Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Lieksa: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 6 400
9 %
ikon: finland 5 800
15 %
ikon: foreign 560
273 %
Topp 3:
Estland
210
342 %
Österrike
72
89 %
Tyskland
68
278 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 500
4 %
ikon: finland 3 300
7 %
ikon: foreign 193
103 %
Topp 3:
Estland
48
500 %
Tyskland
34
278 %
Förenta Staterna
23
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 433 000 €
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,70 €
7,10 €
Rum
84,80 €
44,40 €
RevPAR
37,50 €
2,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
0 %
ikon: room 350
1 %
ikon: bed 1 000
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 44 %
44 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,8 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 39 mm
47 mm

6 400 registrerade gästnätter

Under maj 2022 upptecknades 6 400 registrerade gästnätter i Lieksa (-8,9 %), var av 5 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 270 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med nio procent i jämförelse med maj förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (210 nights).

4 700 nights (-25,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 700 nights (+137,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 31 400 registrerade gästnätter (-4,3 %) för inhemska besökare och 990 (+81,9 %) för utländska besökare i Lieksa, de vill säga sammanlagt 32 300 (-2,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+82,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+58,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 323 000 nätter (+350,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,2 %.

3 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fyra procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 1,8 nätter (-0,16) och utländska besökare 2,9 nätter (+1,3).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 777 000 euro

Total försäljning av inkvartering under maj var 777 000 euro (+35 700). Andelen från Airbnb och Vrbo var 44,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 433 000 euro (+7 800) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 344 000 euro (+27 900).

Totalt försäljningen för januari-maj var 3,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 167 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 176 € 12,4 % 172 € 17,0 %
Revpar (Icke-Registrerade) 133 € 52,9 % 117 € 25,3 %
Adr (Registrerade) 85 € -34,3 % 120 € -5,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 68 € 11,7 % 66 € 14,8 %
Revpar (Registrerade) 38 € -5,2 % 49 € 7,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+0)
350 rum (+3)
1 000 bäddar (+15)

Rumsbeläggning 44,2 % (+14)
Osålda rum 194

Airbnb och Vrbo

125 inkvarteringsanläggningar (-29)
105 lägenheter (-33)
250 rum (-59)

Lägenhetsbeläggning 75,8 % (+20)
Osålda lägenheter 25

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lieksan Kehitys Oy
Kerantie 7, 81720 Lieksa
+358 40 480 4287 , info@lieksankehitys.fi , lieksankehitys.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående