Lappland
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 110 000
71 %
ikon: finland 103 000
17 %
ikon: foreign 6 600
98 %
Topp 3:
Tyskland
2 400
88 %
Estland
680
52 %
Frankrike
500
99 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 30 800
76 %
ikon: finland 28 900
13 %
ikon: foreign 2 000
98 %
Topp 3:
Tyskland
850
87 %
Estland
168
63 %
Sverige
122
86 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 5,4 milj. €
82 %
Genomsnittliga priser:
Natt
49,50 €
29,00 €
Rum
112,30 €
50,40 €
RevPAR
22,20 €
76,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 166
12 %
ikon: room 8 300
15 %
ikon: bed 24 900
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (januari)
ikon: room 0,2
67 %
ikon: bed 0,13
70 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -13,1 °C
5,4 °C
ikon: nederbörd 26 mm
31 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

110 000 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 110 000 bäddnätter i Lappland (-71,4 %), av vilka 103 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 17 procent och utländska bäddnätter minskade med 98 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 71 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (2 400 nights).

81 500 nights (-73,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 28 000 nights (-63,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 16,1 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lappland av det totala antalet bäddnätter var 16,1 % (-6,9 procentandelar), av inhemska bäddnätter 16,4 % och utländska bäddnätter 12,6 %.

30 800 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 76 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lappland i genomsnitt 3,6 nätter (+0,92) och utländska besökare 3,3 nätter (+0,23).

2 500 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 500 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 88 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,4 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 99,6 %.

Dessutom registrerades 2 400 passagerare som avreste från flygplatsen (-87,2 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 4 800 (-87,5 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

182 flygresenärer (Kemi)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 182 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 93 procent.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 120 passagerare som avreste från flygplatsen (-95,8 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 300 (-94,4 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kemi)

Ankommande passagerare från (Kemi)

Passagerare på transfers från (Kemi)

Avresande passagerare från (Kemi)

7 100 flygresenärer (Kittilä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 7 100 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 81 procent.

Av lokala passagerare anlände 4,4 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 95,6 %.

Dessutom registrerades 6 800 passagerare som avreste från flygplatsen (-81,3 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 14 000 (-80,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kittilä)

Ankommande passagerare från (Kittilä)

Passagerare på transfers från (Kittilä)

Avresande passagerare från (Kittilä)

4 500 flygresenärer (Rovaniemi)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 500 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg minskade med 88 procent.

Av lokala passagerare anlände 1,5 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 98,5 %.

Dessutom registrerades 4 200 passagerare som avreste från flygplatsen (-89,1 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 8 700 (-88,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Rovaniemi)

Ankommande passagerare från (Rovaniemi)

Passagerare på transfers från (Rovaniemi)

Avresande passagerare från (Rovaniemi)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,4 miljoner euro (januari)

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 5,4 miljoner euro (-24,7 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 112 € -31,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 50 € -36,9 %
Revpar (Registrerade) 22 € -77,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

166 inkvarteringsanläggningar (-23)
8 300 rum (-1 400)
24 900 bäddar (-3 300)

Rumsbeläggning 19,8 % (-41)
Osålda rum 6 600
Bädd beläggning 13,2 % (-30)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lapland + nyckelord"

Google söker efter "lapland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Lapin liitto

e-mail: info(at)lapinliitto.fi

PL 8056, 96101 Rovaniemi
Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi

Kuva: Lapin materiaalipankki

lapland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående