Linköping
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Linköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 25 900
41 %
ikon: sweden 22 700
38 %
ikon: foreign 3 200
55 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 800
51 %
ikon: sweden 12 900
47 %
ikon: foreign 970
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 16,5 milj. SEK
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
636,30 SEK
50,30 SEK
Rum
942,10 SEK
11,40 SEK
RevPAR
273,80 SEK
257,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
16 %
ikon: room 2 000
6 %
ikon: bed 3 900
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
48 %
ikon: bed 0,22
46 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

25 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 25 900 bäddnätter i Linköping (-40,9 %), av vilka 22 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 38 procent och utländska bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 41 procent jämfört med förra årets mars.

4 400 rooms (-50,0 %) bokades av fritidsresenärer och 13 100 rooms (-42,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 92 500 bäddnätter (-3,7 %) för inhemska besökare och 15 300 (-28,6 %) för utlänningar i Linköping, sammanlagt 108 000 (-8,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Linköping av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

13 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 51 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,0 procent inhemska och 7,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Linköping i genomsnitt 1,8 nätter (+0,25) och utländska besökare 3,4 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 16,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 16,5 miljoner SEK (-13,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 71,4 miljoner SEK och den minskade med 9,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -1,2 % 980 SEK 1,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK -7,3 % 660 SEK -4,1 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -48,4 % 420 SEK -16,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+4)
2 000 rum (+108)
3 900 bäddar (+310)

Rumsbeläggning 29,1 % (-27)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 22,3 % (-19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "linköping + nyckelord"

Google söker efter "linköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,39/10 (-0,38).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa