Laholm
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Laholm: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 13 500
47 %
ikon: sweden 13 300
47 %
ikon: foreign 194
48 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 400
57 %
ikon: sweden 5 300
58 %
ikon: foreign 88
29 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,2 mn SEK
125 %
Genomsnittliga priser:
Natt
235,10 SEK
81,60 SEK
Rum
2 048,70 SEK
191,70 SEK
RevPAR
551,10 SEK
282,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 186
3 %
ikon: bed 520
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 27 %
86 %
ikon: bed 84 %
34 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 85 mm
48 mm

Registrerade gästnätter ökade med 47 procent

Under maj 2021 upptecknades 13 500 registrerade gästnätter i Laholm (+47,2 %), var av 13 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 194 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 47 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 48 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 47 procent i jämförelse med maj förra året.

1 000 rum (+91,8 %) bokades av fritidsresenärer och 510 rum (+135,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 26 900 registrerade gästnätter (+57,2 %) för inhemska besökare och 420 (-28,4 %) för utländska besökare i Laholm, de vill säga sammanlagt 27 400 (+54,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,0 miljoner nätter (+44,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 291 000 nätter (+65,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Laholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,4 % och utländska gästnätter 0,1 %.

5 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 57 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Laholm i genomsnitt 2,5 nätter (-0,18) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,28).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 3,2 miljoner SEK (+1,8 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 8,3 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 4,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 000 SEK 10,3 % 1 600 SEK 21,8 %
Revpar (Registrerade) 550 SEK 104,9 % 350 SEK 92,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 240 SEK 53,2 % 300 SEK 30,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
186 rum (+6)
520 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 26,9 % (+12)
Osålda rum 136
Bädd beläggning 84,5 % (+21)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa