Villmanstrand
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Villmanstrand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 33 600
7 %
ikon: finland 27 200
4 %
ikon: foreign 6 400
21 %
Topp 3:
Ryssland
5 200
39 %
Lettland
390
760 %
Tyskland
142
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 400
8 %
ikon: finland 14 800
5 %
ikon: foreign 3 700
26 %
Topp 3:
Ryssland
3 200
38 %
Italien
49
345 %
Tyskland
41
15 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,6 milj. €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,70 €
3,00 €
Rum
91,40 €
1,40 €
RevPAR
51,30 €
3,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
8 %
ikon: room 1 100
9 %
ikon: bed 2 900
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,56
6 %
ikon: bed 0,4
13 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,4 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 30 mm
4 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under februari 2020 registrerades 33 600 bäddnätter i Villmanstrand (+7,2 %), av vilka 27 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (5 200 nights).

25 700 nights (+11,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 7 900 nights (-5,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 43 300 bäddnätter (-3,0 %) för inhemska besökare och 19 900 (+9,3 %) för utlänningar i Villmanstrand, sammanlagt 63 200 (+0,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,8 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Villmanstrand av det totala antalet bäddnätter var 1,8 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,2 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

18 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,2 procent inhemska och 19,8 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Villmanstrand i genomsnitt 1,8 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,07).

100 gäster på internationella kongresser under 2019

Antal gäster på internationella kongresser ökade med 186 procent från föregående år.

Sammanlagt 7,0 kongresser anordnades (+6,0) under 2019.

4 300 flygresenärer

Flygplatsen tog emot sammanlagt 4 300 passagerare, vilket innebär ankomster via flyg ökade med 2 300 procent.

Dessutom registrerades 3 600 passagerare som avreste från flygplatsen (+1 935,6 %), därmed var totalt antal resor via flygplatsen 7 900 (+2 122,9 %).

Ankommande passagerare (exkl. transfers)

Ankommande passagerare från

Passagerare på transfers från

Avresande passagerare från

Färjeankomster från olika hamnar

Resor gjorda av ryska resenärer över den östra gränsen ökade med 36 procent

Totalt 255 000 ryssar anlände till Finland via gränsövergångar vid den östra gränsen.

Andelen gränsstationer i sydöst var 91,5 procent.

  • Vaalimaa: 61 000 (+24,5 %)
  • Nuijamaa: 108 000 (+42,0 %)
  • Imatra: 49 700 (+55,9 %)
  • Vainikkala (tåg): 14 400 (+24,8 %)
  • Niirala: 21 200 (+20,4 %)
  • Vartius: 7 800 (+13,6 %)
  • Kuusamo: 610 (+44,1 %)
  • Salla: 2 900 (+29,5 %)
  • Raja-Jooseppi: 2 600 (+22,3 %)

Ryska visumansökningar ökade med 29 procent

Det gjordes totalt 51 600 visumansökningar till Finland av ryssar. 83,4 procent gjordes vid konsulatet i St Petersburg.

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 1,6 miljoner euro (+11 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 3,2 miljoner euro och den minskade med 18 900 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € 1,5 % 96 € 4,3 %
Revpar (Registrerade) 51 € 7,9 % 50 € 7,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 47 € -6,1 % 51 € -1,2 %

Taxfree-försäljning +15,6 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 16 procent från föregående år.

(Ryssar +15,7 %, Kineser +267,2 %)

Skattefria fakturavouchers stämplade vid gränsstationer

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 100 rum (-109)
2 900 bäddar (-240)

Rumsbeläggning 56,1 % (+3,3)
Osålda rum 480
Bädd beläggning 39,8 % (+4,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lappeenranta + nyckelord"

Google söker efter "lappeenranta" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,57/10 (+0,46).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finavia, Finlands Utrikesministeriet, Finska Gränsbevakningsväsendet, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Lappeenranta Flygplats, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa