Lahtis
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lahtis: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 29 500
3 %
ikon: finland 21 000
6 %
ikon: foreign 8 500
31 %
Topp 3:
Kina
1 400
374 %
Ryssland
1 300
45 %
Tyskland
540
6 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 14 800
13 %
ikon: finland 12 200
11 %
ikon: foreign 2 700
20 %
Topp 3:
Ryssland
430
28 %
Kina
270
56 %
Sverige
230
34 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj.
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,70 €
14,40 €
Rum
102,10 €
19,20 €
RevPAR
62,80 €
13,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 970
3 %
ikon: bed 1 900
1 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 59 %
Ryssland
56 %
Kina
198 %
Japan
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,9 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 60 mm
13 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under augusti 2019 registrerades 29 500 bäddnätter i Lahtis (+2,7 %), av vilka 21 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 31 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (1 400 nights).

10 700 nights (-6,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 18 800 nights (+8,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 147 000 bed nights (-1,8 %) för inhemska besökare och 53 800 (+23,3 %) för utlänningar i Lahtis, sammanlagt 201 000 (+3,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lahtis av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

14 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,1 procent inhemska och 17,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lahtis i genomsnitt 1,7 nätter (+0,11) och utländska besökare 3,2 nätter (+1,3).

2 300 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 34 procent från föregående år.

Sammanlagt 19 kongresser anordnades (+7,0) under 2019.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,9 miljoner euro (+461 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 11,5 miljoner euro och den ökade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € 23,2 %  92 € 5,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € 29,1 %  57 € 7,5 %
Revpar (Registrerade) 63 € 27,8 %  51 € 11,3 % 

Taxfree-försäljning +59,1 %

Taxfree-försäljning ökade med 59 procent från föregående år.

(Ryssar +55,6 %, Kineser +198,0 %, Japaner -9,3 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
970 rum (+25)
1 900 bäddar (+21)

Rumsbeläggning 61,5 % (+2,2)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 50,5 % (+2,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,86/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa