Villmanstrand
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Villmanstrand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 54 100
16 %
ikon: finland 38 500
13 %
ikon: foreign 15 600
23 %
Topp 3:
Ryssland
8 900
31 %
Polen
950
3 554 %
Tyskland
850
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 30 900
13 %
ikon: finland 22 300
10 %
ikon: foreign 8 600
22 %
Topp 3:
Ryssland
5 400
39 %
Italien
590
82 %
Tyskland
470
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj.
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
45,90 €
0,40 €
Rum
91,20 €
7,30 €
RevPAR
61,70 €
8,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
8 %
ikon: room 1 300
3 %
ikon: bed 3 500
1 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 26 %
Ryssland
26 %
Kina
52 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 15,9 °C
2,9 °C
ikon: nederbörd 31 mm
69 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 16 procent

Under augusti 2019 registrerades 54 100 bäddnätter i Villmanstrand (+16,1 %), av vilka 38 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 15 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 13 procent och utländska bäddnätter ökade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 16 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (8 900 nights).

41 400 nights (+3,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 12 700 nights (+92,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 254 000 bed nights (+7,7 %) för inhemska besökare och 85 900 (+6,1 %) för utlänningar i Villmanstrand, sammanlagt 340 000 (+7,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Villmanstrand av det totala antalet bäddnätter var 2,2 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,4 % och utländska bäddnätter 2,0 %.

30 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 72,1 procent inhemska och 27,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Villmanstrand i genomsnitt 1,7 nätter (+0,06) och utländska besökare 1,8 nätter (+0,02).

100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 186 procent från föregående år.

Sammanlagt 1,0 kongresser anordnades (+0,0) under 2019.

4 600 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 600 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 95 procent.

Dessutom registrerades 4 600 passagerare som avreste från flygplatsen (+98,5 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 9 200 (+96,6 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

3 300 passagerare via färjor

Totalt anlände 3 300 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med 26 procent. Antal avresande passagerare var 3 100 (+21,3 %). De flesta ankomsterna var från Ryssland (3 300 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 13 procent

Totalt 348 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 92,3 procent.

  • Vaalimaa: 104 000 (+9,0 %)
  • Nuijamaa: 139 000 (+22,2 %)
  • Imatra: 60 400 (+5,6 %)
  • Vainikkala (tåg): 18 000 (+18,5 %)
  • Niirala: 27 600 (+6,7 %)
  • Vartius: 9 600 (+7,0 %)
  • Kuusamo: 560 (+14,1 %)
  • Salla: 2 800 (+0,6 %)
  • Raja-Jooseppi: 3 100 (+32,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 45 procent

Det gjordes totalt 90 700 visumansökningar till Finland av ryssar. 84,3 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,5 miljoner euro (+361 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 15,9 miljoner euro och den ökade med 2,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 8,7 % 90 € 7,7 %
Revpar (Registrerade) 62 € 15,7 %  53 € 12,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 46 € 0,8 % 47 € 7,1 %

Taxfree-försäljning +26,2 %

Taxfree-försäljning ökade med 26 procent från föregående år.

(Ryssar +26,1 %, Kineser -52,5 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+1)
1 300 rum (+42)
3 500 bäddar (+41)

Rumsbeläggning 67,7 % (+4,1)
Osålda rum 430
Bädd beläggning 47,5 % (+6,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,4/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Navigera

föregående
nästa