Lahtis-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lahtis-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 41 500
5 %
ikon: finland 30 800
2 %
ikon: foreign 10 700
32 %
Topp 3:
Ryssland
1 700
42 %
Kina
1 400
286 %
Storbritannien
810
68 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 21 300
3 %
ikon: finland 17 900
2 %
ikon: foreign 3 400
11 %
Topp 3:
Ryssland
530
29 %
Storbritannien
320
51 %
Tyskland
310
28 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,4 milj.
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,60 €
11,20 €
Rum
101,50 €
13,80 €
RevPAR
57,00 €
11,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
0 %
ikon: room 1 300
2 %
ikon: bed 2 800
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,9 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 60 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under augusti 2019 registrerades 41 500 bäddnätter i Lahtis-Regionen (+5,0 %), av vilka 30 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 10 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 32 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (1 700 nights).

20 800 nights (+4,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 20 800 nights (+5,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 200 000 bed nights (+1,7 %) för inhemska besökare och 63 600 (+21,0 %) för utlänningar i Lahtis-Regionen, sammanlagt 264 000 (+5,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lahtis-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,9 % och utländska bäddnätter 1,4 %.

21 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,9 procent inhemska och 16,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lahtis-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,01) och utländska besökare 3,1 nätter (+1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,4 miljoner euro (+555 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 14,2 miljoner euro och den ökade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € 15,7 %  92 € 3,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € 24,0 %  54 € 6,7 %
Revpar (Registrerade) 57 € 24,4 %  46 € 10,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 300 rum (+23)
2 800 bäddar (-3)

Rumsbeläggning 56,2 % (+3,9)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 63,1 % (-3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa