Ljungby
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Ljungby: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 300
8 %
ikon: sweden 2 400
2 %
ikon: foreign 900
50 %
Topp 3:
Tyskland
189
302 %
Danmark
162
195 %
Litauen
59
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 200
9 %
ikon: sweden 1 700
1 %
ikon: foreign 460
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,4 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
740,90 SEK
10,80 SEK
Rum
1 009,70 SEK
48,00 SEK
RevPAR
312,40 SEK
27,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 290
0 %
ikon: bed 610
8 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,7 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 103 mm
53 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under december 2019 registrerades 3 300 bäddnätter i Ljungby (+8,4 %), av vilka 2 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 50 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (189 nights).

1 000 rooms (+2,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rooms (+26,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 47 700 bäddnätter (-3,0 %) för inhemska besökare och 37 600 (+13,3 %) för utlänningar i Ljungby, sammanlagt 85 400 (+3,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Ljungby av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 78,7 procent inhemska och 21,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Ljungby i genomsnitt 1,4 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,08).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,4 miljoner SEK (+222 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 46,0 miljoner SEK och den ökade med 8,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -4,5 % 1 100 SEK 4,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 740 SEK 1,5 % 540 SEK 17,0 %
Revpar (Registrerade) 310 SEK -8,1 % 430 SEK 9,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
290 rum (+0)
610 bäddar (-52)

Rumsbeläggning 30,9 % (-1,2)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 20,1 % (-0,99)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "ljungby + nyckelord"

Google söker efter "ljungby" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,33/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa