Laholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Laholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 800
27 %
ikon: sweden 1 700
21 %
ikon: foreign 124
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 800
27 %
ikon: sweden 730
27 %
ikon: foreign 63
31 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 760 000 SEK
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
412,10 SEK
50,90 SEK
Rum
1 215,70 SEK
82,30 SEK
RevPAR
160,40 SEK
153,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 179
32 %
ikon: bed 430
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 62 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 800 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 800 bäddnätter i Laholm (-26,7 %), av vilka 1 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 124 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 21 procent och utländska bäddnätter minskade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 27 procent jämfört med förra årets december.

330 rooms (-4,3 %) bokades av fritidsresenärer och 290 rooms (-16,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 116 000 bäddnätter (-0,8 %) för inhemska besökare och 24 100 (+1,8 %) för utlänningar i Laholm, sammanlagt 140 000 (-0,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Laholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Laholm i genomsnitt 2,3 nätter (+0,17) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 760 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 760 000 SEK (-149 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 38,0 miljoner SEK och den ökade med 9,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -6,3 % 1 600 SEK 14,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 14,1 %  270 SEK 34,9 % 
Revpar (Registrerade) 160 SEK -48,8 %  520 SEK 0,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
179 rum (+43)
430 bäddar (-49)

Rumsbeläggning 13,2 % (-11)
Osålda rum 155
Bädd beläggning 14,8 % (-5,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "laholm + nyckelord"

Google söker efter "laholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i juli var 8,54/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa