Västra Nylands
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Västra Nylands: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 900
19 %
ikon: finland 14 400
8 %
ikon: foreign 2 500
54 %
Topp 3:
Kina
520
8 %
Ryssland
420
44 %
Estland
154
61 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 500
10 %
ikon: finland 8 700
18 %
ikon: foreign 800
37 %
Topp 3:
Kina
176
42 %
Ryssland
105
61 %
Estland
79
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 701 000 €
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,50 €
6,10 €
Rum
76,90 €
0,30 €
RevPAR
23,70 €
1,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
0 %
ikon: room 980
3 %
ikon: bed 2 500
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,31
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,5 °C
8,3 °C
ikon: nederbörd 54 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

16 900 registrerade bäddnätter

Under januari 2020 registrerades 16 900 bäddnätter i Västra Nylands (-19,4 %), av vilka 14 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 54 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 19 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (520 nights).

12 200 nights (+4,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 4 700 nights (-49,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+8,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 957 000 nätter (+10,1 %) nyttjades av nationella besökare och 714 000 nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västra Nylands av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

9 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,6 procent inhemska och 8,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västra Nylands i genomsnitt 1,7 nätter (-0,46) och utländska besökare 3,1 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 701 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 701 000 euro (-40 100).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 77 € 0,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 42 € 17,4 %
Revpar (Registrerade) 24 € -7,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+0)
980 rum (+25)
2 500 bäddar (+41)

Rumsbeläggning 30,8 % (-2,6)
Osålda rum 680

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "länsi-uusimaa + nyckelord"

Google söker efter "länsi-uusimaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa