Lidköping
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lidköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 300
15 %
ikon: sweden 5 900
8 %
ikon: foreign 420
58 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
30 %
ikon: sweden 2 300
25 %
ikon: foreign 183
64 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj. SEK
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
408,00 SEK
74,20 SEK
Rum
1 226,80 SEK
100,20 SEK
RevPAR
326,40 SEK
125,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 250
0 %
ikon: bed 470
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
34 %
ikon: bed 0,43
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 59 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 300 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 6 300 bäddnätter i Lidköping (-14,8 %), av vilka 5 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 420 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med åtta procent och utländska bäddnätter minskade med 58 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 15 procent jämfört med förra årets mars.

670 rooms (-50,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (-21,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 16 600 bäddnätter (-2,6 %) för inhemska besökare och 1 800 (-33,8 %) för utlänningar i Lidköping, sammanlagt 18 400 (-6,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lidköping av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 30 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,6 procent inhemska och 7,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lidköping i genomsnitt 2,5 nätter (+0,46) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,6 miljoner SEK (-992 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,2 miljoner SEK och den minskade med 1,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 8,9 % 1 100 SEK 0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK -15,4 % 450 SEK -12,6 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK -27,7 % 390 SEK -19,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (+0)
470 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 26,6 % (-13)
Osålda rum 186
Bädd beläggning 43,4 % (-7,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lidköping + nyckelord"

Google söker efter "lidköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (november 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 7,79/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa