Lahtis-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lahtis-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 900
59 %
ikon: finland 9 200
61 %
ikon: foreign 2 700
49 %
Topp 3:
Belgien
590
234 %
Tyskland
280
1 %
Ryssland
260
62 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 100
61 %
ikon: finland 5 200
62 %
ikon: foreign 880
57 %
Topp 3:
Ryssland
129
61 %
Tyskland
119
15 %
Förenta Staterna
104
300 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 740 000 €
54 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,30 €
6,60 €
Rum
98,90 €
9,20 €
RevPAR
20,90 €
23,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
4 %
ikon: room 1 200
2 %
ikon: bed 2 600
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,21
57 %
ikon: bed 0,24
52 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,0 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 37 mm
7 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

11 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 11 900 bäddnätter i Lahtis-Regionen (-58,7 %), av vilka 9 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 61 procent och utländska bäddnätter minskade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 59 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Belgien (590 nights).

4 500 nights (-59,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 400 nights (-58,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 48 000 bäddnätter (-25,4 %) för inhemska besökare och 15 000 (-28,5 %) för utlänningar i Lahtis-Regionen, sammanlagt 63 000 (-26,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lahtis-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

6 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 61 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,6 procent inhemska och 14,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lahtis-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (+0,05) och utländska besökare 3,0 nätter (+0,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 740 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 740 000 euro (-861 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 3,7 miljoner euro och den minskade med 1,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 99 € 10,2 % 98 € 8,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 62 € 11,9 % 59 € 6,0 %
Revpar (Registrerade) 21 € -52,4 % 35 € -23,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 200 rum (+20)
2 600 bäddar (+35)

Rumsbeläggning 21,1 % (-28)
Osålda rum 930
Bädd beläggning 23,9 % (-26)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lahti region + nyckelord"

Google söker efter "lahti region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa