Leksand
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Leksand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 47 000
5 %
ikon: sweden 42 200
6 %
ikon: foreign 4 700
10 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 24 200
8 %
ikon: sweden 22 200
9 %
ikon: foreign 2 000
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 20,6 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
438,10 SEK
47,00 SEK
Rum
1 236,60 SEK
17,90 SEK
RevPAR
700,00 SEK
50,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 28
8 %
ikon: room 1 000
18 %
ikon: bed 2 800
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 57 %
8 %
ikon: bed 58 %
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,1 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 47 mm
6 mm

47 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 upptecknades 47 000 registrerade bäddnätter i Leksand (-4,7 %), av vilka 42 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 700 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med sex procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets augusti.

13 100 rooms (+17,2 %) bokades av fritidsresenärer och 3 600 rooms (-23,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 254 000 registrerade bäddnätter (+1,0 %) för inhemska besökare och 33 100 (+13,8 %) för utlänningar i Leksand, sammanlagt 287 000 (+2,3 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner registrerade bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Leksand av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,5 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

24 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 91,9 procent inhemska och 8,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Leksand i genomsnitt 1,9 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,03).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 20,6 miljoner SEK (+1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 124,9 miljoner SEK och den ökade med 14,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 1,5 % 1 200 SEK 4,3 %
Revpar (Registrerade) 700 SEK -6,7 % 550 SEK -1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK 12,0 % 440 SEK 10,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 000 rum (+160)
2 800 bäddar (+61)

Rumsbeläggning 56,6 % (-5,0)
Osålda rum 450
Bädd beläggning 58,3 % (-3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "leksand + nyckelord"

Google söker efter "leksand" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa