Villmanstrand
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Villmanstrand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 200
80 %
ikon: finland 7 000
71 %
ikon: foreign 149
99 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 900
85 %
ikon: finland 2 900
79 %
ikon: foreign 56
99 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 425 000 €
77 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,10 €
7,30 €
Rum
87,90 €
1,30 €
RevPAR
13,60 €
35,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
15 %
ikon: room 1 100
11 %
ikon: bed 3 000
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 16 %
73 %
ikon: bed 8 %
77 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,4 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 23 mm
21 mm

7 200 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 7 200 bäddnätter i Villmanstrand (-79,7 %), av vilka 7 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 149 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 71 procent och utländska bäddnätter minskade med 99 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 80 procent jämfört med förra årets Maj.

4 700 nights (-78,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 400 nights (-81,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 66 400 bäddnätter (-43,4 %) för inhemska besökare och 23 600 (-48,3 %) för utlänningar i Villmanstrand, sammanlagt 90 000 (-44,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,4 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Villmanstrand av det totala antalet bäddnätter var 2,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,5 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

2 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 85 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,1 procent inhemska och 1,9 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Villmanstrand i genomsnitt 2,5 nätter (+0,63) och utländska besökare 2,7 nätter (+0,68).

100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 186 procent från föregående år.

Sammanlagt 7,0 kongresser anordnades (+6,0) under 2019.

Färjeankomster från olika hamnar

19 400 Ryska resenärer via den östra gränsen

Totalt 19 400 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 66,8 procent.

  • Vaalimaa: 4 600 (-94,7 %)
  • Nuijamaa: 6 000 (-94,8 %)
  • Imatra: 2 200 (-95,2 %)
  • Vainikkala (tåg): 2,0 (-100,0 %)
  • Niirala: 4 400 (-80,5 %)
  • Vartius: 1 400 (-81,8 %)
  • Kuusamo: 0,0 (-100,0 %)
  • Salla: 19 (-99,5 %)
  • Raja-Jooseppi: 23 (-99,3 %)

Ryska visumansökningar minskade med 99 procent

Det gjordes totalt 470 visumansökningar till Finland av ryssar. 35,9 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 425 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 425 000 euro (-1,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 4,8 miljoner euro och den minskade med 3,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 88 € 1,5 % 94 € 6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € 14,2 % 53 € 5,2 %
Revpar (Registrerade) 14 € -72,1 % 30 € -33,4 %

Taxfree-försäljning +15,6 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 16 procent från föregående år.

(Ryssar +15,7 %, Kineser +267,2 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 100 rum (-140)
3 000 bäddar (-270)

Rumsbeläggning 15,5 % (-41)
Osålda rum 920
Bädd beläggning 7,8 % (-27)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lappeenranta + nyckelord"

Google söker efter "lappeenranta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Maj var 8,58/10 (-0,07).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Lappeenranta Flygplats, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa