Lieksa
Inkvarterings- och resestatistik

September 2021

Lieksa: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 400
3 %
ikon: finland 11 200
3 %
ikon: foreign 200
43 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 100
11 %
ikon: finland 6 000
10 %
ikon: foreign 125
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 679 000 €
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,70 €
7,30 €
Rum
123,00 €
3,60 €
RevPAR
68,30 €
5,80 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 19
12 %
ikon: room 310
3 %
ikon: bed 900
3 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion
ikon: finland 6,4 milj. €
10 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,8 °C
3,5 °C
ikon: nederbörd 47 mm
61 mm

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under september 2021 upptecknades 11 400 registrerade bäddnätter i Lieksa (+3,1 %), av vilka 11 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 200 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med tre procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 43 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets september.

9 800 nights (-4,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 500 nights (+115,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september upptecknades 102 000 registrerade bäddnätter (+29,7 %) för inhemska besökare och 2 500 (-39,0 %) för utlänningar i Lieksa, sammanlagt 105 000 (+26,2 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (+28,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (+21,4 %) nyttjades av nationella besökare och 204 000 nätter (+121,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lieksa av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,7 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,8 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

6 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lieksa i genomsnitt 1,9 nätter (-0,14) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 974 000 euro

Total försäljning av inkvartering under september var 974 000 euro (-219 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 30,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 679 000 euro (+100 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 295 000 euro (-320 000).

Totalt Försäljningen för januari-september var 9,2 miljoner euro och den minskade med 208 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2021
Antal
Förändring jan-september 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 152 € -4,1 % 148 € -22,4 %
Adr (Registrerade) 123 € 3,0 % 130 € 6,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 94 € -30,6 % 97 € -33,7 %
Revpar (Registrerade) 68 € 9,3 % 64 € 14,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 13,9 % 60 € 22,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

19 inkvarteringsanläggningar (+2)
310 rum (-10)
900 bäddar (-32)

Rumsbeläggning 55,5 % (+3,2)
Osålda rum 136
Bädd beläggning 37,2 % (-0,8)

Airbnb och Vrbo

129 inkvarteringsanläggningar (-56)
120 lägenheter (-49)
280 rum (-102)

Lägenhetsbeläggning 61,8 % (-24)
Osålda lägenheter 46

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "lieksa + nyckelord"

Google söker efter "lieksa" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 7,74/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research

Lieksan Kehitys Oy
Kerantie 7, 81720 Lieksa
+358 40 480 4287 , info@lieksankehitys.fi , lieksankehitys.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa