flygplatsen (-71,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 5 300 (-72,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,4 miljoner euro (januari)

Total försäljning av inkvartering under januari var 3,4 miljoner euro (-887 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 57,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,4 miljoner euro (-1,1 miljoner) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,9 miljoner euro (+242 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 151 € 4,7 %
Adr (Registrerade) 91 € -19,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 89 € -15,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 33 € -18,2 %
Revpar (Registrerade) 31 € -46,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

39 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 500 rum (+62)
5 400 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 33,6 % (-17)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 26,2 % (-15)

Airbnb och Vrbo

880 inkvarteringsanläggningar (+260)
870 lägenheter (+260)
1 800 rum (+480)

Lägenhetsbeläggning 58,7 % (-14)
Osålda lägenheter 360

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kuusamo + nyckelord"

Google söker efter "kuusamo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i januari var 8,55/10 (-0,62).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Raportin tarjoavat Ruka-Kuusamo Matkailu ry ja Naturpolis Oy

kuusamo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående