Lindesberg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Lindesberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 700
30 %
ikon: sweden 3 700
29 %
ikon: foreign 26
72 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
36 %
ikon: sweden 1 400
36 %
ikon: foreign 11
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,4 milj. SEK
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
371,30 SEK
33,50 SEK
Rum
1 362,10 SEK
305,10 SEK
RevPAR
194,80 SEK
63,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 230
2 %
ikon: bed 720
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,14
42 %
ikon: bed 0,17
30 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 700 bäddnätter i Lindesberg (-30,0 %), av vilka 3 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 26 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 29 procent och utländska bäddnätter minskade med 72 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 30 procent jämfört med förra årets mars.

270 rooms (-63,5 %) bokades av fritidsresenärer och 740 rooms (-22,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 12 200 bäddnätter (-16,9 %) för inhemska besökare och 200 (-45,9 %) för utlänningar i Lindesberg, sammanlagt 12 400 (-17,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lindesberg av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lindesberg i genomsnitt 2,7 nätter (+0,27) och utländska besökare 2,4 nätter (-7,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,4 miljoner SEK (-411 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 4,3 miljoner SEK och den minskade med 425 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 28,9 % 1 100 SEK 20,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK 9,9 % 350 SEK 10,5 %
Revpar (Registrerade) 195 SEK -24,7 % 210 SEK -11,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
230 rum (+5)
720 bäddar (+15)

Rumsbeläggning 14,3 % (-10)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 17,1 % (-7,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "lindesberg + nyckelord"

Google söker efter "lindesberg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa