Landskrona
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Landskrona: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 400
23 %
ikon: sweden 12 400
26 %
ikon: foreign 3 000
5 %
Topp 3:
Danmark
760
9 %
Tyskland
620
34 %
Rumänien
360
43 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 700
0 %
ikon: sweden 6 600
2 %
ikon: foreign 1 100
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,2 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
667,10 SEK
167,70 SEK
Rum
1 391,70 SEK
239,50 SEK
RevPAR
807,00 SEK
14,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
0 %
ikon: room 430
6 %
ikon: bed 1 200
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 54 mm
25 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

15 400 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 15 400 bäddnätter i Landskrona (-22,5 %), av vilka 12 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 23 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (760 nights).

1 800 rooms (-60,8 %) bokades av fritidsresenärer och 5 600 rooms (+36,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 137 000 bäddnätter (-5,4 %) för inhemska besökare och 37 900 (+0,8 %) för utlänningar i Landskrona, sammanlagt 175 000 (-4,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Landskrona av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

7 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,6 procent inhemska och 14,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Landskrona i genomsnitt 1,9 nätter (-0,69) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 10,2 miljoner SEK (+349 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 85,8 miljoner SEK och den ökade med 13,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 20,8 %  1 400 SEK 19,0 % 
Revpar (Registrerade) 810 SEK -1,8 % 760 SEK 12,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK 33,6 %  490 SEK 23,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+0)
430 rum (+26)
1 200 bäddar (+5)

Rumsbeläggning 58,0 % (-13)
Osålda rum 181
Bädd beläggning 42,7 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,99/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa