Landskrona
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Landskrona: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 100
3 %
ikon: sweden 7 200
3 %
ikon: foreign 1 900
36 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 000
5 %
ikon: sweden 2 700
9 %
ikon: foreign 360
46 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,3 milj. SEK
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
586,90 SEK
68,50 SEK
Rum
1 243,00 SEK
90,00 SEK
RevPAR
483,10 SEK
58,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 400
7 %
ikon: bed 1 100
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 35 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under december 2019 registrerades 9 100 bäddnätter i Landskrona (+3,1 %), av vilka 7 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 36 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets december.

1 400 rooms (-13,8 %) bokades av fritidsresenärer och 2 900 rooms (+24,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 164 000 bäddnätter (-3,7 %) för inhemska besökare och 44 800 (+0,0 %) för utlänningar i Landskrona, sammanlagt 209 000 (-2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Landskrona av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

3 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,0 procent inhemska och 12,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Landskrona i genomsnitt 2,7 nätter (+0,17) och utländska besökare 5,3 nätter (-0,36).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 5,3 miljoner SEK (+762 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 105,7 miljoner SEK och den ökade med 16,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 7,8 % 1 400 SEK 16,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK 13,2 % 510 SEK 21,4 %
Revpar (Registrerade) 480 SEK 13,9 % 710 SEK 11,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
400 rum (+26)
1 100 bäddar (+5)

Rumsbeläggning 38,9 % (+2,1)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 29,2 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "landskrona + nyckelord"

Google söker efter "landskrona" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 7,57/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa