Kuusiokunta-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Kuusiokunta Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 24 400
6 %
ikon: finland 23 600
8 %
ikon: foreign 780
92 %
Topp 3:
Tyskland
147
407 %
Litauen
131
Sverige
126
448 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 14 300
2 %
ikon: finland 14 100
3 %
ikon: foreign 177
92 %
Topp 3:
Tyskland
36
260 %
Sverige
29
93 %
Italien
23
1 050 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 721 000
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
29,60 €
3,10 €
Rum
73,70 €
RevPAR
41,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 310
0 %
ikon: bed 770
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

24 400 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 24 400 bäddnätter i Kuusiokunta Region (-6,5 %), av vilka 23 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 780 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 92 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (147 nights).

23 500 nights (-8,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 930 nights (+137,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 160 000 bed nights (+2,7 %) för inhemska besökare och 3 500 (-17,6 %) för utlänningar i Kuusiokunta Region, sammanlagt 164 000 (+2,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kuusiokunta Region av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

14 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,8 procent inhemska och 1,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kuusiokunta Region i genomsnitt 1,7 nätter (-0,1) och utländska besökare 4,4 nätter (-0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 721 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 721 000 euro (+30 500).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,4 miljoner euro och den ökade med 362 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 74 €  €
Revpar (Registrerade) 42 €  €
Bäddnatt (Registrerade) 30 € 11,6 %  27 € 6,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
310 rum (+1)
770 bäddar (-11)

Rumsbeläggning 56,5 % (-6,3)
Osålda rum 137
Bädd beläggning 81,8 % (-9,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa