Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2023

Lieksa: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 500
11 %
ikon: finland 5 400
9 %
ikon: foreign 87
49 %
ikon: star 3 200
5 %
ikon: finland 3 100
5 %
ikon: foreign 46
19 %
Genomsnittliga priser:
Natt
63,80 €
0,20 €
Rum
91,40 €
30,70 €
RevPAR
38,90 €
10,20 €
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 280
8 %
ikon: bed 760
5 %
ikon: temperatur -4,6 °C
4,4 °C
ikon: nederbörd 2 mm
54 mm

5 500 registrerade gästnätter (december 2022)

Under december 2022 upptecknades 5 500 registrerade gästnätter i Lieksa (-10,5 %), var av 5 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 87 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 49 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 11 procent i jämförelse med december förra året.

5 000 nights (-8,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 530 nights (-29,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 110 000 registrerade gästnätter (-16,0 %) för inhemska besökare och 5 100 (+72,8 %) för utländska besökare i Lieksa, de vill säga sammanlagt 115 000 (-14,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent (december 2022)

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+11,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,1 miljoner nätter (+5,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (+23,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,0 %.

3 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering (december 2022)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 1,7 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,9 nätter (-1,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 684 000 euro (december 2022)

Total försäljning av inkvartering under december var 684 000 euro (+9 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 48,4 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 353 000 euro (-40 300) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 331 000 euro (+49 300).

Totalt försäljningen för januari-december var 10,5 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 945 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2022
Antal
Förändring jan-december 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 200 € 3,1 % 169 € 10,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 118 € 27,2 % 120 € 26,5 %
Adr (Registrerade) 91 € -25,1 % 127 € -0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 64 € 0,3 % 58 € -0,4 %
Revpar (Registrerade) 39 € -20,8 % 56 € -8,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (december 2022)

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
280 rum (+20)
760 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 42,5 % (+2,3)
Osålda rum 159
Bädd beläggning 23,4 % (-4,4)

Airbnb och Vrbo

121 inkvarteringsanläggningar (+1)
113 lägenheter (+3)
260 rum (+6)

Lägenhetsbeläggning 58,7 % (+11)
Osålda lägenheter 47

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research

Lieksan Kehitys Oy
Kerantie 7, 81720 Lieksa
+358 40 480 4287 , info@lieksankehitys.fi , lieksankehitys.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående