Västra Nylands
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Västra Nylands: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 600
7 %
ikon: finland 17 100
9 %
ikon: foreign 2 400
3 %
Topp 3:
Kina
610
47 %
Estland
220
4 %
Ryssland
168
42 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 800
2 %
ikon: finland 9 200
1 %
ikon: foreign 670
12 %
Topp 3:
Kina
168
273 %
Estland
104
12 %
Sverige
61
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 950 000 €
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,60 €
1,90 €
Rum
85,80 €
6,90 €
RevPAR
32,20 €
2,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
4 %
ikon: room 990
5 %
ikon: bed 2 500
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,1 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 99 mm
75 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under november 2019 registrerades 19 600 bäddnätter i Västra Nylands (+6,9 %), av vilka 17 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Kina (610 nights).

11 600 nights (+17,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 000 nights (-5,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 296 000 bäddnätter (+6,8 %) för inhemska besökare och 44 500 (+11,0 %) för utlänningar i Västra Nylands, sammanlagt 340 000 (+7,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Västra Nylands av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

9 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,2 procent inhemska och 6,8 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Västra Nylands i genomsnitt 1,9 nätter (+0,16) och utländska besökare 3,6 nätter (+0,34).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 950 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 950 000 euro (+95 900).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 15,0 miljoner euro och den ökade med 991 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € 8,8 % 89 € 2,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 49 € 4,0 % 44 € -0,2 %
Revpar (Registrerade) 32 € 9,4 % 39 € 4,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (+1)
990 rum (+44)
2 500 bäddar (+95)

Rumsbeläggning 37,5 % (+0,2)
Osålda rum 620

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "länsi-uusimaa + nyckelord"

Google söker efter "länsi-uusimaa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa