Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2021

Lieksa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (april)
ikon: star 4 100
516 %
ikon: finland 4 100
534 %
ikon: foreign 20
9 %
Besökare ikon
Besökare (april)
ikon: star 2 300
773 %
ikon: finland 2 300
810 %
ikon: foreign 18
38 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (april)
ikon: star 231 000 €
338 %
Genomsnittliga priser:
Natt
55,90 €
22,90 €
Rum
115,90 €
18,30 €
RevPAR
32,20 €
17,90 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (april)
ikon: establishment 14
27 %
ikon: room 240
109 %
ikon: bed 690
81 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (april)
ikon: room 28 %
160 %
ikon: bed 21 %
245 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 9,2 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 87 mm
58 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 520 procent (april)

Under april 2021 registrerades 4 100 bäddnätter i Lieksa (+516,4 %), av vilka 4 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 20 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 530 procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 520 procent jämfört med förra årets april.

3 800 nights (+610,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 350 nights (+154,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 23 800 bäddnätter (+63,4 %) för inhemska besökare och 350 (-86,6 %) för utlänningar i Lieksa, sammanlagt 24 100 (+40,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent (april)

Sammanlagt 779 000 bäddnätter (+309,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 726 000 nätter (+319,3 %) nyttjades av nationella besökare och 52 500 nätter (+212,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 300 turister som ankommit till inkvartering (april)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 770 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 1,8 nätter (-0,78) och utländska besökare 1,1 nätter (-0,58).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 513 000 euro (april)

Total försäljning av inkvartering under april var 513 000 euro (-4 300). Andelen från Airbnb och Vrbo var 54,9 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 231 000 euro (+178 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 282 000 euro (-183 000).

Totalt Försäljningen för januari-april var 2,7 miljoner euro och den minskade med 582 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 147 € -16,6 % 145 € -40,0 %
Adr (Registrerade) 116 € -13,7 % 131 € 10,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 85 € -25,4 % 96 € -42,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € -29,0 % 62 € 9,5 %
Revpar (Registrerade) 32 € 124,3 % 54 € 37,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

154 inkvarteringsanläggningar (-23)
138 lägenheter (-32)
310 rum (-58)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lieksa + nyckelord"

Google söker efter "lieksa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lieksan Kehitys Oy
Kerantie 7, 81720 Lieksa
+358 40 480 4287 , info@lieksankehitys.fi , lieksankehitys.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående