Kuusamo
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Kuusamo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 71 800
45 %
ikon: finland 70 700
58 %
ikon: foreign 1 100
77 %
Topp 3:
Tyskland
320
73 %
Estland
191
22 %
Nederländerna
105
54 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 30 000
35 %
ikon: finland 29 400
49 %
ikon: foreign 660
75 %
Topp 3:
Tyskland
192
70 %
Estland
159
45 %
Nederländerna
55
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 1,9 milj.
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
25,80 €
2,60 €
Rum
72,20 €
3,60 €
RevPAR
40,10 €
2,70 €
Tax Free ikon
Tax Free (januari)
ikon: star 9 %
Ryssland
11 %
Kina
85 %
Japan
516 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,0 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 56 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 45 procent (juli)

Under juli 2020 registrerades 71 800 bäddnätter i Kuusamo (+45,4 %), av vilka 70 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 58 procent och utländska bäddnätter minskade med 77 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 45 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (320 nights).

66 700 nights (+47,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 000 nights (+24,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 258 000 bed nights (-9,7 %) för inhemska besökare och 69 300 (-21,2 %) för utlänningar i Kuusamo, sammanlagt 327 000 (-12,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,8 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuusamo av det totala antalet bäddnätter var 2,8 % (+1,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,9 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

30 000 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 35 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,8 procent inhemska och 2,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuusamo i genomsnitt 2,4 nätter (+0,13) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,13).

380 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 380 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 54 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 330 passagerare som avreste från flygplatsen (-62,2 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 710 (-58,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 75 € 104 €
Bäddnatt (Registrerade) 34 € 38 €
Revpar (Registrerade) 25 € 49 €

Taxfree-försäljning +9,1 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med nio procent från föregående år.

(Ryssar +11,0 %, Kineser +85,0 %, Japaner +516,4 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,33/10 (-0,37).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Raportin tarjoavat Ruka-Kuusamo Matkailu ry ja Naturpolis Oy

kuusamo logo

Navigera

föregående