Lahtis
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lahtis: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 000
88 %
ikon: finland 2 800
85 %
ikon: foreign 167
97 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
89 %
ikon: finland 1 300
88 %
ikon: foreign 102
95 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 163 000 €
89 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,00 €
4,20 €
Rum
73,40 €
15,00 €
RevPAR
9,20 €
41,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
45 %
ikon: room 570
38 %
ikon: bed 1 100
37 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 13 %
78 %
ikon: bed 8 %
81 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,6 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 39 mm
26 mm

3 000 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 3 000 bäddnätter i Lahtis (-87,8 %), av vilka 2 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 167 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 85 procent och utländska bäddnätter minskade med 97 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 88 procent jämfört med förra årets Maj.

620 nights (-94,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights (-83,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 42 400 bäddnätter (-52,2 %) för inhemska besökare och 13 500 (-51,8 %) för utlänningar i Lahtis, sammanlagt 55 900 (-52,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lahtis av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 89 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,7 procent inhemska och 7,3 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lahtis i genomsnitt 2,2 nätter (+0,44) och utländska besökare 1,6 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 163 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 163 000 euro (-1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 3,4 miljoner euro och den minskade med 3,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 73 € -17,0 % 94 € 7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 54 € -7,2 % 61 € 7,9 %
Revpar (Registrerade) 9,2 € -81,6 % 29 € -39,3 %

Taxfree-försäljning -1,8 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med två procent från föregående år.

(Ryssar -0,3 %, Kineser -71,4 %, Japaner -61,8 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (-5)
570 rum (-350)
1 100 bäddar (-680)

Rumsbeläggning 12,6 % (-44)
Osålda rum 500
Bädd beläggning 8,4 % (-35)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Besök på marknadsföringswebbplats

Totalt 35 000 användarsessioner ägde rum på Lahtis marknadsföringswebbplats under Maj. Andelen besökare som använde ett främmande språk i sin webbläsare var 16,6 procent av alla webbplatsbesökare. Totalt antal användarsessioner ökade med 10 procent från förra årets Maj.

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lahti + nyckelord"

Google söker efter "lahti" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Maj var 8,51/10 (+0,68).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Google Analytics, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa