Lessebo
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Lessebo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 400
97 %
ikon: sweden 5 200
112 %
ikon: foreign 210
28 %
Topp 3:
Danmark
32
700 %
Tyskland
27
170 %
Finland
25
ikon: star 4 300
141 %
ikon: sweden 4 100
148 %
ikon: foreign 108
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
850,00 SEK
147,60 SEK
Rum
1 452,80 SEK
49,20 SEK
RevPAR
965,00 SEK
569,40 SEK
ikon: establishment 5,0
29 %
ikon: room 159
8 %
ikon: bed 400
6 %
ikon: room 66 %
136 %
ikon: bed 45 %
99 %
ikon: nederbörd 76 mm
42 mm

Registrerade gästnätter ökade med 97 procent

Under november 2021 upptecknades 5 400 registrerade gästnätter i Lessebo (+97,0 %), var av 5 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 210 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 112 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 28 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 97 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (32 nights).

1 900 rum (+70,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rum (+387,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 56 400 registrerade gästnätter (+15,0 %) för inhemska besökare och 7 000 (-0,1 %) för utländska besökare i Lessebo, de vill säga sammanlagt 63 400 (+13,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lessebo av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,0 %.

4 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 141 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,5 procent inhemska och 2,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lessebo i genomsnitt 1,2 nätter (-0,21) och utländska besökare 2,0 nätter (-1,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 4,6 miljoner SEK (+2,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 35,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 973 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 3,5 % 1 500 SEK 5,3 %
Revpar (Registrerade) 960 SEK 143,9 % 650 SEK 7,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 850 SEK 21,0 % 560 SEK -9,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-2)
159 rum (-14)
400 bäddar (-24)

Rumsbeläggning 66,4 % (+38)
Osålda rum 53
Bädd beläggning 44,7 % (+22)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa