Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Lieksa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 16 100
4 %
ikon: finland 15 300
4 %
ikon: foreign 760
14 %
Topp 3:
Tyskland
280
26 %
Estland
172
274 %
Schweiz
56
1 020 %
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 7 000
9 %
ikon: finland 6 700
10 %
ikon: foreign 310
26 %
Topp 3:
Tyskland
112
17 %
Estland
36
12 %
Schweiz
34
580 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 1,0 milj. €
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
64,10 €
13,50 €
Rum
131,00 €
8,80 €
RevPAR
71,80 €
6,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (augusti)
ikon: establishment 19
12 %
ikon: room 340
7 %
ikon: bed 1 000
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande (augusti)
ikon: room 55 %
2 %
ikon: bed 39 %
5 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,8 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 47 mm
61 mm

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent (augusti)

Under augusti 2021 upptecknades 16 100 registrerade bäddnätter i Lieksa (+4,4 %), av vilka 15 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 760 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med fyra procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 14 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (280 nights).

14 300 nights (-1,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 800 nights (+89,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 91 000 registrerade bäddnätter (+33,9 %) för inhemska besökare och 2 200 (-46,0 %) för utlänningar i Lieksa, sammanlagt 93 100 (+29,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent (augusti)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade bäddnätter (+23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,8 miljoner nätter (+17,9 %) nyttjades av nationella besökare och 264 000 nätter (+77,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

7 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 95,6 procent inhemska och 4,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 2,3 nätter (+0,3) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 152 € -4,1 % 148 € -22,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 94 € -30,6 % 97 € -33,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

129 inkvarteringsanläggningar (-56)
120 lägenheter (-49)
280 rum (-102)

Lägenhetsbeläggning 61,8 % (-24)
Osålda lägenheter 46

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "lieksa + nyckelord"

Google söker efter "lieksa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 7,74/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lieksan Kehitys Oy
Kerantie 7, 81720 Lieksa
+358 40 480 4287 , info@lieksankehitys.fi , lieksankehitys.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående