Kuusiokunta-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kuusiokunta Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 300
12 %
ikon: finland 27 100
15 %
ikon: foreign 169
78 %
Topp 3:
Tyskland
55
63 %
Estland
45
30 %
Norge
25
39 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 15 200
6 %
ikon: finland 15 100
7 %
ikon: foreign 58
67 %
Topp 3:
Tyskland
20
44 %
Estland
15
0 %
Schweiz
7,0
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 915 000 €
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
33,50 €
4,00 €
Rum
87,10 €
13,40 €
RevPAR
48,30 €
6,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
12 %
ikon: room 330
5 %
ikon: bed 810
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 55 %
2 %
ikon: bed 90 %
10 %

Registrerade bäddnätter ökade med 12 procent

Under augusti 2020 upptecknades 27 300 registrerade bäddnätter i Kuusiokunta Region (+11,9 %), av vilka 27 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 169 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 15 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 78 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 12 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (55 nights).

27 000 nights (+15,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 300 nights (-67,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 148 000 registrerade bäddnätter (-7,6 %) för inhemska besökare och 940 (-72,8 %) för utlänningar i Kuusiokunta Region, sammanlagt 149 000 (-9,3 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (-30,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,3 %) nyttjades av nationella besökare och 149 000 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuusiokunta Region av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,6 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,8 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

15 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 99,6 procent inhemska och 0,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuusiokunta Region i genomsnitt 1,8 nätter (+0,12) och utländska besökare 2,9 nätter (-1,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 915 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 915 000 euro (+194 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,4 miljoner euro och den ökade med 68 400 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € 18,2 % 77 €
Revpar (Registrerade) 48 € 15,9 % 34 €
Bäddnatt (Registrerade) 34 € 13,4 % 30 € 12,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
330 rum (+15)
810 bäddar (+37)

Rumsbeläggning 55,4 % (-1,1)
Osålda rum 147
Bädd beläggning 89,9 % (+8,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "kuusiokunta region + nyckelord"

Google söker efter "kuusiokunta region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa