Lahtis
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lahtis: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 20 500
13 %
ikon: finland 15 600
11 %
ikon: foreign 4 900
18 %
Topp 3:
Tyskland
770
22 %
Ryssland
620
31 %
Storbritannien
330
126 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 500
17 %
ikon: finland 8 600
12 %
ikon: foreign 1 800
35 %
Topp 3:
Ryssland
330
24 %
Tyskland
250
20 %
Sverige
153
49 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. €
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,60 €
3,00 €
Rum
99,80 €
5,20 €
RevPAR
49,30 €
7,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 910
0 %
ikon: bed 1 800
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,49
17 %
ikon: bed 0,41
14 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,6 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 57 mm
14 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

20 500 registrerade bäddnätter

Under februari 2020 registrerades 20 500 bäddnätter i Lahtis (-12,6 %), av vilka 15 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 13 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (770 nights).

6 100 nights (-51,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 14 400 nights (+31,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 30 500 bäddnätter (-9,4 %) för inhemska besökare och 10 600 (-24,3 %) för utlänningar i Lahtis, sammanlagt 41 100 (-13,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lahtis av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

10 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 17 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,5 procent inhemska och 17,5 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lahtis i genomsnitt 1,8 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,56).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 1,3 miljoner euro (-117 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 2,5 miljoner euro och den minskade med 230 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 5,5 % 96 € 6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € 5,0 % 61 € 6,2 %
Revpar (Registrerade) 49 € -12,4 % 45 € -11,4 %

Taxfree-försäljning -1,8 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med två procent från föregående år.

(Ryssar -0,3 %, Kineser -71,4 %, Japaner -61,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
910 rum (-3)
1 800 bäddar (-41)

Rumsbeläggning 49,4 % (-10)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 40,6 % (-6,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lahti + nyckelord"

Google söker efter "lahti" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,5/10 (+0,41).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa