Villmanstrand
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Villmanstrand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 41 700
16 %
ikon: finland 32 700
15 %
ikon: foreign 9 000
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 22 300
13 %
ikon: finland 17 400
11 %
ikon: foreign 4 900
19 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 milj. €
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,10 €
2,60 €
Rum
92,30 €
11,20 €
RevPAR
54,90 €
9,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
8 %
ikon: room 1 200
3 %
ikon: bed 3 200
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,7 °C
3,1 °C
ikon: nederbörd 88 mm
56 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under Oktober 2019 registrerades 41 700 bäddnätter i Villmanstrand (+16,4 %), av vilka 32 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter ökade med 20 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets Oktober.

30 800 nights (+22,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 10 900 nights (+2,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 312 000 bäddnätter (+7,3 %) för inhemska besökare och 102 000 (+8,2 %) för utlänningar i Villmanstrand, sammanlagt 414 000 (+7,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,5 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Villmanstrand av det totala antalet bäddnätter var 2,5 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,7 % och utländska bäddnätter 2,1 %.

22 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 77,9 procent inhemska och 22,1 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Villmanstrand i genomsnitt 1,9 nätter (+0,07) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,02).

100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 186 procent från föregående år.

Sammanlagt 7,0 kongresser anordnades (+6,0) under 2019.

5 700 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 5 700 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 109 procent.

Dessutom registrerades 4 700 passagerare som avreste från flygplatsen (+44,7 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 10 400 (+74,2 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 14 procent

Totalt 275 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,4 procent.

  • Vaalimaa: 73 900 (+9,3 %)
  • Nuijamaa: 116 000 (+20,2 %)
  • Imatra: 46 200 (+12,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 14 700 (+24,7 %)
  • Niirala: 22 700 (+13,2 %)
  • Vartius: 8 900 (+2,0 %)
  • Kuusamo: 460 (+32,6 %)
  • Salla: 2 700 (+6,4 %)
  • Raja-Jooseppi: 2 600 (+18,0 %)

Ryska visumansökningar ökade med 41 procent

Det gjordes totalt 64 800 visumansökningar till Finland av ryssar. 81,6 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 2,0 miljoner euro (+376 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 19,6 miljoner euro och den ökade med 2,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € 13,8 %  90 € 8,4 %
Revpar (Registrerade) 55 € 21,7 %  52 € 12,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 48 € 5,7 % 47 € 7,0 %

Taxfree-försäljning -6,9 %

Taxfree-försäljning minskade med sju procent från föregående år.

(Ryssar -6,9 %, Kineser +140,2 %, Japaner -37,7 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 200 rum (+32)
3 200 bäddar (+64)

Rumsbeläggning 59,5 % (+3,9)
Osålda rum 490
Bädd beläggning 42,2 % (+5,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lappeenranta + nyckelord"

Google söker efter "lappeenranta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,84/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa