Lidköping
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Lidköping: Turismen i ett nötskal

ikon: star 14 200
7 %
ikon: sweden 12 300
10 %
ikon: foreign 1 900
21 %
Topp 3:
Tyskland
500
21 %
Norge
500
45 %
Storbritannien
210
65 %
ikon: star 3 600
1 %
ikon: sweden 3 200
1 %
ikon: foreign 410
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
356,40 SEK
78,90 SEK
Rum
1 190,20 SEK
160,70 SEK
RevPAR
731,60 SEK
140,50 SEK
ikon: establishment 15
12 %
ikon: room 240
3 %
ikon: bed 410
3 %
ikon: room 61 %
7 %
ikon: bed 53 %
19 %

14 200 registrerade gästnätter

Under september 2022 upptecknades 14 200 registrerade gästnätter i Lidköping (-7,1 %), var av 12 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 21 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sju procent i jämförelse med september förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (500 nights).

1 800 rum (-6,7 %) bokades av fritidsresenärer och 2 400 rum (+12,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 186 000 registrerade gästnätter (-0,4 %) för inhemska besökare och 39 500 (+232,2 %) för utländska besökare i Lidköping, de vill säga sammanlagt 225 000 (+13,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,6 miljoner registrerade gästnätter (+13,3 %) registrerades i hela landet, var av 3,6 miljoner nätter (+8,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 980 000 nätter (+35,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lidköping av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,2 %.

3 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 88,5 procent inhemska och 11,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lidköping i genomsnitt 3,9 nätter (-0,42) och utländska besökare 4,6 nätter (+0,42).

Besökare

Besökare per region

Besökare per stad

Besökare per postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,0 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under september var 5,0 miljoner kronor (+820 000).

Den registrerade försäljningen för januari-september var 65,5 miljoner kronor, vilket innebär att det ökade med 18,0 miljoner kronor i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2022
Antal
Förändring jan-september 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 15,6 % 1 700 SEK 5,5 %
Revpar (Registrerade) 730 SEK 23,8 % 1 000 SEK 38,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 360 SEK 28,4 % 290 SEK 21,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (-2)
240 rum (-7)
410 bäddar (-14)

Rumsbeläggning 61,5 % (+4,1)
Osålda rum 92
Bädd beläggning 53,4 % (+8,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa