Kuusamo
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Kuusamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 44 900
40 %
ikon: finland 44 800
57 %
ikon: foreign 169
95 %
Topp 3:
Sverige
41
92 %
Danmark
25
Tyskland
23
73 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 14 500
34 %
ikon: finland 14 400
44 %
ikon: foreign 88
89 %
Topp 3:
Sverige
17
89 %
Italien
13
30 %
Tyskland
11
72 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. €
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
31,20 €
0,40 €
Rum
87,00 €
3,80 €
RevPAR
31,30 €
5,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 37
16 %
ikon: room 1 500
16 %
ikon: bed 5 300
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
3,7 °C
ikon: nederbörd 75 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 40 procent

Under Oktober 2020 registrerades 44 900 bäddnätter i Kuusamo (+40,2 %), av vilka 44 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 169 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 57 procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 40 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Sverige (41 nights).

42 500 nights (+43,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights (-3,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 391 000 bäddnätter (+3,3 %) för inhemska besökare och 71 500 (-26,3 %) för utlänningar i Kuusamo, sammanlagt 462 000 (-2,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 4,0 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuusamo av det totala antalet bäddnätter var 4,0 % (+2,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 4,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

14 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 34 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,4 procent inhemska och 0,6 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuusamo i genomsnitt 3,1 nätter (+0,26) och utländska besökare 1,9 nätter (-2,5).

1 600 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 600 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 21 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 1 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-23,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 3 100 (-22,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 1,4 miljoner euro (+416 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 17,4 miljoner euro och den minskade med 248 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € 4,6 % 103 € 1,2 %
Revpar (Registrerade) 31 € 19,1 %  42 € -9,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 31 € 1,4 % 38 € 1,4 %

Taxfree-försäljning +9,1 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med nio procent från föregående år.

(Ryssar +11,0 %, Kineser +85,0 %, Japaner +516,4 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

37 inkvarteringsanläggningar (+5)
1 500 rum (+199)
5 300 bäddar (+740)

Rumsbeläggning 36,0 % (+4,4)
Osålda rum 940

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kuusamo + nyckelord"

Google söker efter "kuusamo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,46/10 (-0,4).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Raportin tarjoavat Ruka-Kuusamo Matkailu ry ja Naturpolis Oy

kuusamo logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående