Laholm
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Laholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 000
107 %
ikon: sweden 2 800
101 %
ikon: foreign 111
754 %
Topp 3:
Danmark
37
1 750 %
Norge
31
3 000 %
Schweiz
10
ikon: star 1 300
130 %
ikon: sweden 1 200
121 %
ikon: foreign 68
750 %
Genomsnittliga priser:
Natt
465,20 SEK
139,30 SEK
Rum
1 154,30 SEK
37,00 SEK
RevPAR
337,50 SEK
222,30 SEK
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 136
11 %
ikon: bed 380
9 %
ikon: room 29 %
184 %
ikon: bed 26 %
102 %
ikon: nederbörd 38 mm
1 mm

Registrerade gästnätter ökade med 107 procent

Under november 2021 upptecknades 3 000 registrerade gästnätter i Laholm (+106,6 %), var av 2 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 111 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 101 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 750 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 107 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (37 nights).

610 rum (+244,6 %) bokades av fritidsresenärer och 580 rum (+141,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 137 000 registrerade gästnätter (+26,4 %) för inhemska besökare och 10 300 (+179,2 %) för utländska besökare i Laholm, de vill säga sammanlagt 147 000 (+31,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Laholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 130 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Laholm i genomsnitt 2,3 nätter (-0,23) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,01).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 1,4 miljoner SEK (+910 000).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 41,0 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 16,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 3,3 % 2 100 SEK 11,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 42,8 % 280 SEK 27,2 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK 193,0 % 740 SEK 67,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
136 rum (-16)
380 bäddar (-36)

Rumsbeläggning 29,2 % (+19)
Osålda rum 96
Bädd beläggning 26,1 % (+13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa