Kymmenedalen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Kymmenedalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 11 600
36 %
ikon: finland 9 700
32 %
ikon: foreign 2 000
51 %
Topp 3:
Storbritannien
500
53 %
Litauen
390
762 %
Estland
260
58 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 6 800
43 %
ikon: finland 6 400
35 %
ikon: foreign 420
80 %
Topp 3:
Storbritannien
63
45 %
Estland
62
77 %
Irland
24
14 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 891 000 €
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
76,60 €
6,40 €
Rum
105,40 €
4,50 €
RevPAR
29,70 €
8,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 27
4 %
ikon: room 990
9 %
ikon: bed 2 400
7 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: foreign 1,0 milj. €
80 %
Dagbesökare
729 000 €
Övernattande Besökare
286 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,4 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 64 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

11 600 registrerade bäddnätter (november)

Under november 2020 registrerades 11 600 bäddnätter i Kymmenedalen (-35,8 %), av vilka 9 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 32 procent och utländska bäddnätter minskade med 51 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 36 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (500 nights).

4 700 nights (-38,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 000 nights (-33,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 188 000 bäddnätter (-19,9 %) för inhemska besökare och 22 200 (-60,3 %) för utlänningar i Kymmenedalen, sammanlagt 210 000 (-27,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent (november)

Sammanlagt 815 000 bäddnätter (-47,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 728 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 87 200 nätter (-80,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kymmenedalen av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 2,3 %.

Jämförelse av bäddnätter mellan regioner

6 800 turister som ankommit till inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,9 procent inhemska och 6,1 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kymmenedalen i genomsnitt 1,5 nätter (+0,06) och utländska besökare 4,7 nätter (+2,8).

Färjeankomster från olika hamnar

25 000 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 25 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 400 (-92,3 %)
  • Nuijamaa: 6 800 (-94,5 %)
  • Imatra: 3 500 (-94,3 %)
  • Niirala: 5 300 (-79,2 %)
  • Vartius: 1 900 (-81,5 %)
  • Kuusamo: 111 (-85,0 %)
  • Salla: 54 (-98,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 35 (-98,9 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 670 visumansökningar till Finland av ryssar. 48,7 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (november)

Antalet utländska besökare i november var 7 400 (-79,9 %). Av dem var 5 600 på en dagstur och 1 700 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och november var 123 000 (-65,9 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Kymmenedalen i november var 1,0 miljoner euro (138 per visitor). Övernattande besökare spenderade 286 000 euro och dagbesökare 729 000 euro. Mellan januari och november var konsumtion 17,0 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 891 000 euro (november)

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 891 000 euro (-381 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 11,7 miljoner euro och den minskade med 4,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 105 € 4,4 % 101 € 1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 77 € 9,2 % 56 € -0,5 %
Revpar (Registrerade) 30 € -22,9 % 38 € -9,6 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (-1)
990 rum (-102)
2 400 bäddar (-170)

Rumsbeläggning 28,2 % (-10,0)
Osålda rum 710
Bädd beläggning 16,2 % (-7,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "kymenlaakso + nyckelord"

Google söker efter "kymenlaakso" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Jämförelse av hotellkunders nöjdhet mellan regioner

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

Kymenlaakson liitto
PL 2, 45101 KOUVOLA
Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående