Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Lieksa: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 17 200
12 %
ikon: finland 16 300
10 %
ikon: foreign 930
38 %
Topp 3:
Tyskland
380
1 %
Estland
172
274 %
Schweiz
118
2 260 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 200
6 %
ikon: finland 6 900
7 %
ikon: foreign 340
42 %
Topp 3:
Tyskland
124
8 %
Schweiz
56
1 020 %
Estland
36
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,0 mn €
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
60,80 €
10,20 €
Rum
132,90 €
10,70 €
RevPAR
73,10 €
7,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 20
18 %
ikon: room 350
10 %
ikon: bed 1 100
11 %
Besökarnas Konsumtion ikon
Besökarnas Konsumtion
ikon: finland 9,7 mn €
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,9 °C
0,4 °C
ikon: nederbörd 98 mm
45 mm

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under augusti 2021 upptecknades 17 200 registrerade gästnätter i Lieksa (+11,7 %), var av 16 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 930 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 38 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (380 nights).

15 700 nights (+8,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (+60,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 96 900 registrerade gästnätter (+42,6 %) för inhemska besökare och 2 500 (-39,0 %) för utländska besökare i Lieksa, de vill säga sammanlagt 99 300 (+38,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+22,9 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+17,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 262 000 nätter (+75,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,4 %.

7 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,2 procent inhemska och 4,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 2,4 nätter (+0,38) och utländska besökare 2,7 nätter (-0,08).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner euro

Total försäljning av inkvartering under augusti var 1,3 miljoner euro (-40 600). Andelen från Airbnb och Vrbo var 20,5 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 1,0 miljoner euro (+266 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 270 000 euro (-307 000).

Totalt försäljningen för januari-augusti var 8,3 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 6 800 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 141 € -11,9 % 148 € -24,6 %
Adr (Registrerade) 133 € 8,7 % 130 € 5,7 %
Revpar (Icke-Registrerade) 81 € -35,0 % 98 € -34,2 %
Revpar (Registrerade) 73 € 11,3 % 62 € 13,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 61 € 20,2 % 57 € 16,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

20 inkvarteringsanläggningar (+3)
350 rum (+32)
1 100 bäddar (+105)

Rumsbeläggning 55,0 % (+1,3)
Osålda rum 159
Bädd beläggning 40,6 % (-0,6)

Airbnb och Vrbo

137 inkvarteringsanläggningar (-46)
122 lägenheter (-47)
290 rum (-91)

Lägenhetsbeläggning 57,8 % (-21)
Osålda lägenheter 52

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lieksan Kehitys Oy
Kerantie 7, 81720 Lieksa
+358 40 480 4287 , info@lieksankehitys.fi , lieksankehitys.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa