Ljungby
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ljungby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 200
30 %
ikon: sweden 2 600
23 %
ikon: foreign 600
48 %
Topp 3:
Danmark
135
53 %
Finland
99
148 %
Tyskland
89
3 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
36 %
ikon: sweden 1 500
31 %
ikon: foreign 310
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,6 milj. SEK
28 %
Genomsnittliga priser:
Natt
799,00 SEK
15,70 SEK
Rum
997,30 SEK
23,80 SEK
RevPAR
273,40 SEK
111,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 300
4 %
ikon: bed 650
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
27 %
ikon: bed 0,16
34 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,5 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 67 mm
16 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 200 bäddnätter i Ljungby (-29,6 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 23 procent och utländska bäddnätter minskade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 30 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (135 nights).

680 rooms (-62,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 900 rooms (+12,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 8 500 bäddnätter (-4,1 %) för inhemska besökare och 2 100 (-32,4 %) för utlänningar i Ljungby, sammanlagt 10 600 (-11,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ljungby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 82,9 procent inhemska och 17,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ljungby i genomsnitt 1,7 nätter (+0,17) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,6 miljoner SEK (-1,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,8 miljoner SEK och den minskade med 900 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -2,3 % 1 000 SEK 0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 800 SEK 2,0 % 830 SEK 2,5 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -28,9 % 330 SEK -11,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
300 rum (-12)
650 bäddar (-37)

Rumsbeläggning 27,4 % (-10)
Osålda rum 220
Bädd beläggning 15,9 % (-8,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ljungby + nyckelord"

Google söker efter "ljungby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,33/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa