Kymmenedalen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2021

Kymmenedalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (februari)
ikon: star 8 900
33 %
ikon: finland 7 900
25 %
ikon: foreign 970
64 %
Besökare ikon
Besökare (februari)
ikon: star 5 000
44 %
ikon: finland 4 700
39 %
ikon: foreign 380
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (februari)
ikon: star 634 000 €
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,10 €
1,60 €
Rum
96,60 €
2,90 €
RevPAR
24,00 €
11,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (februari)
ikon: establishment 23
8 %
ikon: room 950
2 %
ikon: bed 2 200
4 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (februari)
ikon: foreign 760 000 €
73 %
Dagbesökare
549 000 €
Övernattande Besökare
212 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,0 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 33 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 900 registrerade bäddnätter (februari)

Under februari 2021 registrerades 8 900 bäddnätter i Kymmenedalen (-33,0 %), av vilka 7 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 970 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 25 procent och utländska bäddnätter minskade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 33 procent jämfört med förra årets februari.

3 600 nights (-41,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 5 300 nights (-26,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 14 400 bäddnätter (-29,1 %) för inhemska besökare och 2 000 (-72,5 %) för utlänningar i Kymmenedalen, sammanlagt 16 500 (-40,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent (februari)

Sammanlagt 902 000 bäddnätter (-51,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 842 000 nätter (-32,1 %) nyttjades av nationella besökare och 59 500 nätter (-90,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kymmenedalen av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

5 000 turister som ankommit till inkvartering (februari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,5 procent inhemska och 7,5 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kymmenedalen i genomsnitt 1,7 nätter (+0,31) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,7).

Färjeankomster från olika hamnar

22 700 Ryska resenärer via den östra gränsen (februari)

Totalt 22 700 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 5 900 (-90,3 %)
  • Nuijamaa: 6 500 (-94,0 %)
  • Imatra: 3 100 (-93,7 %)
  • Niirala: 4 400 (-79,3 %)
  • Vartius: 1 600 (-79,8 %)
  • Kuusamo: 103 (-83,1 %)
  • Salla: 33 (-98,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 17 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 97 procent

Det gjordes totalt 940 visumansökningar till Finland av ryssar. 38,0 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (februari)

Antalet utländska besökare i februari var 5 500 (-73,4 %). Av dem var 4 200 på en dagstur och 1 300 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och februari var 8 900 (-84,8 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kymmenedalen i februari var 760 000 euro (138 per visitor). Övernattande besökare spenderade 212 000 euro och dagbesökare 549 000 euro. Mellan januari och februari var konsumtion 1,2 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 634 000 euro (februari)

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 634 000 euro (-291 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 1,2 miljoner euro och den minskade med 660 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2021
Antal
Förändring jan-februari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € -2,9 % 99 € -0,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 71 € 2,3 % 75 € 9,7 %
Revpar (Registrerade) 24 € -31,6 % 22 € -36,7 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (februari)

Registrerad inkvartering

23 inkvarteringsanläggningar (-2)
950 rum (+14)
2 200 bäddar (+91)

Rumsbeläggning 24,8 % (-10)
Osålda rum 710
Bädd beläggning 14,1 % (-7,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kymenlaakso + nyckelord"

Google söker efter "kymenlaakso" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

Kymenlaakson liitto
PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående