Lessebo
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lessebo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 200
52 %
ikon: sweden 2 200
52 %
ikon: foreign 33
74 %
Topp 3:
Tyskland
1,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
50 %
ikon: sweden 1 700
50 %
ikon: foreign 24
67 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
44 %
Genomsnittliga priser:
Natt
867,10 SEK
129,60 SEK
Rum
1 413,90 SEK
277,80 SEK
RevPAR
334,00 SEK
255,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 173
6 %
ikon: bed 430
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,24
54 %
ikon: bed 0,17
52 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 32 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 200 bäddnätter i Lessebo (-52,5 %), av vilka 2 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 33 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 52 procent och utländska bäddnätter minskade med 74 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 52 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1,0 nights).

920 rooms (-56,2 %) bokades av fritidsresenärer och 420 rooms (-52,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 700 bäddnätter (-16,6 %) för inhemska besökare och 240 (-35,9 %) för utlänningar i Lessebo, sammanlagt 9 900 (-17,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lessebo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lessebo i genomsnitt 1,3 nätter (-0,05) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,38).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,9 miljoner SEK (-1,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,2 miljoner SEK och den minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 24,5 % 1 400 SEK 13,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 870 SEK 17,6 % 830 SEK 5,4 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -43,4 % 490 SEK -13,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
173 rum (-11)
430 bäddar (+20)

Rumsbeläggning 23,6 % (-28)
Osålda rum 132
Bädd beläggning 17,4 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lessebo + nyckelord"

Google söker efter "lessebo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa