Villmanstrand-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Villmanstrand-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (juli)
ikon: star 72 500
9 %
ikon: finland 71 700
13 %
ikon: foreign 770
95 %
Topp 3:
Estland
186
37 %
Sverige
71
93 %
Nederländerna
52
86 %
Besökare ikon
Besökare (juli)
ikon: star 41 900
3 %
ikon: finland 41 500
15 %
ikon: foreign 380
95 %
Topp 3:
Estland
52
62 %
Sverige
40
93 %
Ryssland
28
99 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (juli)
ikon: star 2,8 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
39,20 €
0,90 €
Rum
93,80 €
2,10 €
RevPAR
74,20 €
3,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (juli)
ikon: establishment 18
14 %
ikon: room 1 200
16 %
ikon: bed 3 400
14 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,1 °C
0,2 °C
ikon: nederbörd 48 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

72 500 registrerade bäddnätter (juli)

Under juli 2020 registrerades 72 500 bäddnätter i Villmanstrand-Regionen (-9,3 %), av vilka 71 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 770 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (186 nights).

63 800 nights (-6,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 600 nights (-25,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 176 000 bed nights (-22,2 %) för inhemska besökare och 25 900 (-65,5 %) för utlänningar i Villmanstrand-Regionen, sammanlagt 202 000 (-33,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,8 procent (juli)

Sammanlagt 2,6 miljoner bäddnätter (-21,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 141 000 nätter (-82,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Villmanstrand-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 2,8 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,0 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

41 900 turister som ankommit till inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,1 procent inhemska och 0,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Villmanstrand-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,04) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

24 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 24 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 000 (-93,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-95,3 %)
  • Imatra: 2 900 (-95,1 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-80,8 %)
  • Vartius: 1 700 (-81,8 %)
  • Kuusamo: 61 (-89,1 %)
  • Salla: 88 (-96,9 %)
  • Raja-Jooseppi: 28 (-99,1 %)

Ryska visumansökningar ökade med 29 procent (februari)

Det gjordes totalt 51 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 83,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,8 miljoner euro (juli)

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 2,8 miljoner euro (-222 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 8,8 miljoner euro och den minskade med 5,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 2,3 % 88 € -1,9 %
Revpar (Registrerade) 74 € 4,7 % 36 € -27,6 % 
Bäddnatt (Registrerade) 39 € 2,3 % 43 € -5,0 %

Taxfree-försäljning +15,6 % (januari, Villmanstrand)

Taxfree-försäljning ökade med 16 procent från föregående år.

(Ryssar +15,7 %, Kineser +267,2 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 200 rum (-230)
3 400 bäddar (-540)

Rumsbeläggning 79,1 % (+1,8)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 61,2 % (+0,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

goSaimaa Oy
F.O. Virtasen katu 6, 55100 Imatra
+358 (0) 207 120 560, info@gosaimaa.com, gosaimaa.com

lappeenranta-region logo

Navigera

föregående