Leksand
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Leksand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 72 400
38 %
ikon: sweden 71 700
24 %
ikon: foreign 680
97 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 31 600
37 %
ikon: sweden 31 300
27 %
ikon: foreign 280
96 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 29,9 milj. SEK
31 %
Genomsnittliga priser:
Natt
412,90 SEK
45,90 SEK
Rum
1 440,80 SEK
329,90 SEK
RevPAR
930,70 SEK
390,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 26
7 %
ikon: room 1 000
0 %
ikon: bed 2 900
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 65 %
13 %
ikon: bed 82 %
38 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,8 °C
ikon: nederbörd 88 mm
29 mm

72 400 registrerade bäddnätter

Under juli 2020 upptecknades 72 400 registrerade bäddnätter i Leksand (-38,3 %), av vilka 71 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 680 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 24 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 97 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 38 procent jämfört med förra årets juli.

19 400 rooms (-11,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (-47,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 146 000 registrerade bäddnätter (-30,8 %) för inhemska besökare och 1 800 (-93,8 %) för utlänningar i Leksand, sammanlagt 148 000 (-38,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 9,3 miljoner registrerade bäddnätter (-31,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 8,8 miljoner nätter (-6,0 %) nyttjades av nationella besökare och 557 000 nätter (-86,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Leksand av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

31 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 37 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 99,1 procent inhemska och 0,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Leksand i genomsnitt 2,3 nätter (+0,09) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,57).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 29,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 29,9 miljoner SEK (-13,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 67,9 miljoner SEK och den minskade med 36,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -18,6 % 1 100 SEK -5,9 %
Revpar (Registrerade) 930 SEK -29,6 % 340 SEK -35,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 12,5 % 460 SEK 5,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 000 rum (-4)
2 900 bäddar (+30)

Rumsbeläggning 64,6 % (-10)
Osålda rum 370
Bädd beläggning 81,7 % (-50)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "leksand + nyckelord"

Google söker efter "leksand" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,13/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa