Lappland
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 231 000
10 %
ikon: finland 211 000
15 %
ikon: foreign 20 200
73 %
Topp 3:
Norge
8 900
26 %
Tyskland
1 500
92 %
Spanien
1 100
45 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 136 000
16 %
ikon: finland 124 000
16 %
ikon: foreign 12 200
78 %
Topp 3:
Norge
6 100
31 %
Tyskland
890
94 %
Estland
640
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 7,9 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
34,10 €
1,20 €
Rum
86,20 €
7,30 €
RevPAR
30,00 €
0,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 191
6 %
ikon: room 8 000
11 %
ikon: bed 25 100
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,2 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 40 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

231 000 registrerade bäddnätter (juli)

Under juli 2020 registrerades 231 000 bäddnätter i Lappland (-10,5 %), av vilka 211 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 20 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 73 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (8 900 nights).

206 000 nights (-6,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 25 200 nights (-34,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 664 000 bed nights (-27,1 %) för inhemska besökare och 729 000 (-26,9 %) för utlänningar i Lappland, sammanlagt 1,4 miljoner (-27,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 9,0 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lappland av det totala antalet bäddnätter var 9,0 % (+1,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 8,7 % och utländska bäddnätter 14,4 %.

136 000 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,0 procent inhemska och 9,0 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lappland i genomsnitt 1,7 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,28).

1 700 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 700 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 50 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 1 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-53,1 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 3 300 (-51,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

890 flygresenärer (Kittilä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 890 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 52 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 810 passagerare som avreste från flygplatsen (-60,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 700 (-56,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kittilä)

Ankommande passagerare från (Kittilä)

Passagerare på transfers från (Kittilä)

Avresande passagerare från (Kittilä)

5 200 flygresenärer (Rovaniemi)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 5 200 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 67 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,2 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,8 %.

Dessutom registrerades 5 700 passagerare som avreste från flygplatsen (-65,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 10 900 (-66,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Rovaniemi)

Ankommande passagerare från (Rovaniemi)

Passagerare på transfers från (Rovaniemi)

Avresande passagerare från (Rovaniemi)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,9 miljoner euro (juli)

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 7,9 miljoner euro (-613 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 90,9 miljoner euro och den minskade med 22,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 86 € 9,3 % 141 € 11,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 34 € 3,7 % 65 € 9,6 %
Revpar (Registrerade) 30 € 2,8 % 59 € -2,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

191 inkvarteringsanläggningar (-12)
8 000 rum (-980)
25 100 bäddar (-2 000)

Rumsbeläggning 34,8 % (-2,2)
Osålda rum 5 200
Bädd beläggning 24,9 % (-0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Lapin liitto

e-mail: info(at)lapinliitto.fi

PL 8056, 96101 Rovaniemi
Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi

Kuva: Lapin materiaalipankki

lapland logo

Navigera

föregående