Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Lieksa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 28 800
14 %
ikon: finland 28 200
15 %
ikon: foreign 620
8 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 200
19 %
ikon: finland 10 900
20 %
ikon: foreign 210
61 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,8 milj. €
62 %
Genomsnittliga priser:
Natt
62,60 €
18,60 €
Rum
141,30 €
16,50 €
RevPAR
108,30 €
9,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
19 %
ikon: room 340
15 %
ikon: bed 990
11 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion
ikon: finland 21,2 milj. €
20 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 19,1 °C
3,8 °C
ikon: nederbörd 34 mm
62 mm

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under juli 2021 upptecknades 28 800 registrerade bäddnätter i Lieksa (+14,0 %), av vilka 28 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 620 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med 15 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets juli.

27 600 nights (+13,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 200 nights (+36,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 75 900 registrerade bäddnätter (+42,6 %) för inhemska besökare och 1 500 (-55,4 %) för utlänningar i Lieksa, sammanlagt 77 400 (+36,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade bäddnätter (+30,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,2 miljoner nätter (+30,9 %) nyttjades av nationella besökare och 185 000 nätter (+30,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

11 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,1 procent inhemska och 1,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 2,6 nätter (+0,78) och utländska besökare 3,0 nätter (-2,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under juli var 2,3 miljoner euro (+518 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 21,2 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,8 miljoner euro (+693 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 487 000 euro (-175 000).

Totalt Försäljningen för januari-juli var 7,0 miljoner euro och den ökade med 72 700 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 156 € -2,3 % 149 € -26,6 %
Adr (Registrerade) 141 € 13,2 % 131 € 6,3 %
Revpar (Icke-Registrerade) 129 € -15,2 % 100 € -34,4 %
Revpar (Registrerade) 108 € 9,4 % 62 € 17,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 63 € 42,3 % 60 € 23,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+3)
340 rum (+44)
990 bäddar (+101)

Rumsbeläggning 76,6 % (-2,7)
Osålda rum 80
Bädd beläggning 59,4 % (-4,6)

Airbnb och Vrbo

159 inkvarteringsanläggningar (-14)
143 lägenheter (-22)
320 rum (-35)

Lägenhetsbeläggning 82,5 % (-13)
Osålda lägenheter 25

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "lieksa + nyckelord"

Google söker efter "lieksa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lieksan Kehitys Oy
Kerantie 7, 81720 Lieksa
+358 40 480 4287 , info@lieksankehitys.fi , lieksankehitys.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa