Villmanstrand-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2021

Villmanstrand-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (januari)
ikon: star 14 700
52 %
ikon: finland 14 100
14 %
ikon: foreign 510
96 %
Topp 3:
Polen
240
277 %
Estland
113
31 %
Ryssland
70
99 %
Besökare ikon
Besökare (januari)
ikon: star 7 000
56 %
ikon: finland 6 900
31 %
ikon: foreign 118
98 %
Topp 3:
Polen
41
486 %
Ryssland
23
100 %
Estland
22
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (januari)
ikon: star 691 000 €
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
47,10 €
9,30 €
Rum
84,40 €
17,70 €
RevPAR
21,50 €
23,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (januari)
ikon: establishment 17
11 %
ikon: room 1 100
5 %
ikon: bed 3 100
3 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (januari)
ikon: foreign 236 000 €
98 %
Dagbesökare
188 000 €
Övernattande Besökare
48 000 €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -10,0 °C
8,6 °C
ikon: nederbörd 32 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

14 700 registrerade bäddnätter (januari)

Under januari 2021 registrerades 14 700 bäddnätter i Villmanstrand-Regionen (-51,7 %), av vilka 14 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 510 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 52 procent jämfört med förra årets januari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Polen (240 nights).

11 100 nights (-43,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 600 nights (-66,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,2 procent (januari)

Sammanlagt 681 000 bäddnätter (-59,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 629 000 nätter (-34,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 000 nätter (-92,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Villmanstrand-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 2,2 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,2 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

7 000 turister som ankommit till inkvartering (januari)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 56 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,3 procent inhemska och 1,7 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Villmanstrand-Regionen i genomsnitt 2,1 nätter (+0,41) och utländska besökare 4,3 nätter (+1,9).

Färjeankomster från olika hamnar

23 500 Ryska resenärer via den östra gränsen (januari)

Totalt 23 500 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

  • Vaalimaa: 6 800 (-92,0 %)
  • Nuijamaa: 6 100 (-94,3 %)
  • Imatra: 3 300 (-94,1 %)
  • Niirala: 4 700 (-81,6 %)
  • Vartius: 1 600 (-82,4 %)
  • Kuusamo: 88 (-87,7 %)
  • Salla: 82 (-98,0 %)
  • Raja-Jooseppi: 31 (-99,0 %)

Ryska visumansökningar minskade med 98 procent

Det gjordes totalt 830 visumansökningar till Finland av ryssar. 42,8 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Utländska besökare och deras konsumtion (januari)

Antalet utländska besökare i januari var 1 400 (-98,0 %). Av dem var 1 200 på en dagstur och 240 stannade minst en natt.

Dessa besökares totala konsumtion i Villmanstrand-Regionen i januari var 236 000 euro (165 per visitor). Övernattande besökare spenderade 48 000 euro och dagbesökare 188 000 euro.

Försäljning av inkvartering 691 000 euro (januari)

Registrerad försäljning av inkvartering under januari var 691 000 euro (-1,0 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -17,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € -16,5 %
Revpar (Registrerade) 21 € -52,5 %

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (januari)

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 100 rum (-59)
3 100 bäddar (-90)

Rumsbeläggning 25,4 % (-19)
Osålda rum 840
Bädd beläggning 15,2 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lappeenranta region + nyckelord"

Google söker efter "lappeenranta region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Gränsforskning

goSaimaa Oy
Vallikatu 2, 53900 Lappeenranta
+358 (0) 207 120 560 , info@gosaimaa.com , gosaimaa.com

lappeenranta-region logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående