Leksand
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Leksand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 19 400
3 %
ikon: sweden 19 000
3 %
ikon: foreign 390
12 %
Topp 3:
Norge
43
34 %
Frankrike
38
533 %
Finland
30
900 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 200
8 %
ikon: sweden 10 000
7 %
ikon: foreign 230
22 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 12,2 milj. SEK
5 %
Genomsnittliga priser:
Natt
627,80 SEK
6,80 SEK
Rum
1 083,40 SEK
33,00 SEK
RevPAR
407,40 SEK
108,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
25 %
ikon: room 1 000
16 %
ikon: bed 2 700
11 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,9 °C
2,7 °C
ikon: nederbörd 41 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under december 2019 registrerades 19 400 bäddnätter i Leksand (+3,5 %), av vilka 19 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 390 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (43 nights).

9 500 rooms (+7,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rooms (-23,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 325 000 bäddnätter (+3,4 %) för inhemska besökare och 34 800 (+13,9 %) för utlänningar i Leksand, sammanlagt 359 000 (+4,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Leksand av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

10 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,7 procent inhemska och 2,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Leksand i genomsnitt 1,9 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 12,2 miljoner SEK (+537 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 168,2 miljoner SEK och den ökade med 21,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 3,1 % 1 100 SEK 5,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 1,1 % 470 SEK 9,5 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK -21,0 %  490 SEK -3,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+4)
1 000 rum (+138)
2 700 bäddar (+270)

Rumsbeläggning 37,6 % (-11)
Osålda rum 620
Bädd beläggning 23,4 % (-6,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "leksand + nyckelord"

Google söker efter "leksand" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa