Lidingö
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Lidingö: Turismen i ett nötskal

ikon: star 15 100
155 %
ikon: sweden 13 100
142 %
ikon: foreign 2 000
309 %
Topp 3:
Nederländerna
850
84 800 %
Tyskland
200
656 %
Förenta Staterna
90
4 400 %
ikon: star 5 100
105 %
ikon: sweden 4 600
103 %
ikon: foreign 470
131 %
Genomsnittliga priser:
Natt
390,70 SEK
31,30 SEK
Rum
673,00 SEK
73,50 SEK
RevPAR
225,00 SEK
111,80 SEK
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 870
16 %
ikon: bed 1 600
22 %
ikon: room 33 %
120 %
ikon: bed 32 %
106 %

Registrerade gästnätter ökade med 155 procent

Under juli 2021 upptecknades 15 100 registrerade gästnätter i Lidingö (+155,4 %), var av 13 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 142 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 310 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 155 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (850 nights).

6 100 rum (+189,1 %) bokades av fritidsresenärer och 2 700 rum (+116,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 71 900 registrerade gästnätter (+84,8 %) för inhemska besökare och 10 500 (+406,1 %) för utländska besökare i Lidingö, de vill säga sammanlagt 82 300 (+101,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lidingö av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

5 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 105 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lidingö i genomsnitt 2,9 nätter (+0,46) och utländska besökare 4,2 nätter (+1,8).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 5,9 miljoner SEK (+3,4 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 35,9 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 8,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 670 SEK -9,8 % 670 SEK -31,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK -7,4 % 440 SEK -35,8 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK 98,7 % 172 SEK 3,6 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
870 rum (+120)
1 600 bäddar (+290)

Rumsbeläggning 33,4 % (+18)
Osålda rum 580
Bädd beläggning 31,6 % (+16)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,29/10 (-0,26).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa