Landskrona
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Landskrona: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 600
18 %
ikon: sweden 7 900
11 %
ikon: foreign 770
54 %
Topp 3:
Rumänien
480
4 %
Estland
71
Tyskland
65
3 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 300
44 %
ikon: sweden 2 200
40 %
ikon: foreign 102
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,1 milj. SEK
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
478,80 SEK
75,50 SEK
Rum
1 268,40 SEK
98,50 SEK
RevPAR
343,90 SEK
137,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 430
0 %
ikon: bed 1 200
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
34 %
ikon: bed 0,26
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 16 mm
52 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 8 600 bäddnätter i Landskrona (-18,2 %), av vilka 7 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 770 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 54 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Rumänien (480 nights).

650 rooms (-56,2 %) bokades av fritidsresenärer och 2 600 rooms (-25,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 25 300 bäddnätter (+11,7 %) för inhemska besökare och 4 400 (-6,9 %) för utlänningar i Landskrona, sammanlagt 29 700 (+8,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Landskrona av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Landskrona i genomsnitt 3,6 nätter (+1,2) och utländska besökare 7,6 nätter (+3,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 4,1 miljoner SEK (-1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 15,6 miljoner SEK och den ökade med 596 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 8,4 % 1 200 SEK 1,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK -13,6 % 520 SEK -4,2 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -28,6 % 440 SEK 0,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (+0)
1 200 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 27,1 % (-14)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 25,8 % (-4,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "landskrona + nyckelord"

Google söker efter "landskrona" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (november 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 7,57/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa