Ljungby
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Ljungby: Turismen i ett nötskal

ikon: star 17 200
111 %
ikon: sweden 10 400
74 %
ikon: foreign 6 800
212 %
Topp 3:
Tyskland
4 700
409 %
Danmark
860
188 %
Nederländerna
490
2 022 %
ikon: star 9 700
104 %
ikon: sweden 6 500
77 %
ikon: foreign 3 200
195 %
Genomsnittliga priser:
Natt
351,90 SEK
55,90 SEK
Rum
1 251,50 SEK
134,50 SEK
RevPAR
598,50 SEK
266,40 SEK
ikon: establishment 18
12 %
ikon: room 350
5 %
ikon: bed 790
5 %
ikon: room 48 %
61 %
ikon: bed 73 %
104 %
ikon: temperatur 18,3 °C
4,1 °C
ikon: nederbörd 115 mm
8 mm

Registrerade gästnätter ökade med 111 procent

Under juli 2021 upptecknades 17 200 registrerade gästnätter i Ljungby (+110,7 %), var av 10 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 6 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 74 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 210 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 111 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (4 700 nights).

4 000 rum (+81,8 %) bokades av fritidsresenärer och 840 rum (+7,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 29 400 registrerade gästnätter (+38,4 %) för inhemska besökare och 10 000 (+81,5 %) för utländska besökare i Ljungby, de vill säga sammanlagt 39 400 (+47,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ljungby av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,4 %.

9 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 104 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 66,9 procent inhemska och 33,1 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ljungby i genomsnitt 1,6 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,1 nätter (+0,11).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 6,0 miljoner SEK (+2,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 18,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 1,5 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 12,0 % 1 000 SEK -2,9 %
Revpar (Registrerade) 600 SEK 80,2 % 270 SEK 4,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK -13,7 % 470 SEK -26,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+2)
350 rum (+15)
790 bäddar (+40)

Rumsbeläggning 47,8 % (+18)
Osålda rum 182
Bädd beläggning 73,5 % (+37)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (Maj)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i maj var 8,07/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa