Laholm
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Laholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 800
42 %
ikon: sweden 1 800
38 %
ikon: foreign 69
79 %
Topp 3:
Danmark
31
78 %
Polen
14
180 %
Norge
11
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 760
50 %
ikon: sweden 720
47 %
ikon: foreign 42
74 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 550 000 SEK
63 %
Genomsnittliga priser:
Natt
301,70 SEK
177,30 SEK
Rum
951,50 SEK
130,20 SEK
RevPAR
134,00 SEK
121,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
15 %
ikon: room 145
29 %
ikon: bed 400
18 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,14
40 %
ikon: bed 0,16
25 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 23 mm
57 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 800 bäddnätter i Laholm (-41,9 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 69 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter minskade med 79 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 42 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (31 nights).

320 rooms (-51,0 %) bokades av fritidsresenärer och 260 rooms (-65,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 5 600 bäddnätter (-33,7 %) för inhemska besökare och 440 (-79,6 %) för utlänningar i Laholm, sammanlagt 6 100 (-43,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Laholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

760 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Laholm i genomsnitt 2,4 nätter (+0,35) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,39).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 550 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 550 000 SEK (-954 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,2 miljoner SEK och den minskade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 950 SEK -12,0 % 1 100 SEK 2,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 300 SEK -37,0 % 360 SEK -14,7 %
Revpar (Registrerade) 134 SEK -47,6 % 167 SEK -39,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-2)
145 rum (-60)
400 bäddar (-86)

Rumsbeläggning 14,1 % (-9,6)
Osålda rum 125
Bädd beläggning 16,2 % (-5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "laholm + nyckelord"

Google söker efter "laholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa