Kuusamo
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Kuusamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (mars)
ikon: star 78 800
37 %
ikon: finland 78 600
57 %
ikon: foreign 210
97 %
Topp 3:
Sverige
29
78 %
Tyskland
28
99 %
Frankrike
20
92 %
Besökare ikon
Besökare (mars)
ikon: star 17 100
21 %
ikon: finland 17 100
38 %
ikon: foreign 82
95 %
Topp 3:
Sverige
25
50 %
Tyskland
9,0
98 %
Frankrike
8,0
88 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (mars)
ikon: star 3,5 milj. €
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,20 €
4,60 €
Rum
139,30 €
0,20 €
RevPAR
76,20 €
7,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (mars)
ikon: establishment 38
0 %
ikon: room 1 500
1 %
ikon: bed 5 400
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (mars)
ikon: room 0,55
11 %
ikon: bed 0,47
21 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,4 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 35 mm
5 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 37 procent (mars)

Under mars 2021 registrerades 78 800 bäddnätter i Kuusamo (+36,8 %), av vilka 78 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 210 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 57 procent och utländska bäddnätter minskade med 97 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 37 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (29 nights).

73 900 nights (+41,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 900 nights (-7,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 185 000 bäddnätter (+23,4 %) för inhemska besökare och 2 400 (-96,5 %) för utlänningar i Kuusamo, sammanlagt 187 000 (-14,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 9,1 procent (mars)

Sammanlagt 863 000 bäddnätter (-13,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 816 000 nätter (+11,7 %) nyttjades av nationella besökare och 47 500 nätter (-82,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuusamo av det totala antalet bäddnätter var 9,1 % (+3,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 9,6 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

17 100 turister som ankommit till inkvartering (mars)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,5 procent inhemska och 0,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuusamo i genomsnitt 4,6 nätter (+0,56) och utländska besökare 2,5 nätter (-1,7).

2 100 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 100 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,8 %.

Dessutom registrerades 2 400 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 4 500.

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,9 miljoner euro (mars)

Total försäljning av inkvartering under mars var 5,9 miljoner euro (+561 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 40,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 3,5 miljoner euro (+672 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 2,4 miljoner euro (-110 000).

Totalt Försäljningen för januari-mars var 14,1 miljoner euro och den minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2021
Antal
Förändring jan-mars 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 155 € 6,4 % 153 € 9,1 %
Adr (Registrerade) 139 € 0,2 % 132 € 4,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 118 € 3,7 % 106 € -3,9 %
Revpar (Registrerade) 76 € 10,7 % 61 € -15,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € -9,4 % 44 € 0,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (mars)

Registrerad inkvartering

38 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 500 rum (-12)
5 400 bäddar (+200)

Rumsbeläggning 54,7 % (+5,2)
Osålda rum 670
Bädd beläggning 47,1 % (+8,1)

Airbnb och Vrbo

810 inkvarteringsanläggningar (-59)
800 lägenheter (-62)
1 700 rum (-78)

Lägenhetsbeläggning 76,0 % (-2,0)
Osålda lägenheter 190

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kuusamo + nyckelord"

Google söker efter "kuusamo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (mars)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,37/10 (-0,4).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Raportin tarjoavat Ruka-Kuusamo Matkailu ry ja Naturpolis Oy

kuusamo logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående