Lahtis-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lahtis-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 400
3 %
ikon: finland 17 600
1 %
ikon: foreign 3 800
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 000
6 %
ikon: finland 10 500
8 %
ikon: foreign 1 500
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. €
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,70 €
1,70 €
Rum
88,10 €
6,50 €
RevPAR
31,60 €
1,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
4 %
ikon: room 1 200
0 %
ikon: bed 2 600
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,2 °C
3,1 °C
ikon: nederbörd 73 mm
37 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under december 2019 registrerades 21 400 bäddnätter i Lahtis-Regionen (+2,6 %), av vilka 17 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets december.

9 600 nights (+3,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 800 nights (+1,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 291 000 bäddnätter (+1,4 %) för inhemska besökare och 83 800 (+17,8 %) för utlänningar i Lahtis-Regionen, sammanlagt 375 000 (+4,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lahtis-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,8 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

12 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,5 procent inhemska och 12,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lahtis-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,1 miljoner euro (+62 600).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 20,4 miljoner euro och den ökade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € 8,0 % 92 € 5,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 51 € 3,5 % 54 € 6,7 %
Revpar (Registrerade) 32 € 5,3 % 45 € 10,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 200 rum (+2)
2 600 bäddar (-12)

Rumsbeläggning 35,8 % (-0,9)
Osålda rum 760
Bädd beläggning 43,5 % (-4,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lahti region + nyckelord"

Google söker efter "lahti region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa