Lappland
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Lappland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (april)
ikon: star 168 000
768 %
ikon: finland 164 000
777 %
ikon: foreign 4 200
528 %
Besökare ikon
Besökare (april)
ikon: star 49 200
1 080 %
ikon: finland 48 200
1 089 %
ikon: foreign 960
751 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (april)
ikon: star 7,7 milj. €
957 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,10 €
8,20 €
Rum
106,90 €
25,90 €
RevPAR
32,30 €
25,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (april)
ikon: establishment 172
77 %
ikon: room 8 300
117 %
ikon: bed 25 200
87 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (april)
ikon: room 30 %
247 %
ikon: bed 21 %
402 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,4 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 57 mm
35 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 770 procent (april)

Under april 2021 registrerades 168 000 bäddnätter i Lappland (+768,2 %), av vilka 164 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 780 procent och utländska bäddnätter ökade med 530 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 770 procent jämfört med förra årets april.

140 000 nights (+1 007,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 27 800 nights (+316,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 577 000 bäddnätter (+60,1 %) för inhemska besökare och 32 100 (-95,4 %) för utlänningar i Lappland, sammanlagt 609 000 (-42,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 21,5 procent (april)

Sammanlagt 779 000 bäddnätter (+309,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 726 000 nätter (+319,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 500 nätter (+212,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lappland av det totala antalet bäddnätter var 21,5 % (+11,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 22,5 % och utländska bäddnätter 8,0 %.

49 200 turister som ankommit till inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 1 100 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lappland i genomsnitt 3,4 nätter (-1,2) och utländska besökare 4,4 nätter (-1,6).

320 flygresenärer (Kemi)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 320 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 320 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 630.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kemi)

Ankommande passagerare från (Kemi)

Passagerare på transfers från (Kemi)

Avresande passagerare från (Kemi)

540 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 540 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 620 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 1 200.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

2 600 flygresenärer (Rovaniemi)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 600 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 98 procent.

Av lokala passagerare anlände 6,9 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 93,1 %.

Dessutom registrerades 2 600 passagerare som avreste från flygplatsen (+71,9 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 5 200 (+84,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Rovaniemi)

Ankommande passagerare från (Rovaniemi)

Passagerare på transfers från (Rovaniemi)

Avresande passagerare från (Rovaniemi)

750 flygresenärer (Kittilä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 750 passagerare.

Av lokala passagerare anlände 0,0 % från utlandet, därmed var andelen inhemska passagerare 100,0 %.

Dessutom registrerades 1 200 passagerare som avreste från flygplatsen , därmed var totalt antal resor via flygplatsen 2 000.

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kittilä)

Ankommande passagerare från (Kittilä)

Passagerare på transfers från (Kittilä)

Avresande passagerare från (Kittilä)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,7 miljoner euro (april)

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 7,7 miljoner euro (+7,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 32,4 miljoner euro och den minskade med 48,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 107 € 31,9 % 120 € -24,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 46 € 21,7 % 53 € -29,8 %
Revpar (Registrerade) 32 € 357,9 % 33 € -60,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (april)

Registrerad inkvartering

172 inkvarteringsanläggningar (+75)
8 300 rum (+4 500)
25 200 bäddar (+11 700)

Rumsbeläggning 30,2 % (+22)
Osålda rum 5 800
Bädd beläggning 21,1 % (+17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lapland + nyckelord"

Google söker efter "lapland" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Lapin liitto

e-mail: info(at)lapinliitto.fi

PL 8056, 96101 Rovaniemi
Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi

Kuva: Lapin materiaalipankki

lapland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående