Västra Nylands
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västra Nylands: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 000
81 %
ikon: finland 3 800
79 %
ikon: foreign 108
95 %
Topp 3:
Ryssland
53
70 %
Italien
11
76 %
Lettland
9,0
800 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
81 %
ikon: finland 2 100
79 %
ikon: foreign 27
97 %
Topp 3:
Italien
9,0
80 %
Ryssland
9,0
80 %
Estland
4,0
96 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 183 000 €
81 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,40 €
1,10 €
Rum
78,50 €
8,10 €
RevPAR
14,60 €
15,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
26 %
ikon: room 500
49 %
ikon: bed 1 200
51 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
46 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,7 °C
1,6 °C
ikon: nederbörd 34 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 000 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 4 000 bäddnätter i Västra Nylands (-80,8 %), av vilka 3 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 108 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 79 procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 81 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (53 nights).

2 400 nights (-81,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (-78,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 40 700 bäddnätter (-38,1 %) för inhemska besökare och 4 700 (-59,6 %) för utlänningar i Västra Nylands, sammanlagt 45 400 (-41,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västra Nylands av det totala antalet bäddnätter var 2,1 % (+0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,2 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 81 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,7 procent inhemska och 1,3 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västra Nylands i genomsnitt 1,8 nätter (-0,01) och utländska besökare 4,0 nätter (+1,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 183 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 183 000 euro (-793 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 2,0 miljoner euro och den minskade med 1,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 79 € -9,3 % 80 € -1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 46 € -2,4 % 45 € 9,6 %
Revpar (Registrerade) 15 € -51,1 % 23 € -14,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (-7)
500 rum (-490)
1 200 bäddar (-1 300)

Rumsbeläggning 18,6 % (-16)
Osålda rum 410

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "länsi-uusimaa + nyckelord"

Google söker efter "länsi-uusimaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa