Kymmenedalen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Kymmenedalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 800
70 %
ikon: finland 8 300
66 %
ikon: foreign 510
91 %
Topp 3:
Estland
170
75 %
Förenta Staterna
64
59 %
Sverige
53
73 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 200
72 %
ikon: finland 4 000
67 %
ikon: foreign 171
93 %
Topp 3:
Estland
44
83 %
Förenta Staterna
38
49 %
Ryssland
23
98 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 456 000
73 %
Genomsnittliga priser:
Natt
51,80 €
5,70 €
Rum
90,60 €
7,30 €
RevPAR
21,40 €
24,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
17 %
ikon: room 690
40 %
ikon: bed 1 800
30 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,9 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 27 mm
43 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 800 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 8 800 bäddnätter i Kymmenedalen (-70,4 %), av vilka 8 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 510 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 66 procent och utländska bäddnätter minskade med 91 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 70 procent jämfört med förra årets Maj.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (170 nights).

4 400 nights (-68,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 400 nights (-72,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 40 400 bed nights (-43,8 %) för inhemska besökare och 9 900 (-52,7 %) för utlänningar i Kymmenedalen, sammanlagt 50 400 (-45,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 302 000 bäddnätter (-80,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 282 000 nätter (-74,6 %) nyttjades av nationella besökare och 19 700 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Kymmenedalen av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,9 % och utländska bäddnätter 2,6 %.

4 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 72 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Kymmenedalen i genomsnitt 2,1 nätter (+0,11) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,76).

Färjeankomster från olika hamnar

19 400 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 19 400 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 66,8 procent.

  • Vaalimaa: 4 600 (-94,7 %)
  • Nuijamaa: 6 000 (-94,8 %)
  • Imatra: 2 200 (-95,2 %)
  • Vainikkala (tåg): 2,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 4 400 (-80,5 %)
  • Vartius: 1 400 (-81,8 %)
  • Kuusamo: 0,0 (-100,0 %)
  • Salla: 19 (-99,5 %)
  • Raja-Jooseppi: 23 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 29 procent (februari)

Det gjordes totalt 51 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 83,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 456 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 456 000 euro (-1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 3,3 miljoner euro och den minskade med 2,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € -7,4 % 98 € 2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € -9,9 % 66 € 5,2 %
Revpar (Registrerade) 21 € -53,8 %  27 € -21,4 % 

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (-5)
690 rum (-450)
1 800 bäddar (-790)

Rumsbeläggning 23,6 % (-24)
Osålda rum 530
Bädd beläggning 12,4 % (-21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Kymenlaakson liitto
PL 35, 48601 KOTKA
Karhulantie 36 B, 48600 KOTKA

Navigera

föregående
nästa