Lidingö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lidingö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 400
14 %
ikon: sweden 6 600
17 %
ikon: foreign 880
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 400
11 %
ikon: sweden 4 000
14 %
ikon: foreign 430
28 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,8 milj. SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
776,20 SEK
77,00 SEK
Rum
1 074,60 SEK
94,70 SEK
RevPAR
243,50 SEK
75,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 820
2 %
ikon: bed 1 400
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 400 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 7 400 bäddnätter i Lidingö (-13,7 %), av vilka 6 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 880 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 17 procent och utländska bäddnätter ökade med 28 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 14 procent jämfört med förra årets december.

1 200 rooms (+0,6 %) bokades av fritidsresenärer och 4 200 rooms (-18,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 142 000 bäddnätter (-3,6 %) för inhemska besökare och 16 900 (+9,6 %) för utlänningar i Lidingö, sammanlagt 159 000 (-2,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lidingö av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,4 procent inhemska och 9,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lidingö i genomsnitt 1,6 nätter (-0,07) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 5,8 miljoner SEK (-1,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 135,4 miljoner SEK och den minskade med 5,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -8,1 % 1 200 SEK 0,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 780 SEK -9,0 % 850 SEK -1,4 %
Revpar (Registrerade) 240 SEK -23,7 % 470 SEK -3,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
820 rum (-16)
1 400 bäddar (+24)

Rumsbeläggning 22,7 % (-4,6)
Osålda rum 630
Bädd beläggning 18,1 % (-4,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lidingö + nyckelord"

Google söker efter "lidingö" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 7,11/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa