Laholm
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Laholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 25 200
1 %
ikon: sweden 23 700
21 %
ikon: foreign 1 500
72 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 800
10 %
ikon: sweden 9 100
15 %
ikon: foreign 730
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,0 milj. SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
199,40 SEK
19,20 SEK
Rum
2 348,60 SEK
344,40 SEK
RevPAR
876,60 SEK
96,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
5 %
ikon: room 187
22 %
ikon: bed 520
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 37 %
4 %
ikon: bed 159 %
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 72 mm
96 mm

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under augusti 2020 upptecknades 25 200 registrerade bäddnätter i Laholm (+1,3 %), av vilka 23 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 21 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 72 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets augusti.

1 600 rooms (-24,7 %) bokades av fritidsresenärer och 490 rooms (-6,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 95 900 registrerade bäddnätter (-6,5 %) för inhemska besökare och 3 100 (-86,3 %) för utlänningar i Laholm, sammanlagt 99 000 (-20,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Laholm av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

9 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 92,6 procent inhemska och 7,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Laholm i genomsnitt 2,6 nätter (+0,14) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,25).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 5,0 miljoner SEK (-414 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 20,4 miljoner SEK och den minskade med 11,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 300 SEK 17,2 % 2 000 SEK 21,0 %
Revpar (Registrerade) 880 SEK 12,3 % 500 SEK -19,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 199 SEK -8,8 % 210 SEK -18,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-1)
187 rum (-53)
520 bäddar (-68)

Rumsbeläggning 37,3 % (-1,6)
Osålda rum 117
Bädd beläggning 159,2 % (+18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "laholm + nyckelord"

Google söker efter "laholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,07/10 (-0,47).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa