Lahtis
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2023

Lahtis: Turismen i ett nötskal

ikon: star 20 400
10 %
ikon: finland 18 000
13 %
ikon: foreign 2 300
25 %
ikon: star 12 600
4 %
ikon: finland 11 700
6 %
ikon: foreign 920
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,10 €
7,00 €
Rum
112,20 €
11,20 €
RevPAR
42,10 €
1,30 €
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 970
2 %
ikon: bed 1 900
2 %
ikon: room 38 %
7 %
ikon: bed 35 %
9 %

20 400 registrerade gästnätter (april)

Under april 2023 upptecknades 20 400 registrerade gästnätter i Lahtis (-9,6 %), var av 18 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 25 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 10 procent i jämförelse med april förra året.

6 800 nights (-43,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 13 600 nights (+28,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 61 600 registrerade gästnätter (-3,0 %) för inhemska besökare och 23 400 (+112,7 %) för utländska besökare i Lahtis, de vill säga sammanlagt 85 000 (+14,0 %) registrerade nätter.

Prognos för betalade gästnätter, Lahtis

I juni 2023 förväntas antalet gästnätter i betalad inkvartering öka med 1,5 % jämfört med föregående år.

Antalet gästnätter förväntas öka med 1,6 % under de kommande sex månaderna jämfört med föregående år.

Registrerade gästnätter

Prognos för betalda gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent (april)

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (-3,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,3 miljoner nätter (-7,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 261 000 nätter (+20,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lahtis av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,4 % och utländska gästnätter 0,9 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

12 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 92,7 procent inhemska och 7,3 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lahtis i genomsnitt 1,5 nätter (-0,12) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,29).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,2 miljoner euro (april)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 1,2 miljoner euro (+26 900).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 5,5 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 1,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2023
Antal
Förändring jan-april 2023
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 112 € 11,1 % 117 € 9,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 13,1 % 64 € 17,4 %
Revpar (Registrerade) 42 € 3,1 % 47 € 34,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
970 rum (-15)
1 900 bäddar (-33)

Rumsbeläggning 37,5 % (-2,9)
Osålda rum 600
Bädd beläggning 35,4 % (-3,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland, Tak Research

lahti logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående