Kymmenedalen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Kymmenedalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 300
75 %
ikon: finland 4 100
70 %
ikon: foreign 200
94 %
Topp 3:
Tyskland
63
80 %
Estland
52
82 %
Ryssland
24
97 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
81 %
ikon: finland 1 900
77 %
ikon: foreign 77
96 %
Topp 3:
Estland
26
80 %
Storbritannien
14
91 %
Slovak
6,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 282 000
73 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,00 €
4,80 €
Rum
96,60 €
2,90 €
RevPAR
16,10 €
16,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
30 %
ikon: room 550
48 %
ikon: bed 1 400
41 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,6 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 27 mm
18 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 300 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 4 300 bäddnätter i Kymmenedalen (-75,1 %), av vilka 4 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 70 procent och utländska bäddnätter minskade med 94 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 75 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (63 nights).

1 700 nights (-80,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (-70,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 32 100 bäddnätter (-32,8 %) för inhemska besökare och 9 400 (-39,0 %) för utlänningar i Kymmenedalen, sammanlagt 41 600 (-34,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,3 procent

Sammanlagt 187 000 bäddnätter (-88,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 170 000 nätter (-86,1 %) nyttjades av nationella besökare och 16 600 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kymmenedalen av det totala antalet bäddnätter var 2,3 % (+1,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,4 % och utländska bäddnätter 1,2 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 81 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,1 procent inhemska och 3,9 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kymmenedalen i genomsnitt 2,1 nätter (+0,52) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,66).

Färjeankomster från olika hamnar

20 100 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 20 100 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 63,1 procent.

  • Vaalimaa: 4 300 (-93,9 %)
  • Nuijamaa: 5 800 (-94,2 %)
  • Imatra: 2 500 (-94,0 %)
  • Vainikkala (tåg): 8,0 (-99,9 %)
  • Niirala: 4 700 (-78,0 %)
  • Vartius: 1 700 (-79,0 %)
  • Kuusamo: 77 (-76,5 %)
  • Salla: 24 (-99,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 17 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 29 procent (februari)

Det gjordes totalt 51 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 83,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 282 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 282 000 euro (-769 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 2,9 miljoner euro och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 97 € 3,1 % 99 € 4,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 66 € 7,8 % 69 € 5,9 %
Revpar (Registrerade) 16 € -51,0 %  28 € -9,8 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-8)
550 rum (-520)
1 400 bäddar (-1 000)

Rumsbeläggning 16,7 % (-18)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 8,7 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kymenlaakson liitto
PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA

Navigera

föregående
nästa