Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lieksa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 200
15 %
ikon: finland 6 500
14 %
ikon: foreign 730
24 %
Topp 3:
Ryssland
410
108 %
Tyskland
154
328 %
Storbritannien
35
119 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 300
3 %
ikon: finland 3 000
0 %
ikon: foreign 280
23 %
Topp 3:
Ryssland
127
23 %
Tyskland
54
315 %
Österrike
33
83 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 383 000 €
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
52,90 €
12,40 €
Rum
121,80 €
5,70 €
RevPAR
55,60 €
0,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 14
0 %
ikon: room 250
0 %
ikon: bed 730
1 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,46
4 %
ikon: bed 0,38
24 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -3,8 °C
2,1 °C
ikon: nederbörd 87 mm
17 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 15 procent

Under februari 2020 registrerades 7 200 bäddnätter i Lieksa (+14,9 %), av vilka 6 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 730 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 24 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 15 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (410 nights).

6 500 nights (+25,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 750 nights (-32,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 10 000 bäddnätter (+14,4 %) för inhemska besökare och 2 200 (-8,3 %) för utlänningar i Lieksa, sammanlagt 12 200 (+9,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,4 procent inhemska och 8,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 2,2 nätter (+0,27) och utländska besökare 2,6 nätter (+1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 383 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 383 000 euro (-28 300).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 673 000 euro och den minskade med 20 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 122 € -4,4 % 120 € 4,2 %
Revpar (Registrerade) 56 € -1,0 % 47 € -1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 53 € -18,9 % 55 € -11,3 %

Taxfree-försäljning -30,0 % (januari)

Taxfree-försäljning minskade med 30 procent från föregående år.

(Ryssar -22,6 %, Japaner -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

14 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (+1)
730 bäddar (+4)

Rumsbeläggning 45,7 % (+1,6)
Osålda rum 135
Bädd beläggning 37,5 % (+7,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lieksa + nyckelord"

Google söker efter "lieksa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa