Leksand
Inkvarterings- och resestatistik

September 2020

Leksand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 900
1 %
ikon: sweden 18 700
3 %
ikon: foreign 240
67 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 500
0 %
ikon: sweden 9 400
4 %
ikon: foreign 102
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,5 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
555,50 SEK
46,50 SEK
Rum
956,20 SEK
48,50 SEK
RevPAR
425,80 SEK
8,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
9 %
ikon: room 990
3 %
ikon: bed 2 800
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 45 %
3 %
ikon: bed 28 %
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 11,2 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 52 mm
15 mm

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under september 2020 upptecknades 18 900 registrerade bäddnätter i Leksand (+0,6 %), av vilka 18 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med tre procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 67 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets september.

9 000 rooms (+2,4 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (-46,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 208 000 registrerade bäddnätter (-23,3 %) för inhemska besökare och 2 700 (-91,9 %) för utlänningar i Leksand, sammanlagt 211 000 (-30,9 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,1 miljoner registrerade bäddnätter (-30,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (-19,9 %) nyttjades av nationella besökare och 441 000 nätter (-61,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Leksand av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,6 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

9 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,9 procent inhemska och 1,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Leksand i genomsnitt 2,0 nätter (-0,01) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,65).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 10,5 miljoner SEK (-812 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 96,9 miljoner SEK och den minskade med 39,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2020
Antal
Förändring jan-september 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 960 SEK 5,3 % 1 100 SEK -4,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK -7,7 % 460 SEK 3,0 %
Revpar (Registrerade) 430 SEK 2,1 % 380 SEK -28,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (-2)
990 rum (-26)
2 800 bäddar (-29)

Rumsbeläggning 44,5 % (-1,4)
Osålda rum 550
Bädd beläggning 28,2 % (+2,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "leksand + nyckelord"

Google söker efter "leksand" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,0/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa