Lahtis
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2023

Lahtis: Turismen i ett nötskal

ikon: star 26 900
11 %
ikon: finland 24 100
7 %
ikon: foreign 2 800
39 %
Topp 3:
Tyskland
420
25 %
Estland
290
40 %
Sverige
250
45 %
ikon: star 13 900
5 %
ikon: finland 12 700
3 %
ikon: foreign 1 200
22 %
Topp 3:
Tyskland
240
63 %
Förenta Staterna
155
121 %
Sverige
148
26 %
Genomsnittliga priser:
Natt
54,10 €
3,40 €
Rum
103,50 €
6,50 €
RevPAR
47,20 €
3,00 €
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 980
1 %
ikon: bed 1 900
2 %
ikon: room 46 %
12 %
ikon: bed 44 %
10 %

26 900 registrerade gästnätter (juli)

Under juli 2023 upptecknades 26 900 registrerade gästnätter i Lahtis (-11,4 %), var av 24 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med sju procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 39 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 11 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (420 nights).

15 300 nights (-6,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 500 nights (-17,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 127 000 registrerade gästnätter (-2,8 %) för inhemska besökare och 33 100 (+25,0 %) för utländska besökare i Lahtis, de vill säga sammanlagt 160 000 (+1,9 %) registrerade nätter.

Prognos för betalade gästnätter, Lahtis

I september 2023 förväntas antalet gästnätter i betalad inkvartering öka med 4,9 % jämfört med föregående år.

Antalet gästnätter förväntas öka med 1,8 % under de kommande sex månaderna jämfört med föregående år.

Prognos för betalda gästnätter

Registrerade gästnätter

Prognos för betalda gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (juli)

Sammanlagt 3,2 miljoner registrerade gästnätter (-2,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,6 miljoner nätter (-3,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 592 000 nätter (+4,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lahtis av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,5 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

13 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,4 procent inhemska och 8,6 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lahtis i genomsnitt 1,9 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,64).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2023
Antal
Förändring jan-augusti 2023
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 320 € 189,0 % 220 € 104,6 %
Revpar (Icke-Registrerade) 140 € 127,6 % 96 € 102,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

1 000 inkvarteringsanläggningar (+830)
940 lägenheter (+790)
1 900 rum (+1 600)

Lägenhetsbeläggning 43,6 % (-12)
Osålda lägenheter 530

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistik Finland, Tak Research

lahti logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående