Villmanstrand-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Villmanstrand-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 38 300
12 %
ikon: finland 37 100
9 %
ikon: foreign 1 200
87 %
Topp 3:
Ukraina
290
2 000 %
Litauen
240
375 %
Slovak
240
3 850 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 17 300
24 %
ikon: finland 17 100
4 %
ikon: foreign 210
96 %
Topp 3:
Estland
45
13 %
Ryssland
39
99 %
Sverige
26
63 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. €
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,80 €
0,80 €
Rum
94,20 €
1,50 €
RevPAR
50,10 €
2,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
10 %
ikon: room 1 200
8 %
ikon: bed 3 300
6 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion
ikon: foreign 666 000 €
96 %
Dagbesökare
562 000 €
Övernattande Besökare
105 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,3 °C
3,6 °C
ikon: nederbörd 61 mm
27 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

38 300 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 registrerades 38 300 bäddnätter i Villmanstrand-Regionen (-12,3 %), av vilka 37 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 87 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 12 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ukraina (290 nights).

28 500 nights (-11,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 800 nights (-15,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 282 000 bäddnätter (-14,2 %) för inhemska besökare och 32 400 (-71,9 %) för utlänningar i Villmanstrand-Regionen, sammanlagt 314 000 (-29,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,4 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner bäddnätter (-32,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-14,8 %) nyttjades av nationella besökare och 79 700 nätter (-81,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Villmanstrand-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 3,4 % (+0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,5 % och utländska bäddnätter 1,5 %.

17 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,8 procent inhemska och 1,2 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Villmanstrand-Regionen i genomsnitt 2,2 nätter (+0,26) och utländska besökare 5,8 nätter (+3,9).

Färjeankomster från olika hamnar

25 600 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 25 600 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 7 200 (-90,3 %)
  • Nuijamaa: 6 600 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 500 (-92,5 %)
  • Vainikkala (tåg): 0,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 5 300 (-76,8 %)
  • Vartius: 2 000 (-77,9 %)
  • Kuusamo: 59 (-87,1 %)
  • Salla: 43 (-98,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 36 (-98,6 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 900 visumansökningar till Finland av ryssar. 51,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion

Antalet utländska besökare i Oktober var 4 100 (-95,8 %). Av dem var 3 600 på en dagstur och 510 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och Oktober var 197 000 (-70,6 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Villmanstrand-Regionen i Oktober var 666 000 euro (163 per visitor). Övernattande besökare spenderade 105 000 euro och dagbesökare 562 000 euro. Mellan januari och Oktober var konsumtion 32,3 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 1,8 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 1,8 miljoner euro (-281 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 14,6 miljoner euro och den minskade med 5,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 1,6 % 95 € 5,4 %
Revpar (Registrerade) 50 € -5,0 % 42 € -16,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 46 € -1,7 % 46 € 2,3 %

Taxfree-försäljning +15,6 % (januari, Villmanstrand)

Taxfree-försäljning ökade med 16 procent från föregående år.

(Ryssar +15,7 %, Kineser +267,2 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 200 rum (-108)
3 300 bäddar (-210)

Rumsbeläggning 53,2 % (-3,7)
Osålda rum 550
Bädd beläggning 36,4 % (-3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lappeenranta region + nyckelord"

Google söker efter "lappeenranta region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

goSaimaa Oy
Vallikatu 2, 53900 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560, info@gosaimaa.com, gosaimaa.com

lappeenranta-region logo

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående