Kymmenedalen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Kymmenedalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 32 700
23 %
ikon: finland 29 900
13 %
ikon: foreign 2 800
65 %
Topp 3:
Storbritannien
660
66 %
Tyskland
450
40 %
Estland
440
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 200
23 %
ikon: finland 18 000
14 %
ikon: foreign 1 200
73 %
Topp 3:
Estland
220
30 %
Tyskland
199
50 %
Lettland
135
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj.
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,60 €
5,30 €
Rum
109,50 €
5,20 €
RevPAR
61,20 €
2,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
9 %
ikon: room 1 100
10 %
ikon: bed 2 700
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,3 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 80 mm
28 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

32 700 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 registrerades 32 700 bäddnätter i Kymmenedalen (-23,2 %), av vilka 29 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med 65 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 23 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (660 nights).

20 700 nights (-27,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 000 nights (-13,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 142 000 bed nights (-23,0 %) för inhemska besökare och 16 800 (-61,7 %) för utlänningar i Kymmenedalen, sammanlagt 159 000 (-30,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,0 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (-31,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,9 %) nyttjades av nationella besökare och 144 000 nätter (-81,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kymmenedalen av det totala antalet bäddnätter var 2,0 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,0 % och utländska bäddnätter 1,9 %.

19 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 23 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kymmenedalen i genomsnitt 1,7 nätter (+0,0) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,5).

Färjeankomster från olika hamnar

24 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 24 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 000 (-93,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-95,3 %)
  • Imatra: 2 900 (-95,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-80,8 %)
  • Vartius: 1 700 (-81,8 %)
  • Kuusamo: 61 (-89,1 %)
  • Salla: 88 (-96,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-99,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 29 procent (februari)

Det gjordes totalt 51 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 83,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,9 miljoner euro (-362 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 8,4 miljoner euro och den minskade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 110 € 5,0 % 102 € 2,4 %
Revpar (Registrerade) 61 € 4,1 % 40 € -7,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 9,8 % 53 € -0,0 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 100 rum (-114)
2 700 bäddar (-179)

Rumsbeläggning 55,9 % (-0,5)
Osålda rum 480
Bädd beläggning 34,0 % (-6,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kymenlaakson liitto
PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA

Navigera

föregående