Leksand
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Leksand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 700
37 %
ikon: sweden 9 600
36 %
ikon: foreign 74
82 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 900
43 %
ikon: sweden 4 900
42 %
ikon: foreign 39
81 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,5 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
569,50 SEK
21,40 SEK
Rum
826,30 SEK
1,30 SEK
RevPAR
212,90 SEK
103,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
5 %
ikon: room 990
2 %
ikon: bed 2 800
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,26
33 %
ikon: bed 0,14
36 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,3 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 30 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 9 700 bäddnätter i Leksand (-36,9 %), av vilka 9 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 74 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 36 procent och utländska bäddnätter minskade med 82 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 37 procent jämfört med förra årets mars.

5 200 rooms (-26,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (-52,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 40 800 bäddnätter (-13,4 %) för inhemska besökare och 890 (-37,4 %) för utlänningar i Leksand, sammanlagt 41 700 (-14,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Leksand av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

4 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Leksand i genomsnitt 2,0 nätter (+0,19) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 5,5 miljoner SEK (-2,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 24,2 miljoner SEK och den minskade med 2,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK 0,2 % 920 SEK 5,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 3,9 % 580 SEK 5,7 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK -32,6 % 300 SEK -17,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-1)
990 rum (-19)
2 800 bäddar (-17)

Rumsbeläggning 25,8 % (-13)
Osålda rum 740
Bädd beläggning 13,8 % (-7,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "leksand + nyckelord"

Google söker efter "leksand" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa