Leksand
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Leksand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 600
1 %
ikon: sweden 17 400
1 %
ikon: foreign 163
18 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 800
14 %
ikon: sweden 8 800
14 %
ikon: foreign 73
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,1 milj. SEK
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
630,50 SEK
55,00 SEK
Rum
1 053,30 SEK
134,10 SEK
RevPAR
450,80 SEK
108,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
14 %
ikon: room 960
6 %
ikon: bed 2 700
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 43 %
15 %
ikon: bed 26 %
22 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,6 °C
2,7 °C
ikon: nederbörd 104 mm
18 mm

17 600 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 upptecknades 17 600 registrerade bäddnätter i Leksand (-0,9 %), av vilka 17 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 163 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med en procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 18 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets Oktober.

9 000 rooms (+16,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (-54,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 226 000 registrerade bäddnätter (-22,0 %) för inhemska besökare och 2 900 (-91,5 %) för utlänningar i Leksand, sammanlagt 229 000 (-29,3 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,1 miljoner registrerade bäddnätter (-23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (-14,5 %) nyttjades av nationella besökare och 449 000 nätter (-52,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Leksand av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,6 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

8 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Leksand i genomsnitt 2,0 nätter (+0,27) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,55).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 11,1 miljoner SEK (+872 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 108,0 miljoner SEK och den minskade med 38,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 14,6 % 1 100 SEK -2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 9,6 % 470 SEK 4,3 %
Revpar (Registrerade) 450 SEK 31,7 % 390 SEK -24,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (-3)
960 rum (-57)
2 700 bäddar (-114)

Rumsbeläggning 42,8 % (+5,6)
Osålda rum 550
Bädd beläggning 26,3 % (+4,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "leksand + nyckelord"

Google söker efter "leksand" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,0/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa