Kuusiokunta-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Kuusiokunta Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
62 %
ikon: finland 4 000
62 %
ikon: foreign 35
20 %
Topp 3:
Tyskland
15
1 400 %
Japan
14
Slovenien
3,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
70 %
ikon: finland 2 100
70 %
ikon: foreign 7,0
56 %
Topp 3:
Tyskland
2,0
100 %
Estland
2,0
50 %
Slovenien
1,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 107 000 €
63 %
Genomsnittliga priser:
Natt
26,30 €
0,50 €
Rum
59,60 €
4,90 €
RevPAR
13,00 €
14,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
43 %
ikon: room 270
7 %
ikon: bed 640
11 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
49 %
ikon: bed 0,27
45 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 100 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 100 bäddnätter i Kuusiokunta Region (-61,8 %), av vilka 4 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 35 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 62 procent och utländska bäddnätter minskade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 62 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (15 nights).

3 900 nights (-61,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 114 nights (-77,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 24 000 bäddnätter (+1,6 %) för inhemska besökare och 360 (-20,3 %) för utlänningar i Kuusiokunta Region, sammanlagt 24 300 (-1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuusiokunta Region av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 70 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,7 procent inhemska och 0,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuusiokunta Region i genomsnitt 1,9 nätter (+0,41) och utländska besökare 5,0 nätter (+2,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 107 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 107 000 euro (-179 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 637 000 euro och den ökade med 14 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 60 € -7,6 % 55 €
Bäddnatt (Registrerade) 26 € -1,9 % 26 € 3,9 %
Revpar (Registrerade) 13 € -52,6 % 21 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-3)
270 rum (-22)
640 bäddar (-76)

Rumsbeläggning 21,9 % (-21)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 27,2 % (-22)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kuusiokunta region + nyckelord"

Google söker efter "kuusiokunta region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa