Villmanstrand-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2022

Villmanstrand-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 41 500
3 %
ikon: finland 36 300
12 %
ikon: foreign 5 200
193 %
Topp 3:
Ryssland
2 300
1 956 %
Italien
300
25 %
Tyskland
300
64 %
ikon: star 23 700
0 %
ikon: finland 20 600
9 %
ikon: foreign 3 100
192 %
Topp 3:
Ryssland
1 500
3 176 %
Italien
210
16 %
Sverige
191
416 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,90 €
0,80 €
Rum
116,30 €
1,90 €
RevPAR
91,40 €
5,80 €
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 1 200
1 %
ikon: bed 3 300
1 %
ikon: room 79 %
8 %
ikon: bed 58 %
10 %
ikon: temperatur 18,7 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 36 mm
45 mm

41 500 registrerade gästnätter

Under augusti 2022 upptecknades 41 500 registrerade gästnätter i Villmanstrand-Regionen (-3,1 %), var av 36 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 5 200 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 193 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med tre procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Ryssland (2 300 nights).

Mellan januari och augusti upptecknades 260 000 registrerade gästnätter (+14,0 %) för inhemska besökare och 19 900 (+142,6 %) för utländska besökare i Villmanstrand-Regionen, de vill säga sammanlagt 280 000 (+18,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 2,3 miljoner registrerade gästnätter (+12,6 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (-2,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 560 000 nätter (+114,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Villmanstrand-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,8 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,1 % och utländska gästnätter 0,9 %.

23 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 86,9 procent inhemska och 13,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Villmanstrand-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (-0,06) och utländska besökare 1,7 nätter (+0,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 250 procent

Totalt 129 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 59 700 (+405,7 %)
  • Nuijamaa: 36 900 (+210,0 %)
  • Imatra: 18 400 (+518,8 %)
  • Niirala: 9 900 (+36,3 %)
  • Vartius: 3 100 (+47,2 %)
  • Kuusamo: 68 (+36,0 %)
  • Salla: 720 (+234,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 740 (+1 054,7 %)

Ryska visumansökningar ökade med 330 procent (juni)

Det gjordes totalt 12 000 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,5 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 98 € 12,2 % 98 € 4,0 %
Revpar (Registrerade) 59 € 21,8 % 42 € 7,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 49 € 14,4 % 48 € 5,1 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Antal besökare per attraktion

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

goSaimaa Oy
Kauppakatu 40, 53100 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

lappeenranta-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående