Leksand
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Leksand: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 13 600
41 %
ikon: sweden 13 500
41 %
ikon: foreign 132
128 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 700
57 %
ikon: sweden 6 700
57 %
ikon: foreign 47
161 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,9 mn SEK
118 %
Genomsnittliga priser:
Natt
582,20 SEK
205,10 SEK
Rum
1 125,10 SEK
401,20 SEK
RevPAR
302,60 SEK
171,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 22
4 %
ikon: room 1 000
1 %
ikon: bed 2 800
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 27 %
48 %
ikon: bed 18 %
37 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,2 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 56 mm
35 mm

Registrerade gästnätter ökade med 41 procent

Under maj 2021 upptecknades 13 600 registrerade gästnätter i Leksand (+41,1 %), var av 13 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 132 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 41 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 128 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 41 procent i jämförelse med maj förra året.

6 100 rum (+41,9 %) bokades av fritidsresenärer och 940 rum (+29,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 55 100 registrerade gästnätter (-0,3 %) för inhemska besökare och 680 (-31,0 %) för utländska besökare i Leksand, de vill säga sammanlagt 55 800 (-0,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner registrerade gästnätter (+46,4 %) registrerades i hela landet, var av 3,0 miljoner nätter (+44,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 291 000 nätter (+65,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Leksand av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,0 %.

6 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 57 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,3 procent inhemska och 0,7 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Leksand i genomsnitt 2,0 nätter (-0,24) och utländska besökare 2,8 nätter (-0,41).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under maj var 7,9 miljoner SEK (+4,3 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-maj var 32,8 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 3,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2021
Antal
Förändring jan-Maj 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 55,4 % 1 000 SEK 18,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 54,4 % 590 SEK 10,8 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK 130,5 % 280 SEK 25,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

22 inkvarteringsanläggningar (-1)
1 000 rum (-15)
2 800 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 26,9 % (+8,8)
Osålda rum 730
Bädd beläggning 17,9 % (+4,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa