Lahtis-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Lahtis-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 25 100
43 %
ikon: finland 22 800
53 %
ikon: foreign 2 300
11 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 13 900
83 %
ikon: finland 13 300
81 %
ikon: foreign 640
130 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 1,5 milj. €
74 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,80 €
10,20 €
Rum
87,70 €
14,30 €
RevPAR
38,90 €
15,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 19
10 %
ikon: room 1 200
4 %
ikon: bed 2 600
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (november)
ikon: room 44 %
39 %
ikon: bed 47 %
53 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -7,6 °C
7,5 °C
ikon: nederbörd 26 mm
21 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 43 procent (november)

Under november 2021 upptecknades 25 100 registrerade bäddnätter i Lahtis-Regionen (+43,4 %), av vilka 22 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 53 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 43 procent jämfört med förra årets november.

9 100 nights (+2,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 16 000 nights (+86,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 221 000 registrerade bäddnätter (+18,0 %) för inhemska besökare och 20 200 (-21,1 %) för utlänningar i Lahtis-Regionen, sammanlagt 241 000 (+13,3 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent (november)

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade bäddnätter (+70,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+52,8 %) nyttjades av nationella besökare och 279 000 nätter (+221,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lahtis-Regionen av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,8 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,0 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

Registrerade inhemska jämförelse av bäddnätter mellan regioner

13 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 83 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lahtis-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,32) och utländska besökare 3,7 nätter (-5,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro (november)

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,5 miljoner euro (+619 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 12,3 miljoner euro och den ökade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € 19,4 % 88 € 0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € 21,5 % 51 € 4,4 %
Revpar (Registrerade) 39 € 66,2 % 29 € 1,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (november)

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 200 rum (+52)
2 600 bäddar (+89)

Rumsbeläggning 44,4 % (+12)
Osålda rum 670
Bädd beläggning 47,5 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "lahti region + nyckelord"

Google söker efter "lahti region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Lahden seutu - Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puh. 0207 281 760 (ryhmämyynti) , sales(at)lahtiregion.fi , visitlahti.fi

lahti-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående