Lahtis
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Lahtis: Turismen i ett nötskal

ikon: star 26 700
57 %
ikon: finland 24 700
56 %
ikon: foreign 2 100
65 %
ikon: star 15 000
60 %
ikon: finland 14 300
63 %
ikon: foreign 780
20 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,20 €
1,80 €
Rum
92,30 €
9,10 €
RevPAR
41,70 €
7,90 €
ikon: establishment 9,0
12 %
ikon: room 980
30 %
ikon: bed 1 900
31 %
ikon: room 45 %
11 %
ikon: bed 44 %
19 %
ikon: temperatur 21,3 °C
5,4 °C
ikon: nederbörd 34 mm
71 mm

Registrerade gästnätter ökade med 57 procent

Under juli 2021 upptecknades 26 700 registrerade gästnätter i Lahtis (+56,7 %), var av 24 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 56 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 65 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 57 procent i jämförelse med juli förra året.

15 000 nights (+86,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 11 700 nights (+29,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 82 100 registrerade gästnätter (+24,5 %) för inhemska besökare och 10 800 (-29,8 %) för utländska besökare i Lahtis, de vill säga sammanlagt 92 900 (+14,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+30,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lahtis av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,8 % och utländska gästnätter 1,1 %.

15 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 60 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,8 procent inhemska och 5,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lahtis i genomsnitt 1,7 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,73).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,3 miljoner euro (+488 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 4,8 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 143 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € 10,9 % 81 € -9,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € 4,1 % 51 € -9,7 %
Revpar (Registrerade) 42 € 23,2 % 23 € -17,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
980 rum (+230)
1 900 bäddar (+450)

Rumsbeläggning 45,2 % (+4,5)
Osålda rum 540
Bädd beläggning 44,0 % (+6,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,95/10 (-0,35).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa