Ljungby
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Ljungby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 800
1 %
ikon: sweden 3 800
10 %
ikon: foreign 2 000
26 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 000
8 %
ikon: sweden 2 700
5 %
ikon: foreign 1 300
50 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,2 milj.
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
718,50 SEK
45,70 SEK
Rum
1 073,80 SEK
10,40 SEK
RevPAR
474,00 SEK
15,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
15 %
ikon: room 320
0 %
ikon: bed 690
7 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 12,0 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 90 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 800 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 5 800 bäddnätter i Ljungby (-0,5 %), av vilka 3 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med 26 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

1 800 rooms (-9,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (+22,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 38 400 bäddnätter (-3,0 %) för inhemska besökare och 34 000 (+9,1 %) för utlänningar i Ljungby, sammanlagt 72 400 (+2,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ljungby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 67,1 procent inhemska och 32,9 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ljungby i genomsnitt 1,4 nätter (-0,09) och utländska besökare 1,5 nätter (-0,29).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,2 miljoner SEK (+244 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 35,7 miljoner SEK och den ökade med 6,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1,0 % 1 100 SEK 6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 6,8 % 490 SEK 18,3 % 
Revpar (Registrerade) 470 SEK 3,3 % 440 SEK 9,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-2)
320 rum (+0)
690 bäddar (-52)

Rumsbeläggning 44,1 % (+0,99)
Osålda rum 177
Bädd beläggning 31,6 % (+1,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,33/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa