Lappland
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 86 100
24 %
ikon: finland 82 300
4 %
ikon: foreign 3 800
89 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 33 200
39 %
ikon: finland 31 800
12 %
ikon: foreign 1 400
92 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,7 milj. €
42 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,50 €
12,90 €
Rum
89,40 €
13,90 €
RevPAR
15,70 €
10,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 165
1 %
ikon: room 7 800
5 %
ikon: bed 23 700
4 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,4 °C
4,7 °C
ikon: nederbörd 88 mm
35 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

86 100 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 registrerades 86 100 bäddnätter i Lappland (-24,4 %), av vilka 82 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 24 procent jämfört med förra årets Oktober.

62 800 nights (-13,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 23 300 nights (-43,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 1,1 miljoner bäddnätter (-17,5 %) för inhemska besökare och 757 000 (-32,9 %) för utlänningar i Lappland, sammanlagt 1,8 miljoner (-24,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,6 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lappland av det totala antalet bäddnätter var 7,6 % (+0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,8 % och utländska bäddnätter 4,8 %.

33 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lappland i genomsnitt 2,6 nätter (+0,41) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,74).

1 700 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 700 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 50 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 1 900 passagerare som avreste från flygplatsen (-40,1 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 3 700 (-45,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

2 400 flygresenärer (Kittilä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 400 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 29 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,9 %.

Dessutom registrerades 2 400 passagerare som avreste från flygplatsen (+38,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 4 900 (+33,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kittilä)

Ankommande passagerare från (Kittilä)

Passagerare på transfers från (Kittilä)

Avresande passagerare från (Kittilä)

4 900 flygresenärer (Rovaniemi)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 900 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 75 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,1 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,9 %.

Dessutom registrerades 4 900 passagerare som avreste från flygplatsen (-75,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 9 800 (-75,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Rovaniemi)

Ankommande passagerare från (Rovaniemi)

Passagerare på transfers från (Rovaniemi)

Avresande passagerare från (Rovaniemi)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,7 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 3,7 miljoner euro (-2,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 110,2 miljoner euro och den minskade med 28,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 89 € -13,5 %  130 € 9,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 42 € -23,3 %  60 € 5,7 %
Revpar (Registrerade) 16 € -41,0 %  48 € -5,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

165 inkvarteringsanläggningar (-1)
7 800 rum (-450)
23 700 bäddar (-940)

Rumsbeläggning 17,6 % (-8,2)
Osålda rum 6 400
Bädd beläggning 11,2 % (-4,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lapland + nyckelord"

Google söker efter "lapland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Lapin liitto

e-mail: info(at)lapinliitto.fi

PL 8056, 96101 Rovaniemi
Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi

Kuva: Lapin materiaalipankki

lapland logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående