Leksand
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Leksand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 44 000
6 %
ikon: sweden 43 200
2 %
ikon: foreign 720
85 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 21 600
11 %
ikon: sweden 21 200
5 %
ikon: foreign 360
82 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 18,5 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
420,70 SEK
17,40 SEK
Rum
1 225,10 SEK
11,60 SEK
RevPAR
641,80 SEK
58,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
11 %
ikon: room 1 000
1 %
ikon: bed 2 800
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 52 %
7 %
ikon: bed 55 %
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 16,2 °C
ikon: nederbörd 51 mm
4 mm

44 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2020 upptecknades 44 000 registrerade bäddnätter i Leksand (-6,4 %), av vilka 43 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 720 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med två procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 85 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

12 600 rooms (-3,2 %) bokades av fritidsresenärer och 2 500 rooms (-31,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 190 000 registrerade bäddnätter (-25,2 %) för inhemska besökare och 2 500 (-92,5 %) för utlänningar i Leksand, sammanlagt 192 000 (-33,0 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 6,0 miljoner registrerade bäddnätter (-31,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,4 miljoner nätter (-11,3 %) nyttjades av nationella besökare och 638 000 nätter (-77,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Leksand av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,7 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

21 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,3 procent inhemska och 1,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Leksand i genomsnitt 2,0 nätter (+0,14) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,42).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 18,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 18,5 miljoner SEK (-2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 86,4 miljoner SEK och den minskade med 38,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -0,9 % 1 100 SEK -4,5 %
Revpar (Registrerade) 640 SEK -8,3 % 380 SEK -31,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK -4,0 % 450 SEK 3,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (-3)
1 000 rum (-9)
2 800 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 52,4 % (-4,2)
Osålda rum 490
Bädd beläggning 55,5 % (-2,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "leksand + nyckelord"

Google söker efter "leksand" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,13/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa