Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lieksa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 200
5 %
ikon: finland 6 700
2 %
ikon: foreign 470
35 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 900
5 %
ikon: finland 3 700
1 %
ikon: foreign 177
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 413 000 €
9 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,20 €
7,40 €
Rum
120,20 €
12,50 €
RevPAR
47,80 €
2,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 260
6 %
ikon: bed 780
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,1 °C
1,7 °C
ikon: nederbörd 119 mm
52 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 200 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 7 200 bäddnätter i Lieksa (-5,2 %), av vilka 6 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 470 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 35 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets Oktober.

6 200 nights (-5,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (-6,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 80 800 bäddnätter (+9,6 %) för inhemska besökare och 13 200 (+4,1 %) för utlänningar i Lieksa, sammanlagt 94 000 (+8,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 1,8 nätter (-0,07) och utländska besökare 2,7 nätter (+1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 413 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 413 000 euro (+33 500).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 4,7 miljoner euro och den ökade med 625 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 120 € 11,6 %  114 € 5,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 57 € 14,8 %  50 € 5,9 %
Revpar (Registrerade) 48 € -4,5 % 52 € 10,6 % 

Taxfree-försäljning -40,1 %

Taxfree-försäljning minskade med 40 procent från föregående år.

(Ryssar -40,1 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (+14)
780 bäddar (+20)

Rumsbeläggning 39,8 % (-6,7)
Osålda rum 160
Bädd beläggning 29,6 % (-1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lieksa + nyckelord"

Google söker efter "lieksa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa