Linköping
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Linköping: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 54 600
7 %
ikon: sweden 44 900
9 %
ikon: foreign 9 800
1 %
Topp 3:
Förenta Staterna
1 200
43 %
Kina
1 100
119 %
Norge
900
171 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 33 800
8 %
ikon: sweden 29 100
10 %
ikon: foreign 4 700
2 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 39,6 milj. SEK
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
725,90 SEK
19,00 SEK
Rum
1 035,80 SEK
69,60 SEK
RevPAR
677,80 SEK
31,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
7 %
ikon: room 2 000
7 %
ikon: bed 3 800
5 %
Väder ikon
Väder (september 2018)
ikon: nederbörd 23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under september 2019 registrerades 54 600 bäddnätter i Linköping (+7,1 %), av vilka 44 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 800 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med nio procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (1 200 nights).

12 700 rooms (+3,5 %) bokades av fritidsresenärer och 25 500 rooms (+15,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 397 000 bäddnätter (+13,8 %) för inhemska besökare och 97 000 (-3,5 %) för utlänningar i Linköping, sammanlagt 495 000 (+9,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Linköping av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,8 %.

33 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,1 procent inhemska och 13,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Linköping i genomsnitt 1,5 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 39,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 39,6 miljoner SEK (+1,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 294,5 miljoner SEK och den ökade med 15,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -6,3 % 980 SEK -5,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 730 SEK -2,6 % 600 SEK -4,0 %
Revpar (Registrerade) 680 SEK -4,4 % 570 SEK -4,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 000 rum (+127)
3 800 bäddar (+184)

Rumsbeläggning 65,4 % (+1,3)
Osålda rum 680
Bädd beläggning 48,9 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "linköping + nyckelord"

Google söker efter "linköping" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,57/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa