Lidköping
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lidköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 900
0 %
ikon: sweden 11 100
2 %
ikon: foreign 1 800
14 %
Topp 3:
Tyskland
360
0 %
Norge
330
39 %
Storbritannien
320
397 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 500
4 %
ikon: sweden 5 600
4 %
ikon: foreign 880
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,5 milj.
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
423,80 SEK
64,40 SEK
Rum
1 164,40 SEK
27,50 SEK
RevPAR
640,40 SEK
18,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
11 %
ikon: room 290
2 %
ikon: bed 580
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 62 mm
5 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

12 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 12 900 bäddnätter i Lidköping (-0,3 %), av vilka 11 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med mindre än en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (360 nights).

2 100 rooms (+0,1 %) bokades av fritidsresenärer och 2 600 rooms (+29,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 171 000 bäddnätter (-1,0 %) för inhemska besökare och 38 500 (+14,2 %) för utlänningar i Lidköping, sammanlagt 209 000 (+1,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lidköping av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

6 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,4 procent inhemska och 13,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lidköping i genomsnitt 2,0 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,36).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 5,5 miljoner SEK (+818 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 62,1 miljoner SEK och den ökade med 22,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 2,4 % 1 600 SEK 35,7 % 
Revpar (Registrerade) 640 SEK 3,0 % 830 SEK 37,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK 17,9 %  300 SEK 54,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-2)
290 rum (+6)
580 bäddar (-52)

Rumsbeläggning 55,0 % (+0,31)
Osålda rum 129
Bädd beläggning 74,7 % (-0,89)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,48/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa