Lindesberg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Lindesberg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 7 900
3 %
ikon: sweden 7 100
2 %
ikon: foreign 800
10 %
Topp 3:
Finland
300
938 %
Kina
51
37 %
Litauen
49
512 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 000
11 %
ikon: sweden 3 600
9 %
ikon: foreign 360
33 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,1 milj.
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
389,60 SEK
81,50 SEK
Rum
1 101,10 SEK
310,80 SEK
RevPAR
433,90 SEK
238,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
7 %
ikon: room 240
94 %
ikon: bed 780
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 900 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 7 900 bäddnätter i Lindesberg (-2,7 %), av vilka 7 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 10 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (300 nights).

1 600 rooms (+130,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (+9,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 79 100 bäddnätter (+10,8 %) för inhemska besökare och 14 400 (+0,7 %) för utlänningar i Lindesberg, sammanlagt 93 500 (+9,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Lindesberg av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,8 procent inhemska och 9,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Lindesberg i genomsnitt 2,0 nätter (-0,22) och utländska besökare 2,2 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,1 miljoner SEK (+577 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 24,8 miljoner SEK och den ökade med 7,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -22,0 %  1 100 SEK -20,7 % 
Revpar (Registrerade) 430 SEK -35,5 %  400 SEK -24,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK 26,5 %  270 SEK 33,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+1)
240 rum (+118)
780 bäddar (+26)

Rumsbeläggning 39,4 % (-8,2)
Osålda rum 147
Bädd beläggning 35,4 % (-3,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa