Laxå
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Laxå: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 000
ikon: sweden 2 400
ikon: foreign 1 700
Topp 3:
Tyskland
1 000
Nederländerna
340
Schweiz
62
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
ikon: sweden 1 000
ikon: foreign 560
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
259,00 SEK
Rum
1 330,30 SEK
RevPAR
497,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 80
70 %
ikon: bed 220
15 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 000 bäddnätter i Laxå, av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 000 nights).

360 rooms bokades av fritidsresenärer och 420 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Laxå av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 64,1 procent inhemska och 35,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Laxå i genomsnitt 2,4 nätter och utländska besökare 2,9 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,0 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 500 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 260 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
80 rum (+33)
220 bäddar (-38)

Rumsbeläggning 37,4 %
Osålda rum 50
Bädd beläggning 68,9 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "laxå + nyckelord"

Google söker efter "laxå" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa