Kuusamo
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Kuusamo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 31 000
29 %
ikon: finland 27 400
33 %
ikon: foreign 3 600
38 %
Topp 3:
Tyskland
900
4 %
Nederländerna
560
86 %
Estland
310
163 %
ikon: star 12 700
28 %
ikon: finland 10 800
34 %
ikon: foreign 1 900
63 %
Topp 3:
Tyskland
560
31 %
Nederländerna
250
101 %
Estland
210
259 %
Genomsnittliga priser:
Natt
38,40 €
1,50 €
Rum
82,20 €
2,80 €
RevPAR
23,00 €
9,00 €
ikon: establishment 41
2 %
ikon: room 1 500
1 %
ikon: bed 5 500
0 %
ikon: temperatur 14,5 °C
2,7 °C
ikon: nederbörd 65 mm
62 mm

31 000 registrerade gästnätter (augusti)

Under augusti 2022 upptecknades 31 000 registrerade gästnätter i Kuusamo (-28,7 %), var av 27 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 33 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 38 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 29 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (900 nights).

25 800 nights (-31,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 100 nights (-14,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 386 000 registrerade gästnätter (-8,5 %) för inhemska besökare och 58 900 (+791,5 %) för utländska besökare i Kuusamo, de vill säga sammanlagt 445 000 (+3,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent (augusti)

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (+12,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (-2,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 560 000 nätter (+114,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuusamo av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,3 % (-0,8 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,6 % och utländska gästnätter 0,6 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

12 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 28 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 85,3 procent inhemska och 14,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuusamo i genomsnitt 2,5 nätter (+0,06) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,35).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 400 flygresenärer (augusti)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 400 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med sju procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,4 % från utlandet, vilket betyder att 99,6 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 600 passagerare som avreste från flygplatsen (+8,6 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 3 000 (+8,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner euro (augusti)

Total försäljning av inkvartering under augusti var 2,8 miljoner euro (-293 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 58,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,2 miljoner euro (-413 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,7 miljoner euro (+120 000).

Totalt försäljningen för januari-augusti var 34,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2022
Antal
Förändring jan-augusti 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 148 € -7,2 % 156 € -1,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 108 € 30,3 % 111 € 19,2 %
Adr (Registrerade) 82 € -3,3 % 120 € 10,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 38 € 4,2 % 44 € 13,0 %
Revpar (Registrerade) 23 € -28,2 % 53 € 15,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (augusti)

Registrerad inkvartering

41 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 500 rum (+9)
5 500 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 28,0 % (-9,7)
Osålda rum 1 100

Airbnb och Vrbo

650 inkvarteringsanläggningar (-76)
630 lägenheter (-76)
1 300 rum (-165)

Lägenhetsbeläggning 72,8 % (+21)
Osålda lägenheter 170

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,97/10 (-0,19).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Raportin tarjoavat Ruka-Kuusamo Matkailu ry ja Naturpolis Oy

kuusamo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående