Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Lieksa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 15 400
9 %
ikon: finland 14 700
24 %
ikon: foreign 670
70 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 600
5 %
ikon: finland 7 400
16 %
ikon: foreign 240
73 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 778 000 €
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
50,60 €
5,60 €
Rum
122,30 €
14,10 €
RevPAR
65,60 €
6,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
0 %
ikon: room 320
1 %
ikon: bed 950
1 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion
ikon: finland 10,4 milj. €
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,3 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 53 mm
22 mm

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under augusti 2020 upptecknades 15 400 registrerade bäddnätter i Lieksa (+9,2 %), av vilka 14 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 670 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 24 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 70 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets augusti.

14 500 nights (+12,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 920 nights (-22,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 67 900 registrerade bäddnätter (+4,3 %) för inhemska besökare och 4 000 (-66,5 %) för utlänningar i Lieksa, sammanlagt 72 000 (-6,7 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade bäddnätter (-30,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,5 miljoner nätter (-6,3 %) nyttjades av nationella besökare och 149 000 nätter (-81,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,9 % (+0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

7 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 2,0 nätter (+0,13) och utländska besökare 2,8 nätter (+0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,4 miljoner euro (+450 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 42,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 778 000 euro (+145 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 576 000 euro (+305 000).

Totalt Försäljningen för januari-augusti var 8,3 miljoner euro och den ökade med 3,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 159 € 29,1 % 196 € 44,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 125 € 24,8 % 148 € 67,2 %
Adr (Registrerade) 122 € 13,0 % 123 € 6,7 %
Revpar (Registrerade) 66 € 11,4 % 55 € 3,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 51 € 12,5 % 49 € -1,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (+0)
320 rum (-2)
950 bäddar (-5)

Rumsbeläggning 53,7 % (-0,8)
Osålda rum 149
Bädd beläggning 41,2 % (+1,1)

Airbnb och Vrbo

183 inkvarteringsanläggningar (+65)
169 lägenheter (+68)
380 rum (+141)

Lägenhetsbeläggning 78,4 % (-2,6)
Osålda lägenheter 37

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "lieksa + nyckelord"

Google söker efter "lieksa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i augusti var 7,43/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lieksan Kehitys Oy
Kerantie 7, 81720 Lieksa
+358 40 480 4287 , info@lieksankehitys.fi , lieksankehitys.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa