Laholm
Inkvarterings- och resestatistik

September 2018

Laholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 100
28 %
ikon: sweden 5 200
30 %
ikon: foreign 960
22 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 500
27 %
ikon: sweden 3 000
27 %
ikon: foreign 480
25 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. SEK
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
414,00 SEK
33,00 SEK
Rum
1 225,50 SEK
13,10 SEK
RevPAR
536,80 SEK
144,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
15 %
ikon: room 179
14 %
ikon: bed 600
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 36 mm
138 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 28 procent

Under september 2018 registrerades 6 100 bäddnätter i Laholm (+28,5 %), av vilka 5 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 960 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 30 procent och utländska bäddnätter ökade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 28 procent jämfört med förra årets september.

1 100 rooms (+1,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (+41,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 108 000 bäddnätter (-16,2 %) för inhemska besökare och 22 500 (+7,0 %) för utlänningar i Laholm, sammanlagt 130 000 (-12,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (-0,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,3 miljoner nätter (-1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (+2,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Laholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,3 procent inhemska och 13,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Laholm i genomsnitt 1,7 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,5 miljoner SEK (+405 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 24,1 miljoner SEK och den ökade med 597 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2018
Antal
Förändring jan-september 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 1,1 % 1 400 SEK 10,1 % 
Revpar (Registrerade) 540 SEK 37,0 %  550 SEK 8,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK -7,4 % 184 SEK 17,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-3)
179 rum (-28)
600 bäddar (-44)

Rumsbeläggning 43,8 % (+11)
Osålda rum 101
Bädd beläggning 37,6 % (+10,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "laholm + nyckelord"

Google söker efter "laholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa