Västra Nylands
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Västra Nylands: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 45 000
4 %
ikon: finland 37 800
5 %
ikon: foreign 7 200
4 %
Topp 3:
Kina
2 500
67 %
Tyskland
1 000
41 %
Sverige
900
30 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 27 800
10 %
ikon: finland 24 200
10 %
ikon: foreign 3 700
7 %
Topp 3:
Kina
1 100
162 %
Tyskland
740
52 %
Sverige
460
26 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj.
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,50 €
0,00 €
Rum
99,90 €
0,30 €
RevPAR
52,80 €
1,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
3 %
ikon: room 1 100
2 %
ikon: bed 2 700
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,4 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 80 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under augusti 2019 registrerades 45 000 bäddnätter i Västra Nylands (+3,7 %), av vilka 37 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 7 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter minskade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (2 500 nights).

34 200 nights (+10,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 800 nights (-13,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 234 000 bed nights (+6,9 %) för inhemska besökare och 35 700 (+17,1 %) för utlänningar i Västra Nylands, sammanlagt 269 000 (+8,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västra Nylands av det totala antalet bäddnätter var 1,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,3 % och utländska bäddnätter 0,9 %.

27 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,8 procent inhemska och 13,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västra Nylands i genomsnitt 1,6 nätter (-0,07) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,23).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,2 miljoner euro (+77 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 11,7 miljoner euro och den ökade med 931 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 100 € 0,3 % 90 € 2,4 %
Revpar (Registrerade) 53 € -1,9 % 40 € 4,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 49 € -0,0 % 43 € 0,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 100 rum (-25)
2 700 bäddar (-44)

Rumsbeläggning 52,9 % (-1,2)
Osålda rum 510

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa