Laholm
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Laholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 400
21 %
ikon: sweden 6 300
22 %
ikon: foreign 1 100
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
1 %
ikon: sweden 3 000
2 %
ikon: foreign 600
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,0 milj.
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
399,20 SEK
14,80 SEK
Rum
1 267,50 SEK
42,00 SEK
RevPAR
440,40 SEK
96,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 240
34 %
ikon: bed 580
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 93 mm
57 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 21 procent

Under september 2019 registrerades 7 400 bäddnätter i Laholm (+21,3 %), av vilka 6 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 22 procent och utländska bäddnätter ökade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 21 procent jämfört med förra årets september.

1 400 rooms (+32,6 %) bokades av fritidsresenärer och 920 rooms (-7,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 109 000 bäddnätter (+0,9 %) för inhemska besökare och 23 600 (+4,6 %) för utlänningar i Laholm, sammanlagt 132 000 (+1,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Laholm av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,3 procent inhemska och 16,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Laholm i genomsnitt 2,1 nätter (+0,43) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,0 miljoner SEK (+432 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 34,6 miljoner SEK och den ökade med 10,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 3,4 % 1 600 SEK 15,4 % 
Revpar (Registrerade) 440 SEK -18,0 %  600 SEK 9,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK -3,6 % 260 SEK 41,5 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
240 rum (+61)
580 bäddar (-12)

Rumsbeläggning 34,7 % (-9,1)
Osålda rum 157
Bädd beläggning 43,7 % (+6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i juli var 8,54/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa