Lessebo
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lessebo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 900
14 %
ikon: sweden 4 300
14 %
ikon: foreign 570
16 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 400
14 %
ikon: sweden 3 100
15 %
ikon: foreign 290
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,8 milj.
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
771,80 SEK
57,60 SEK
Rum
1 243,00 SEK
78,60 SEK
RevPAR
655,60 SEK
168,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 192
16 %
ikon: bed 420
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 60 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 900 bäddnätter i Lessebo (-14,3 %), av vilka 4 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 570 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 14 procent och utländska bäddnätter minskade med 16 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets september.

1 600 rooms (-4,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (+1,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 48 700 bäddnätter (-7,8 %) för inhemska besökare och 11 000 (-6,9 %) för utlänningar i Lessebo, sammanlagt 59 700 (-7,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lessebo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,4 procent inhemska och 8,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lessebo i genomsnitt 1,4 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,22).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,8 miljoner SEK (-302 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 34,1 miljoner SEK och den minskade med 103 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -5,9 % 1 200 SEK -6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 770 SEK 8,1 % 570 SEK 7,9 %
Revpar (Registrerade) 660 SEK -20,5 %  660 SEK -16,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
192 rum (+27)
420 bäddar (-7)

Rumsbeläggning 52,7 % (-9,6)
Osålda rum 91
Bädd beläggning 38,8 % (-5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa