Lidköping
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lidköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 400
18 %
ikon: sweden 4 800
21 %
ikon: foreign 580
1 %
Topp 3:
Danmark
144
200 %
Storbritannien
60
62 %
Nederländerna
58
480 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
13 %
ikon: sweden 2 200
12 %
ikon: foreign 280
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
474,90 SEK
29,10 SEK
Rum
986,60 SEK
129,70 SEK
RevPAR
367,50 SEK
11,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 250
2 %
ikon: bed 470
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 73 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 18 procent

Under december 2019 registrerades 5 400 bäddnätter i Lidköping (+18,5 %), av vilka 4 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 580 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 21 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 18 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (144 nights).

960 rooms (+56,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 600 rooms (+13,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 193 000 bäddnätter (+0,8 %) för inhemska besökare och 41 700 (+14,1 %) för utlänningar i Lidköping, sammanlagt 235 000 (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lidköping av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,6 procent inhemska och 11,4 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lidköping i genomsnitt 2,2 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,6 miljoner SEK (+268 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 73,9 miljoner SEK och den ökade med 23,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -11,6 %  1 400 SEK 26,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -5,8 % 310 SEK 43,2 % 
Revpar (Registrerade) 370 SEK -2,9 % 760 SEK 29,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (-4)
470 bäddar (-52)

Rumsbeläggning 37,2 % (+3,3)
Osålda rum 159
Bädd beläggning 41,8 % (+5,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lidköping + nyckelord"

Google söker efter "lidköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 7,79/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa