Lessebo
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lessebo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 800
31 %
ikon: sweden 4 400
46 %
ikon: foreign 350
44 %
Topp 3:
Tyskland
29
22 %
Danmark
6,0
79 %
Förenta Staterna
4,0
90 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 500
39 %
ikon: sweden 3 400
55 %
ikon: foreign 149
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,8 milj. SEK
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
794,20 SEK
13,30 SEK
Rum
1 361,90 SEK
29,00 SEK
RevPAR
688,60 SEK
128,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 184
12 %
ikon: bed 410
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 56 mm
6 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 31 procent

Under december 2019 registrerades 4 800 bäddnätter i Lessebo (+30,8 %), av vilka 4 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 350 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 46 procent och utländska bäddnätter minskade med 44 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 31 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (29 nights).

2 000 rooms (+13,3 %) bokades av fritidsresenärer och 790 rooms (+109,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 63 000 bäddnätter (-4,6 %) för inhemska besökare och 12 300 (-7,7 %) för utlänningar i Lessebo, sammanlagt 75 300 (-5,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lessebo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,8 procent inhemska och 4,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lessebo i genomsnitt 1,3 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,63).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,8 miljoner SEK (+945 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 46,7 miljoner SEK och den ökade med 851 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 2,2 % 1 200 SEK -5,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 790 SEK 1,7 % 620 SEK 7,4 %
Revpar (Registrerade) 690 SEK 23,0 % 680 SEK -12,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
184 rum (+19)
410 bäddar (-7)

Rumsbeläggning 50,6 % (+8,5)
Osålda rum 91
Bädd beläggning 38,9 % (+9,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lessebo + nyckelord"

Google söker efter "lessebo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa