Villmanstrand-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Villmanstrand-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 800
76 %
ikon: finland 8 700
67 %
ikon: foreign 149
99 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
82 %
ikon: finland 3 500
75 %
ikon: foreign 56
99 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 462 000 €
75 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,30 €
1,90 €
Rum
92,40 €
5,70 €
RevPAR
13,70 €
32,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
10 %
ikon: room 1 200
9 %
ikon: bed 3 500
6 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion
ikon: foreign 75 700 €
99 %
Dagbesökare
53 500 €
Övernattande Besökare
22 200 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,4 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 23 mm
21 mm

8 800 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 8 800 bäddnätter i Villmanstrand-Regionen (-76,3 %), av vilka 8 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 149 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 67 procent och utländska bäddnätter minskade med 99 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 76 procent jämfört med förra årets Maj.

5 800 nights (-74,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 000 nights (-79,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 70 100 bäddnätter (-41,9 %) för inhemska besökare och 24 300 (-47,7 %) för utlänningar i Villmanstrand-Regionen, sammanlagt 94 400 (-43,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,9 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Villmanstrand-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 2,9 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,1 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 82 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Villmanstrand-Regionen i genomsnitt 2,5 nätter (+0,63) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,62).

Färjeankomster från olika hamnar

19 400 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 19 400 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 66,8 procent.

  • Vaalimaa: 4 600 (-94,7 %)
  • Nuijamaa: 6 000 (-94,8 %)
  • Imatra: 2 200 (-95,2 %)
  • Vainikkala (tåg): 2,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 4 400 (-80,5 %)
  • Vartius: 1 400 (-81,8 %)
  • Kuusamo: 0,0 (-100,0 %)
  • Salla: 19 (-99,5 %)
  • Raja-Jooseppi: 23 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 470 visumansökningar till Finland av ryssar. 35,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion

Antalet utländska besökare i Maj var 450 (-99,0 %). Av dem var 340 på en dagstur och 109 stannade minst en natt.

Det kumulativa antalet utländska besökare mellan januari och Maj var 179 000 (-45,9 %).

Dessa besökares totala konsumtion i Villmanstrand-Regionen i Maj var 75 700 euro (169 per visitor). Övernattande besökare spenderade 22 200 euro och dagbesökare 53 500 euro. Mellan januari och Maj var konsumtion 29,3 miljoner euro.

Försäljning av inkvartering 462 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 462 000 euro (-1,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 4,9 miljoner euro och den minskade med 3,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € 6,6 % 94 € 6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 52 € 3,7 % 52 € 4,3 %
Revpar (Registrerade) 14 € -70,2 % 29 € -34,2 %

Taxfree-försäljning +15,6 % (januari, Villmanstrand)

Taxfree-försäljning ökade med 16 procent från föregående år.

(Ryssar +15,7 %, Kineser +267,2 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 200 rum (-118)
3 500 bäddar (-200)

Rumsbeläggning 14,8 % (-38)
Osålda rum 1 000
Bädd beläggning 7,5 % (-24)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lappeenranta region + nyckelord"

Google söker efter "lappeenranta region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

goSaimaa Oy
Vallikatu 2, 53900 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

lappeenranta-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa