Kuusamo
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Kuusamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober)
ikon: star 51 700
15 %
ikon: finland 51 100
14 %
ikon: foreign 620
263 %
Topp 3:
Tyskland
270
1 070 %
Sverige
65
59 %
Storbritannien
39
255 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober)
ikon: star 16 600
13 %
ikon: finland 16 300
12 %
ikon: foreign 280
203 %
Topp 3:
Tyskland
135
1 127 %
Nederländerna
29
2 800 %
Sverige
26
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober)
ikon: star 1,7 milj. €
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
33,20 €
1,90 €
Rum
94,20 €
6,70 €
RevPAR
37,50 €
6,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (Oktober)
ikon: establishment 37
0 %
ikon: room 1 500
0 %
ikon: bed 5 300
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Oktober)
ikon: room 40 %
11 %
ikon: bed 31 %
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -5,8 °C
4,7 °C
ikon: nederbörd 43 mm
16 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 15 procent (Oktober)

Under Oktober 2021 upptecknades 51 700 registrerade bäddnätter i Kuusamo (+14,7 %), av vilka 51 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 620 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 14 procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 260 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 15 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (270 nights).

46 000 nights (+7,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 700 nights (+140,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 531 000 registrerade bäddnätter (+35,9 %) för inhemska besökare och 8 700 (-87,8 %) för utlänningar i Kuusamo, sammanlagt 540 000 (+16,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,1 procent (Oktober)

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (+47,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (+39,3 %) nyttjades av nationella besökare och 200 000 nätter (+149,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuusamo av det totala antalet registrerade bäddnätter var 3,1 % (-0,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,5 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

16 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,3 procent inhemska och 1,7 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuusamo i genomsnitt 3,1 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,37).

1 800 flygresenärer (Oktober)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 800 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 13 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 1 800 passagerare som avreste från flygplatsen (+17,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 3 600 (+15,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner euro (Oktober)

Total försäljning av inkvartering under Oktober var 3,3 miljoner euro (-730 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 48,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,7 miljoner euro (+306 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 1,6 miljoner euro (-1,0 miljoner).

Totalt Försäljningen för januari-Oktober var 40,2 miljoner euro och den ökade med 185 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 171 € 7,2 % 160 € 7,1 %
Adr (Registrerade) 94 € 7,6 % 106 € 2,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 92 € -23,5 % 93 € -14,2 %
Revpar (Registrerade) 37 € 20,0 % 45 € 9,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 33 € 6,1 % 38 € 1,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (Oktober)

Registrerad inkvartering

37 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 500 rum (+1)
5 300 bäddar (-45)

Rumsbeläggning 39,8 % (+4,1)
Osålda rum 890
Bädd beläggning 31,4 % (+4,3)

Airbnb och Vrbo

680 inkvarteringsanläggningar (-240)
660 lägenheter (-240)
1 400 rum (-430)

Lägenhetsbeläggning 53,7 % (-22)
Osålda lägenheter 310

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "kuusamo + nyckelord"

Google söker efter "kuusamo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,32/10 (-0,21).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Raportin tarjoavat Ruka-Kuusamo Matkailu ry ja Naturpolis Oy

kuusamo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående