Laxå
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Laxå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober 2019)
ikon: star 1 500
3 %
ikon: sweden 1 300
2 %
ikon: foreign 198
14 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober 2019)
ikon: star 580
19 %
ikon: sweden 510
23 %
ikon: foreign 65
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober 2019)
ikon: star 678 000 SEK
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
459,10 SEK
43,60 SEK
Rum
761,80 SEK
468,00 SEK
RevPAR
322,30 SEK
187,90 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Oktober 2019)
ikon: room 0,42
2 %
ikon: bed 0,25
23 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent (Oktober 2019)

Under Oktober 2019 registrerades 1 500 bäddnätter i Laxå (+3,4 %), av vilka 1 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 198 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets Oktober.

310 rooms (+177,0 %) bokades av fritidsresenärer och 580 rooms (+23,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

580 turister som ankommit till inkvartering (Oktober 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,7 procent inhemska och 11,3 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Laxå i genomsnitt 2,5 nätter (+0,6) och utländska besökare 3,0 nätter (-0,66).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 678 000 SEK (Oktober 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 678 000 SEK (-40 200).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK -38,1 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK -8,7 % SEK
Revpar (Registrerade) 320 SEK -36,8 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

2,0 inkvarteringsanläggningar (-2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "laxå + nyckelord"

Google söker efter "laxå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa