Lappland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Lappland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 555 000
12 %
ikon: finland 113 000
13 %
ikon: foreign 441 000
22 %
ikon: star 184 000
21 %
ikon: finland 38 100
8 %
ikon: foreign 146 000
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
81,50 €
5,80 €
Rum
208,00 €
11,80 €
RevPAR
145,40 €
23,00 €
ikon: establishment 191
1 %
ikon: room 9 600
0 %
ikon: bed 27 800
0 %
ikon: temperatur -3,5 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 20 mm
15 mm

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 555 000 registrerade gästnätter i Lappland (+12,5 %), var av 113 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 441 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 22 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med december förra året.

467 000 nights (+15,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 88 200 nights (-2,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 1,7 miljoner registrerade gästnätter (-5,9 %) för inhemska besökare och 1,4 miljoner (+156,1 %) för utländska besökare i Lappland, de vill säga sammanlagt 3,1 miljoner (+32,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 30,9 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lappland av det totala antalet registrerade gästnätter var 30,9 % (+0,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 10,6 % och utländska gästnätter 60,4 %.

184 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 20,7 procent inhemska och 79,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lappland i genomsnitt 3,0 nätter (-0,16) och utländska besökare 3,0 nätter (-0,26).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 300 flygresenärer (december 2022, Kemi)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 300 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med sju procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 300 passagerare som avreste från flygplatsen (+15,5 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 600 (+11,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kemi)

Ankommande passagerare från (Kemi)

Passagerare på transfers från (Kemi)

Avresande passagerare från (Kemi)

33 500 flygresenärer (december 2022, Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 33 500 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 29 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 51,5 % från utlandet, vilket betyder att 48,5 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 30 900 passagerare som avreste från flygplatsen (+24,0 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 64 400 (+26,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

79 000 flygresenärer (december 2022, Rovaniemi)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 79 000 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 40 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 55,4 % från utlandet, vilket betyder att 44,6 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 78 700 passagerare som avreste från flygplatsen (+53,6 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 158 000 (+46,3 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Rovaniemi)

Ankommande passagerare från (Rovaniemi)

Passagerare på transfers från (Rovaniemi)

Avresande passagerare från (Rovaniemi)

53 300 flygresenärer (december 2022, Kittilä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 53 300 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 17 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 66,6 % från utlandet, vilket betyder att 33,4 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 47 400 passagerare som avreste från flygplatsen (+18,6 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 101 000 (+17,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kittilä)

Ankommande passagerare från (Kittilä)

Passagerare på transfers från (Kittilä)

Avresande passagerare från (Kittilä)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 45,2 miljoner euro (december 2022)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 45,2 miljoner euro (+7,9 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 202,8 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 76,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 210 € 6,0 % 142 € 16,1 %
Revpar (Registrerade) 145 € 18,7 % 61 € 51,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 82 € 7,7 % 65 € 20,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

191 inkvarteringsanläggningar (-1)
9 600 rum (+15)
27 800 bäddar (-131)

Rumsbeläggning 69,9 % (+7,5)
Osålda rum 2 900
Bädd beläggning 63,8 % (+7,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland

Lapin liitto

e-mail: info(at)lapinliitto.fi

PL 8056, 96101 Rovaniemi
Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi

Kuva: Lapin materiaalipankki

lapland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående