Lappland
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Lappland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 158 000
8 %
ikon: finland 117 000
15 %
ikon: foreign 40 800
392 %
ikon: star 89 700
24 %
ikon: finland 58 900
12 %
ikon: foreign 30 800
476 %
Genomsnittliga priser:
Natt
42,50 €
1,20 €
Rum
90,10 €
1,00 €
RevPAR
25,30 €
1,20 €
ikon: establishment 200
1 %
ikon: room 8 800
0 %
ikon: bed 26 700
2 %
ikon: room 28 %
4 %
ikon: bed 18 %
3 %
ikon: temperatur 16,1 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 98 mm
55 mm

Registrerade gästnätter ökade med åtta procent (juni)

Under juni 2022 upptecknades 158 000 registrerade gästnätter i Lappland (+8,0 %), var av 117 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 40 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 390 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med åtta procent i jämförelse med juni förra året.

130 000 nights (+10,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 28 400 nights (-0,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 847 000 registrerade gästnätter (+11,5 %) för inhemska besökare och 713 000 (+1 550,4 %) för utländska besökare i Lappland, de vill säga sammanlagt 1,6 miljoner (+94,2 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 7,4 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lappland av det totala antalet registrerade gästnätter var 7,4 % (-1,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 6,6 % och utländska gästnätter 11,1 %.

89 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 24 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 65,7 procent inhemska och 34,3 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lappland i genomsnitt 2,0 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,3 nätter (-0,22).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

1 300 flygresenärer (Kemi)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 300 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 12 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 400 passagerare som avreste från flygplatsen (+15,7 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 2 700 (+14,1 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kemi)

Ankommande passagerare från (Kemi)

Passagerare på transfers från (Kemi)

Avresande passagerare från (Kemi)

2 500 flygresenärer (Ivalo)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 2 500 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 25 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 0,0 % från utlandet, vilket betyder att 100,0 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 2 300 passagerare som avreste från flygplatsen (+22,3 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 4 800 (+23,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Ivalo)

Ankommande passagerare från (Ivalo)

Passagerare på transfers från (Ivalo)

Avresande passagerare från (Ivalo)

12 100 flygresenärer (Rovaniemi)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 12 100 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg ökade med 119 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 2,5 % från utlandet, vilket betyder att 97,5 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 12 000 passagerare som avreste från flygplatsen (+120,3 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 24 100 (+119,8 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Rovaniemi)

Ankommande passagerare från (Rovaniemi)

Passagerare på transfers från (Rovaniemi)

Avresande passagerare från (Rovaniemi)

1 400 flygresenärer (Kittilä)

Flygplatsen tog emot sammanlagt 1 400 passagerare, vilket innebär att ankomster via flyg minskade med 28 procent.

Utav alla passagerare som anlände var 28,1 % från utlandet, vilket betyder att 71,9 % var inhemska passagerare.

Dessutom registrerades 1 600 passagerare som avreste från flygplatsen (-19,8 %), därmed var det totala antalet resor via flygplatsen 3 000 (-24,0 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers) (Kittilä)

Ankommande passagerare från (Kittilä)

Passagerare på transfers från (Kittilä)

Avresande passagerare från (Kittilä)

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,7 miljoner euro (juni)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 6,7 miljoner euro (+669 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 105,4 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 64,7 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € 1,2 % 146 € 30,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 43 € 2,8 % 68 € 33,3 %
Revpar (Registrerade) 25 € 4,9 % 65 € 126,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

200 inkvarteringsanläggningar (+1)
8 800 rum (+24)
26 700 bäddar (+440)

Rumsbeläggning 28,1 % (+1,0)
Osålda rum 6 300
Bädd beläggning 17,8 % (+0,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finavia, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Lapin liitto

e-mail: info(at)lapinliitto.fi

PL 8056, 96101 Rovaniemi
Hallituskatu 20 B, 96100 Rovaniemi

Kuva: Lapin materiaalipankki

lapland logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående