Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lieksa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 100
10 %
ikon: finland 11 800
15 %
ikon: foreign 2 200
12 %
Topp 3:
Ryssland
1 100
11 %
Tyskland
450
33 %
Schweiz
134
15 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 300
9 %
ikon: finland 6 400
7 %
ikon: foreign 900
21 %
Topp 3:
Tyskland
250
38 %
Ryssland
240
14 %
Schweiz
88
23 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 633 000
11 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,90 €
0,60 €
Rum
108,20 €
0,50 €
RevPAR
59,00 €
2,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 320
5 %
ikon: bed 950
3 %
Tax Free ikon
Tax Free
ikon: star 62 %
Ryssland
62 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,6 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 32 mm
57 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under augusti 2019 registrerades 14 100 bäddnätter i Lieksa (+9,8 %), av vilka 11 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (1 100 nights).

12 900 nights (+11,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 200 nights (-6,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 65 100 bed nights (+10,6 %) för inhemska besökare och 12 000 (+8,4 %) för utlänningar i Lieksa, sammanlagt 77 100 (+10,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

7 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,6 procent inhemska och 12,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 1,9 nätter (+0,36) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,25).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 633 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 633 000 euro (+64 800).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 3,8 miljoner euro och den ökade med 518 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 108 € 0,5 % 115 € 5,1 %
Revpar (Registrerade) 59 € 3,5 % 53 € 11,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 45 € 1,4 % 50 € 4,9 %

Taxfree-försäljning -62,5 %

Taxfree-försäljning minskade med 62 procent från föregående år.

(Ryssar -62,5 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
320 rum (+14)
950 bäddar (+29)

Rumsbeläggning 54,5 % (+1,6)
Osålda rum 147
Bädd beläggning 40,1 % (+4,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa