Lidingö
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lidingö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 18 100
9 %
ikon: sweden 16 800
8 %
ikon: foreign 1 300
27 %
Topp 3:
Storbritannien
173
154 %
Finland
151
51 %
Tyskland
116
43 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 000
6 %
ikon: sweden 10 400
4 %
ikon: foreign 620
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 18,5 milj.
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
1 023,70 SEK
3,10 SEK
Rum
1 331,70 SEK
28,50 SEK
RevPAR
762,50 SEK
47,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 820
2 %
ikon: bed 1 400
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under september 2019 registrerades 18 100 bäddnätter i Lidingö (+8,8 %), av vilka 16 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (173 nights).

2 400 rooms (+118,3 %) bokades av fritidsresenärer och 11 500 rooms (-4,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 107 000 bäddnätter (-2,6 %) för inhemska besökare och 14 200 (+7,1 %) för utlänningar i Lidingö, sammanlagt 122 000 (-1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lidingö av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

11 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,3 procent inhemska och 5,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lidingö i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,23).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 18,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 18,5 miljoner SEK (+1,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 103,2 miljoner SEK och den minskade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 2,2 % 1 200 SEK 0,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 1 000 SEK -0,3 % 850 SEK -0,1 %
Revpar (Registrerade) 760 SEK 6,6 % 480 SEK -0,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
820 rum (-16)
1 400 bäddar (+24)

Rumsbeläggning 57,3 % (+2,4)
Osålda rum 350
Bädd beläggning 43,4 % (+1,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 7,58/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa