Linköping
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Linköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 32 100
5 %
ikon: sweden 27 000
7 %
ikon: foreign 5 100
3 %
Topp 3:
Förenta Staterna
830
23 %
Indien
580
1 768 %
Nederländerna
340
44 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 19 600
6 %
ikon: sweden 17 800
3 %
ikon: foreign 1 800
30 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 20,2 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
630,30 SEK
10,40 SEK
Rum
925,30 SEK
52,60 SEK
RevPAR
375,40 SEK
58,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 28
8 %
ikon: room 2 000
6 %
ikon: bed 3 700
4 %
Väder ikon
Väder (september 2018)
ikon: nederbörd 23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

32 100 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 32 100 bäddnätter i Linköping (-5,4 %), av vilka 27 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fem procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (830 nights).

7 100 rooms (-8,9 %) bokades av fritidsresenärer och 14 700 rooms (+7,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 515 000 bäddnätter (+11,1 %) för inhemska besökare och 117 000 (-3,1 %) för utlänningar i Linköping, sammanlagt 632 000 (+8,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Linköping av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,7 %.

19 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 90,9 procent inhemska och 9,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Linköping i genomsnitt 1,5 nätter (-0,06) och utländska besökare 2,9 nätter (+0,91).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 20,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 20,2 miljoner SEK (-803 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 394,6 miljoner SEK och den ökade med 19,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -5,4 % 990 SEK -4,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 630 SEK 1,7 % 620 SEK -2,7 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK -13,4 %  570 SEK -4,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

28 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 000 rum (+113)
3 700 bäddar (+149)

Rumsbeläggning 40,6 % (-3,8)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 31,1 % (-6,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "linköping + nyckelord"

Google söker efter "linköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,35/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa